In het proces van natuurlijk leren ontvang je bijna als vanzelf de juiste gebeurtenissen, kennis, inzichten en ontmoetingen op je weg. Levenslessen die het leven-zelf je aanreikt en het is aan jou of je deze vragen als leidraad wil aanvaarden.  Waar je in vroeger tijden een mysterieschool bezocht, mag je in onze tijd ervaren dat ons aardse leven een inwijdingsweg is geworden.

Wellicht ken je het kinderliedje: Heb je wel gehoord van de zeven de zeven, heb je al gehoord van de zevensprong… Het is een kinderliedje waar ik in mijn kinderjaren dierbare herinneringen aan heb. Hoe mooi dat ik nu pas begrijp hoe dit een leidraad voor mijn leven is gebleken.  Je kunt de tekst van dat kinderliedje hier lezen: https://bit.ly/38waioW

De website waar je nu op rond surft is opgebouwd rondom de zevenvoudige inwijdingsweg, waarbij ik religie, (levens)kunst en geneeskunde opnieuw met elkaar verbindt. In de tijd vóór we alles in delen gingen splitsen hoorden ze bij elkaar. Nu op een nieuwe manier vinden ze elkaar weer onder de hoede van Thoth/Hermes, de vader van de alchemie. 

De zevenvoudige inwijdingsweg biedt ons inzicht in onze levensloop, onze biografie. De dynamiek van deze reis vertoont gelijkenis met de Zeven Vrije Kunsten die het uitgangspunt vormen voor het Europese onderwijs. Dit onderwijs in zeven stappen is tevens een inwijdingsweg die in directe samenhang staat met het mysterie van de Heilige Graal. De vraag is welke stappen ben jij aan het zetten in dit leven? 

Stappen zetten is nauw verbonden met ritme en je gevoel voor ritme. Hoe zou je anders het ritme van de ander kunnen respecteren als je je eigen ritme niet kent? De beoefening van de Vrije Kunsten was en is nog steeds een zevenvoudige inwijdingsweg. Het omvat een leerweg met zeven symbolische halteplaatsen in het ritme van tijdsprocessen op onze weg naar menswording – universeel.

Kunsthistoricus Diether Rudloff beschrijft de zeven vrije kunsten als een deur, een poort of toegang tot een meer kunstzinnige benadering van het biografisch werken.  Je bent van de aarde én van de hemel, allebei, helemaal tegelijk. Vandaar dat ik deze zevenvoudige inwijdingsweg zo ontroerend mooi ervaar in mijn leven. Laat ik nog eens wat dichterbij de zeven vrije kunsten proberen te komen.

Het eerste van het zevental is de architectuur; het denken-voelen-willen is de ruimte én de projectie naar buiten toe van de wetmatigheden van het fysieke lichaam. Oorspronkelijk lijkt het labyrint een bouwwerk te zijn geweest! De tweede kunst is de beeldhouwkunst; deze is net als de eerste een ruimtelijke kunst die helpt gevoel te ontwikkelen voor ruimte, voor leefomgeving of zo je wil voor het milieu. De derde is de schilderkunst; In de schilderkunst, gaat het naast vorm en kleur in al haar schakeringen om het spannende gebied tussen licht en duister. De levensboom b.v. De vierde is muziek; een tijdkunst die zich uit in klank, melodie, dynamiek en ritme. De vijfde is ‘tegenwoordigheid van geest’ of de poëzie; dit is de spraak- en woordkunst die door het vertellen van je verhaal je bewust maakt van wat er innerlijk in je leeft, wat ons bezielt of dwarszit. We richten ons hier naar buiten, naar de ander die ons wil toehoren; ook het verbeelden van verhalen is hier een facet van.
De zesde is de bewegingskunst. Met dans en lichaamsoefeningen maken we op een specifieke wijze gebruik van lichaamstaal. In deze kunst is de mens zelf tot instrument.

