Het Christusbewustzijn in onze tijd krijgen we niet in onze schoot geworpen. Om deze hoge staat van bewustzijn te verkrijgen moeten we hart werken. Je moet het echt willen en de innerlijke ontwikkeling uiterst serieus ter hand nemen. Meer en meer milder worden en verdraagzaam brengt je bij het fundament waarop het Christusbewustzijn rust, en dat is de Liefde.

Het Christusbewustzijn is een ruim en veelomvattend begrip en heeft alles te maken met liefde en met bewustzijn. Het is als een innerlijke opstanding, een metamorfose van de totale innerlijke mens en omvat vijf stadia tot de oorspronkelijke lichtkracht, het oorspronkelijke lichtkleed, weer aan de mens geschonken kan worden. Wanneer de oorspronkelijke roos zich ontvouwt herkennen we de vijf merktekenen, die samen een vijfpuntige ster vormen. De ster van Bethlehem die de Wijzen zagen staat hier symbool voor. Is het Opstandingslichaam het Lichtlichaam of zoals Rudolf Steiner het noemt: het ‘fantoom’? Is dit het geheim van het gebeuren op Golgotha, kwam daar  dit oerfantoom of oerlichtlichaam via Jezus tot leven in het energieveld van de aarde…?

 

Het herstellen van het licht lichaam is een ander lichaam dan het etherlichaam. De belangrijkste functie van het lichtlichaam is dat het de drager is van het IK, van de Ik-organisatie. Het beeld wat opklinkt bij de opstanding in het machtige IK-Ben wordt door schilders als b.v. Rembrandt weergegeven in het beeld van Jezus in een wit gewaad en vaak als tuinman. Maria Magdalena mocht hem nog niet aanraken. Het was nog te teer, te broos.

Door het gaan van een innerlijke scholingsweg kan iemand dit geestelijk energielichaam ‘draad voor draad’ opnieuw weven. In de beeldtaal wordt dit opstandingslichaam ook wel voorgesteld als het bruiloftsgewaad of in het proces van een rups die zich ontpopt tot vlinder, een koningsvlinder of een kristallijne hemelziel – en vergt een diepe afstemming op de snaren van je ziel en start bij het je verdiepen in de twee Jezuskinderen die uiteindelijk één persoon worden.

Het is het stadium van de integratie van het levende denken (wijsheid) en het liefdevolle, intense voelen (zuiverheid).

 

 

Het achtvoudige pad om ‘Verlichting’ te bereiken en de chakra’s te zuiveren, de zintuigen in het astraallichaam, is nog steeds een goede scholingsweg. Boeddha sprak hier al over, de Maya’s symboliseerde dat in haar kalenders etc opdat de mens eens, zoals in de mystiek gezegd wordt: de bruid haar bruidsgewaad aantrekken om haar bruidegom te verwelkomen.

Steiner spreekt bij Verlichting over ‘jonkvrouw Sophia’ , zij staat symbool voor het volledig gezuiverde astraallichaam. Zij kan het hoger Ik van de mens in zihc opnemen, zodat de mens tot volledige realisatie van zijn diepste wezen kan komen.

Beeldend gesproken: De gelouterde, zuivere ziel vormt de schaal waarin het hoger Ik ontvangen kan worden. De schaal is hier Graal geworden en is het eigenlijke spiegelapparaat voor ons menselijk bewustzijn. Moeder Aarde wacht op ons….