drievuldige godin

Op weg naar een nieuwe gouden tijd?

Wij in het Westen hebben geleerd de geschiedenis te zien in één opgaande lijn van primitief naar beschaafd; ons historisch besef is lineair en gaat van laag naar hoog.

Dat zien niet-westerse culturen anders.

Zij gaan uit van een hoogbewuste beginsituatie naar een geleidelijke neergang in bewustzijn, ethiek en gedrag. Zij zien het als een langzaam degeneratieproces dat zich over diverse historische periodes uitstrekt.

Ooit was en een gouden tijd met een gouden ras. Bijna elke cultuur en traditie heeft verhalen over paradijzen (Lemurië) die verloren gingen. Deze gouden tijd wordt opgevolgd door tijdperken van zilver, brons en ijzer, die weer wordt opgevolgd (cyclisch gezien) door een nieuwe gouden tijd. We leven nu in een tussentijd, de tijd waar al het verborgene aan het Licht komt, aldus de Maya-kosmogonie. Sjamanisme behoort volgens westerse opvattingen tot de ‘natuurreligies’. Het gaat echter niet om een ‘religie’ maar om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld dat momenteel over de hele wereld verspreid is. Het is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De Maya voormoeder Ixcumané, die uit het niets (0) schept, geeft haar plaatswaarde aan in de vorm van een gestileerde schelp, zij is de zonne-voorouder of licht-voorouder.

De eerste sjamanen zijn vrouwen die in dienst staan van de oermoeder. De voormoeder was dus een Moedergodin, Moedergodinnen worden bij voorkeur vereert bij stromend en levengevend water. Naast een verbinding met de bron, met het levende water, hebben latere godinnen, onder invloed van het patriarchale,  ook een verbinding met de maan. Het onbewuste heeft dus net als water een moederlijke betekenis.

Vanzelfsprekend hebben moedergodinnen partners, Hunabku is zo’n partner, de Chronos van de voorvaderen, die onzichtbaar boven alle goden zweefde maar geen naam (dag) had. Hij wordt verbonden met de zondag, met Ahau, de grote heer of Bloem met de vele ogen.

De eerste wijze oermoeders zijn clanmoeders, zij worden door latere generaties ver- goddelijkt tot (moeder) godinnen. De drievuldige godin van het neolithische tijdperk is Moeder geworden van verschillende religies: de boeddhistische Tara, de Chinese Kwan Yin en de christelijke Maria. Zij zijn de dochters en kleindochters van Moeder Aarde; ook zij vertellen het universele verhaal en vertonen een lente-, zomer en herfst/winteraspect.

 

In de Popol Vuh kun je het verhaal lezen van Hunahpu en Ixbalanqué, de heldentweeling uit de Mayamythologie. Deze tweeling is geboren uit de jonkvrouw Ixquic ook wel godin Ix Chel genoemd,  bij de dageraad van de dag van het wintersolstitium.

Bovenstaande afbeelding is de hedendaagse kijk op deze jonkvrouw, Maya Godin van de Maan (onbewuste),  Weven (integreren) en  Water (zuiveren) In haar jongere gedaante met haar totem het konijn, in haar wevende gedaante zet zij het Universum in beweging en in haar volheid als ‘rainbow lady’ heerst zij, als vrouw  met de kruik, ( als een Magdalena) over de wateren met haar gelijkwaardige partner de Maya God Votan.  Moedergodinnen in haar Drievuldigheid helpen ons bij het baren van een nieuwe weg doorheen transmutatie van het oude naar gezuiverd heilig water waarin beschaving zichzelf opnieuw definieert.  De Japanse onderzoeker Masaru Emoto liet zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn, zijn missie is nauw verbonden met het universele Maya-gedachtegoed schrijft hij in zijn boek. Water – waaruit wij en de aarde voor het merendeel bestaan – biedt ons de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau als wij weer de zuivere, serene, onbevlekte wijsheid gaan verklanken.

In de 21e eeuw is die tijd aangebroken: Yin is zich aan het herstellen en als Yang zover is, kunnen zij een nieuwe balans gaan vinden in gelijkwaardigheid. Dan kan een nieuwe tijd  aanbreken: een tijd waarin de liefde centraal staat en waarin man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn.

 

© Joke-fluisteralsjeblieft-2009/2017

 

 

 

 

Advertenties