En dan de ouverture: de zevende kunst is de sociale kunst. Humaan Mens Worden en durven staan in aanraakbaarheid van je sociale verbanden. Sociale kunst, prachtig woord.

Doorheen mijn artikelen kun je kennis maken met de zeven Jonkvrouwen die je inzicht bieden in de kosmische ordening waar de regenboog ons steeds opnieuw aan herinneren wil. Maria Magdalena, als dochter van Sophia, wijst ons in haar evangelie de zeven knopen aan die we mogen ontwarren in ons eigen hart. Soms noemen mensen het geen knopen, maar zonden of deugden. Dit is afhankelijk van de traditie waarin je leeft, eigenlijk maken de zeven knopen een verbinding met het ruggenmerg en de chakra ladder die we met onze mannelijke krachten afdalen en met onze vrouwelijk krachten weer opklimmen. Ook zo kun je ontdekken welke reis jij maakt in dit leven….. 

1. De Duisternis

De eerste les is het overwinnen van de Duisternis. Dit betekent dat wij leren inzien dat de aardse waarden van rijkdom, voorspoed en macht waarden zijn die ons in slaap brengen en ons doen vergeten waarom we eigenlijk op aarde zijn.
Wanneer we ons op aardse waarden richten vergeten we dat er nog andere waarden zijn. Zoals naastenliefde, mededogen, eenvoud, zuiverheid etc…We zijn vergeten en willen ook vergeten dat er ‘iets’ meer bestaat dan aardse geneugten. 

2. Begeerte

Het willen hebben wat je nog niet hebt en verhindert je tevreden te zijn met het NU.

3. Onwetendheid

Onwetendheid is als duisternis waar het licht van bewustwording egocentrisch wordt aangewend. Je geweten vertelt je wel dat er andere waarden en normen zijn. Maar je vind de prijs te hoog om er naar te leven. Macht, aanzien, geld en bezit blijven belangrijker

4. De doodsangst

Wanneer we overgave en vertrouwen geleerd hebben, kunnen we ook de dood zonder angst tegemoet zien, Doodsangst is verkapte levensangst

5.Gebondenheid aan de fysieke wereld

De baas worden over je driften en verlangens.
Moeten we meteen onze “zin” in vervulling zien gaan of kunnen we wachten tot het juiste tijdstip en ondertussen werken aan inzicht in onszelf, onze eigen biografie? 
Kunnen we zien dat alles op aarde Goddelijk is? Dat alles leeft
Hebben we eerbied voor al wat leeft in mineraal, plant, dier en mens? 

6. De bekrompenheid van het denken in fysieke termen.

Geloven we alleen datgene wat “te bewijzen is”.
Zij we te hoogmoedig te erkennen dat er een wereld bestaat die we niet met vijf zintuigen kunnen waarnemen. Denken in fysiek termen gaat af op de buitenkant en gaat voorbij aan het occulte, het verborgene.

7. De kennis die oprijst in toorn en wrok

Boosheid op zich in niet verkeerd, zolang we ons niet laten leiden door die boosheid. Meesterschap verkrijgen over boosheid is inzicht krijgen in de reden van je boosheid en daar weer van leren.

Wie het leven als een weg van geestelijke groei kan zien en daar voor kiest, zal een geleidelijke groei ervaren die haar of hem stap voor stap leert kijken tot voorbij de buitenkant…..

De esoterische geschriften noemen Maria Magdalena de gezellin van Jezus; Rembrandt schilderde hen in de tuin rond het graf op de Paasmorgen in de hof van Jozef van Arimatea – de hof van Eden. Er liggen grote geheimen besloten, verborgen achter de drie grote krachten van denken-willen-voelen als opmaat voor het Licht-Lichaam. Werken aan jezelf is jouw geschenk aan deze wereld. Follow your Heart…..Follow your dreams…. en stel je vragen! 

© Joke      www.fluisteralsjeblieft.nl

biografisch advieswerk 2009-2022