Centraal bij het biografiewerk staat het inzicht dat wie het grondpatroon van het leven kent, het eigen leven beter zal begrijpen.

Wat we in de opeenvolging van de jaargetijden: voorjaar, zomer, herfst en winter kunnen zien vinden we als wetmatigheid namelijk ook terug in een individueel mensenleven. Deze wetmatigheden spelen zich ook in het groot af in de ontwikkeling van de mensheid op aarde als geheel.

Als mensheid komen we steeds meer in de zomertijd van ons menselijk bestaan te leven. Vergelijk je onze groei als mensheid met een enkel mensenleven, dan zou je kunnen zeggen: we zitten volop in de midlifecrisis.

de levensboom en haar kleuren

Drempelmomenten zijn momenten in het leven die verandering in gang zetten. Drempelmomenten laten zich kennen in lief en in leed, bij rouw en verlies maar ook als we de drempel overgaan in het ritme van de zevenjaarsfasen. Drempelmomenten zijn als de wisseling van de seizoenen, het nieuwe komt langzaam en het oude wordt dan als vanzelf losgelaten en opgenomen in ons geheugen. Het zijn herinneringen waar we zelf een verhaal bij hebben gemaakt. Terugkijkend blijkt het vaak een ander verhaal te zijn, ingebed in meer en dat is wat biografisch onderzoek je brengen kan. Inzicht.

Wie vragen stelt kan antwoorden vinden. Je vindt je eigen antwoorden door biografisch onderzoek aan te gaan in je eigen leven. In je eigen leven verhouden verleden, heden en toekomst zich als denken (identiteit), voelen (intimiteit) en willen (autonomie) en de bijbehorende chakra’s. Je werkt zo bewuster aan de (harmonische) ontwikkeling van de lotusbloemen in de levensboom.

De meeste tradities hanteren zeven hoofdchakra’s die gerelateerd zijn aan onze belangrijkste levensgebieden, de emotionele, mentale, fysieke en spirituele ontwikkeling is hieruit af te lezen. Zijn de chakra’s open en in balans dan geeft de boom of kandelaar in jou licht, zoals de kennis van Wijsheid verlichting brengt.

Dit is het principe van de levensboom nauw verbonden met het woord ‘vrouwelijk’. Het staat voor de ziel, ons innerlijk leven waar het onzichtbare kosmische levensweb ons verbindt met al-wat-leeft. Vragen stellen brengt je bewustwording over je eigen leven en je eigen energieveld. Durf het je toe te eigenen….

Wat is een chakra?

Bekend is de betekenis van de ruggengraat als microkosmische‘ levensboom’ in het menselijk lichaam. Twee slangen, de donkere en de lichte wentelen zich als Kundalini-energie om de ruggengraat omhoog. Zij brengen bij hun beider ontmoeting in voorhoofd bij het derde oog een gevleugeld kosmisch bewustzijn tot stand. De vogel rijst op als een Phoenix uit de top van de as van de levensboom.

‘Chakra’ als woord of term komt uit het oude Sanskriet en betekent: ‘wiel van Licht’.  Zijn de chakra’s in balans dan merk je dat ‘de wielen van Licht draaien’ en zijn al onze lichamen in evenwicht. We voelen ons gezond, kunnen gemakkelijk liefde geven én ontvangen, goed en helder communiceren en ook de juiste keuzes maken in ons leven. Anderzijds is stagnatie ervaren (en dat is bij de meesten van ons aan de gang) ervaren dat (bijna) niets meer vanzelf gaat en zelf ook (oude en nieuwe) fysieke problemen opspelen als een knoop die opgelost wil worden. 

Het hartchakra is verbonden met thema’s als liefde, adem, evenwicht, relatie, affiniteit, eenheid, genezen en het element ‘lucht’.

Het hartchakra kan zich pas ontwikkelen ná het ontvouwen van het keelchakra!  Het artikel over het keelchakra, chakra 5 of het achtvoudige pad heb je waarschijnlijk al gelezen. Toch nog even de link: https://wp.me/p2XSLz-1vc

Vanuit een biografisch perspectief kijken naar je eigen levensloop geeft houvast en richting. Het Mens-zijn is de boom waarin alle ervaringen en alle kennis ligt besloten waarmee je de hele (familie) stamboom mét alle inwonende sferen in trilling brengt.  Dat is goed nieuws, vooral voor onze kinderen…..

www.fluisteralsjeblieft.nl  2009-2022