Vragen als Wie ben ik? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? zijn niet alleen vandaag de dag belangrijk voor ons als mensen, ze waren dat ook al in oeroude tijden. Zo las ik een verhaal uit de hermetische geschriften, het Corpus Hermeticum, waarin een gesprek wordt aangehaald dat de grote ingewijde Hermes Trismegistus met zijn leerling Asclepius had. Asclepius vroeg hem naar de oorsprong van alle dingen: Waar komt alles vandaan?

Hermes antwoordt dat alles wat bestaat voortkomt uit die Ene. De Ene is de Logos, het goddelijke bewustzijn of de goddelijke Geest. Heel de kosmos met alles wat daar deel van uitmaakt: de hemel, de aarde, de natuur en de mensen, komt uit deze Ene voort. ‘En omdat alles uit de Ene voortkomt, zegt Hermes Trismegistus, draagt alles dus ook de kiem van bewustzijn in zich. Of je je dat nu bewust bent of niet, Asclepius, je draagt het allemaal in je……

Mooier dan zó kan ik niet omschrijven waar biografiekunde over gaat. Het is er al, alleen zijn we ons dit maar al te vaak niet bewust. Het kernwoord bij bewustwording is ‘ontwikkeling’. Ontwikkeling is dan zoveel als een metamorfose of transformatie – in elke levensfase wordt ons immers een levensopdracht aangereikt. ‘Pakken’ wij die niet op dan is er sprake van stagnatie en stapelingen waardoor we vast lopen….wat we willen, voelen of denken krijgt geen vorm. Er is dan sprake van een blokkade, onverschilligheid of verhardingen in het menselijke contact, in onze levensloop of in onze loopbaan.

Een vruchtbaar aanknopingspunt blijkt de beschrijving van levensfasen als hulp bij de menselijke ontwikkeling. De eerste periode van eenentwintig jaar kent een nauwe relatie met de tweede en volgende 21 jaar. Er komt dus voor een harmonieuze ontwikkeling van de drie aspecten van de ziel in de periode van 21 tot 42 jaar veel aan op de opvoeding en de omstandigheden in de voorafgaande eenentwintig jaar. Ditzelfde patroon zien we ook in de volgende 21 jaar en de lichaam-geest verbinding.

Om inzicht te krijgen in deze geheimzinnige verbanden tussen de 7-jaarsperioden krijgen we zicht op wat loopt en wat niet loopt – wil je dat ik een eindje met je meeloop mail me dan!

Voor wie zich weleens afvraagt waar ik mijn inspiratie vandaan haal is het misschien leuk om te weten dat dit voornamelijk voortkomt uit de vragen die ik mezelf stel en daarbij geleerd heb open te staan voor antwoorden die het leven -zelf me aanreikt. Als wijsheid (die me vaak toegedicht wordt) geheelde pijn is, dan komt dit voort uit mijn liefde voor het vragen stellen….zo opende kunst deuren….Kunst is universeel. Kunst opent deuren die het denkraam van ons verstand gesloten houdt. Kunst of de taal van het beeld is in staat denken en voelen te verbinden. Via het gevoel kan de kunst het verstand de weg wijzen. Dit kan ons helpen zicht te krijgen op grotere mysteries; zelfs als we slapen zien we beelden: dromen.

Er valt genoeg te lezen en te ontdekken doorheen de artikelen die op de website staan en zeker niet allemaal via de mail bij jou terecht zijn gekomen. Ook als nieuwkomer heeft het zin te kijken waar je je mee verbonden hebt en de lijn waaruit ik deel tot je te nemen.

Biografiekunde is een tamelijk jong verhaal, persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht verdragen de tijd- en toekomstberichten niet. Wie wil verder lezen kan volop aan de slag. Een aanrader is: Je leven in de hand nemen van Gudrun Burkhard; een ander boek wat ik je kan aanbevelen is het boek Openbaar geheim van Willem Beekman of de boeken van Gabriel Prinsenberg en Individue en levenslijn, Mathias Wais, Michaela Glöckler, Henning Kohler. Een wat moeilijker boek Metamorfosen van de ziel van Rudolf Steiner biedt ook veel inzicht bij het in kaart brengen van je levensloop en de zevenjaarsfasen.

‘I regard the theatre as the greatest of all art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it is to be a human being.’ — Oscar Wilde

Kunst is de essentie van ons bestaan en bouwt bruggen tussen mensen en hun verhalen. Kunst is het voertuig waarmee nieuwe gedachten op aarde komen die doorvoelt nieuwe ruimten bieden voor een natuurlijke leefomgeving; de harmonie der sferen….

Geen vooruitgang, geen toekomst of ontwikkeling zonder (levens) kunst…..

© http://www.fluisteralsjeblieft.nl