dagenergie

We bevinden ons van 17 tot en met 29 september in de golf van de witte Wind in de kleurencyclus van de rode Maan.   Jezelf overgeven aan de stroom van het leven is het thema van deze kleurencyclus – het is de adem van de Grote Geest die inspireert jouw waarheid te spreken – 

17 september – kin 222 de witte Wind toon 1 (gap dag)  – initieer-
18 september – kin 223  de blauwe Nacht toon 2
19 september – kin 224 geel Zaad toon 3
20 september – kin 225 de rode Slang toon 4
Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..

21 september – kin 226 de witte Wereldoverbrugger toon 5
22 september – kin 227 de blauwe Hand toon 6
23 september – kin 228 de gele Ster toon 7 herfstequinox: de zomer blaast haar laatste adem uit
24 september – kin 229 de rode Maan toon 8 – thema deze kleurencyclus!

25 september – kin 230 de witte Hond toon 9 – past je intentie nog?
26 september – kin 231 de blauwe Aap toon 10
27 september – kin 232 de gele Mens toon 11
28 september – kin 233 de rode Hemelwandelaar toon 12

29 september – kin 234 de witte Tovenaar toon 13 – integreer…..

  • De artikelen over deze zonnen vind op deze website

 

Een zonnen – horoscoop

De onderlinge verbondenheid tussen de Maya-zonnen is bijzonder krachtig als deze wordt gebruikt in groepen. De kleurencyclus die we volgen op de website is een mooi voorbeeld van de kracht van vier. Vanzelf zijn er meer combinaties te maken die behulpzaam zijn bij leren kennen van jezelf doorheen je eigen biografie.

De Maya wisten dat Venus vier fasen doorliep en in verband mocht worden gebracht met de in de 260-daagse kalender (tzolkin) geassocieerde godheden. Volgens de  (Quiché) Mayatraditie functioneert de mens in  vele cycli van 4×13 fasen. Deze fasen sámen met de hoeders van de vier windrichtingen geven                                                                                    veel inzicht in je levensloop en de mensen die jou                                                                                    iets (karmisch) kwamen brengen

In het biografie-werk wordt gekeken en gezocht om het individuele leven te begrijpen vanuit de processen die zich in de tijd ontvouwen. Hierbij baseert het zich op de wetmatigheden en cycli in de levensloop van de mens in relatie tot de vier fasen. Gedurende elke fase heb je ervaringen, ontmoetingen en ontstaan relaties. Met alle mensen heb je een relatie, wat kwam die mens, die ervaring jou brengen ga je beter begrijpen, alleen al door het weten in welke fase van jouw levensloop het plaatsvond. Zo kun je veel bewuster worden….De Aquarius-mens die in iedere situatie met een positieve intentie de flexibiliteit heeft om met de wil, het denken en het voelen zijn of haar innerlijke autoriteit van liefde, waarheid en eenheid te volgen.

De maan als archetypisch symbool wordt vaak beschouwd als de ziel in de context van de drie-eenheid: lichaam-ziel-geest resp. aarde, maan en zon. Wanneer we ons spiritueel gaan ontwikkelen, komen deze drie Ik-krachten in beweging in ons denken, voelen en willen die je weer mag verbinden met de vier elementen. Daarvoor verwijs ik je naar de andere pagina’s in de menubalk van deze website.

Zonnen-horoscopen aanbod

*  De kleine versie kost je 25 euro, de grote versie 85 euro.

In de kleine versie ontvang je inzicht in jouw groepen van vier op basis van jouw geboortedatum. Het is een overzichtelijk profiel wat je tools biedt om te werken met Tzolkin.

In de grotere versie werk ik het voor je uit in relatie tot jouw ontwikkelingsfasen. Hier staat jouw toon centraler waardoor het inzicht in jouw groepen van vier jouw potentieel ontvouwd waardoor je ontdekt welke zonnen archetypische kracht voor jou bezitten.

Wil je liever een uitgewerkte versie van je geboortegolf kost je dat 45 euro – Ook de vierluik over de hoeders van de vier windrichtingen bestaat nog steeds en ook die kost je 45 euro.

Al je latere vragen (relatie, opvoeding, gezondheid etc.) of relaties die je dichterbij wil bekijken in het licht van synchroniciteit kan ik met je meekijken in het licht van de profielen die gemaakt zijn. Het kost je niets, enkel een open en delend mailcontact. 

Wil je hulp, inspiratie of bemoediging  bij het op deze wijze leren kennen van jezelf of wil je graag ervaringen delen over jouw leven, welkom! 

Tzolkin is een hulpmiddel (voorspelt niets!!) die ons helpen kan bewuster te worden van de doorwerking die ervaringen in ons leven hebben op het vervolg en zo weer doorwerkt in relaties. Hoe bewuster hoe meer je op een pro-actieve wijze jezelf kunt openen voor mogelijkheden…..

Inmiddels staan overal pioniers op, worden mensen wakker en breken nieuwe inzichten door de oude verstarringen heen. Het wachten is nu op het bereiken van een kritisch punt. Als een bepaald percentage van de mensheid in een samenleving zich door nieuwe inzichten laat inspireren, klapt de maatschappij om – we zijn op weg naar dat kritische punt.

het vrouwelijke luistert en antwoord, het mannelijke vertaalt wat het hoort. Wanneer dit oerveld in trilling komt, maakt het geluid en kom je in contact met het bronveld dat nog altijd doortrilt…..pffff fluisteralsjeblieft…

Mijn mailadres vind je op de pagina ‘contact’

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties