Sensitieve pioniers zijn mensen die vanuit een nieuw bewustzijn op allerlei gebieden vernieuwing brengen. De sensitieve pionier is als term afkomstig van Marian van den Beuken; zij was een van de eersten die het onderwerp in ons land uit de taboesfeer haalde in Nederland. Een andere naam is die van Kazimierz Dabrowski die veel heeft geschreven en ontdekt over overprikkelingen en zintuiglijke gevoeligheid. Soms blijkt hsp synoniem te zijn aan nieuwetijdskind, dat is wat Hans Stolp aantoont in zijn artikelen over het eigene van een nieuwetijdskind.

 

Nieuwetijdskinderen, zo is mijn waarneming, laten ons bij uitstek zien dat de zintuigen, zoals horen, voelen en zien op een hoger plan gaan werken. De zintuigen worden als het ware verfijnd en steeds gevoeliger. Dat onze zintuigen aan het veranderen zijn en zich verfijnen naar nieuwe mogelijkheden betekent in andere woorden dat de zintuigen zich aan het transformeren zijn naar een hoger trillingsgetal, naar meer bewustzijn, meer liefde (=licht) waardoor het voelen zich kan ontwikkelen naar ‘helder voelen’ – het zien zich ontwikkelt naar ‘helderziendheid’  – het horen zich ontwikkelt naar ‘helderhorendheid’.

*Het subtiele aanvoelen van wat er verborgen ligt achter de dingen vergt bij uitstek het werken aan balans. De dierenriem, als uiterlijke kosmische representant in balans brengen met onze inwendige stofwisseling wordt nóg belangrijker als de stofwisseling ritmisch niet tot haar recht kan komen.

*Onze huidige waarnemingen zijn eigenlijk beelden die ons omringen. Achter die beelden ligt natuurlijk de eigenlijke wereld. Het innerlijke zien van beelden zoals de beeldentaal zoals die gebruikt wordt in de geestelijke wereld als communicatiemiddel, ontwikkelt zich. Mensen die kunnen kijken in de etherische wereld van engelen, elfen, kabouters etc. ontwikkelen zo hun helderziende vermogens.

*De innerlijke stem van het geweten kunnen waarnemen wordt beschouwd als het horen van boodschappen uit de geestelijke wereld. Een stem of kriebel die je uitnodigt nóg eens terug te luisteren wat jijzelf taal hebt gegeven en dit te toetsen aan het muziekstuk wat je ooit samen met de dirigent van ons leven, onze beschermengel, hebt besloten. Dit is altijd opbouwend….

Hoe wij de muziek van ons leven spelen is bij onszelf neergelegd, is onze eigen keuze. Stem je af op de influisteringen en ga je er niet op in….realiseer je daarbij dat veel van dat wat vóór de geboorte besloten is moet gebeuren en dat ook de engelen onze vrijheid respecteren. Jouw lot is zijn/haar lot.

De lessen waar de meeste van ons in dit leven mee te maken krijgen zijn deze:

– De les van het leren loslaten
– De opdracht om jezelf te leren kennen; inzicht in jezelf en je eigen levensweg
– De les om relatie-breuken te leren verdragen, te aanvaarden en niet bitter te worden
– Inzicht in je Talenten die jij mag inzetten voor je dierbaren, familie, volk en mensheid

Twaalf zintuigen

Biografiewerk leert dat elk mens in drie groepen van vier zintuigen de zintuigen kan ontwikkelen:

A. Fysieke zintuigen (0-7 jaar): 1. Tast-zin 2. Levens-zin 3. Zelfbeweging-zin 4. Evenwicht-zin
B. Ziele zintuigen (7-14 jaar): 5. Reuk-zin 6. Smaak-zin 7. Kleuren-zin 8. Temperatuur-zin
C. Geestelijke of sociale zintuigen (14-21 jaar): 9. Toon-zin 10. Woord-zin

Als de leeftijd van circa 21 jaar is bereikt ontwikkelt het IK zich verder door de klussen die het tegenkomt en opneemt.                                                                Is het ik voldoende ingedaald in de mens om verder te gaan….?

 

Dit kun je toetsen door te werken met het jaarritme. Bij het ontwikkelen van de twaalf zintuigen (planeten)  is werken met het jaarritme ondersteunend als je dit in balans weet te brengen met de vier seizoenen in relatie tot de orgaankrachten die immers alles te maken hebben met het jaarritme of bewegingskrachten in de mens.

Graag wil je hierbij in overweging meegeven dat de beweging van de aarde in het jaarverloop gerelateerd is aan een beweging van de zon; dat betekent dat aarde en zon met elkaar bewegen en niet dat in het jaarverloop de ene om de andere draait…..

 

© Joke – fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop