Biografisch leren en werken is allereerst inzicht vinden in de drie grote krachten. De zielenprocessen van denken, voelen, willen worden beïnvloed door de vier wezensdelen. Wat zijn die vier wezensdelen van het vierledig mensbeeld dan?

Het vierledig mensbeeld gaat uit van vier organisatieprincipes, wezensdelen genoemd die in ieder mens werkzaam zijn en elk een eigen innerlijke dynamiek en kwaliteit hebben. Ze worden ook benoemd als lichamen in de zin van een proces of ‘gestalt’. Alle fysieke en psychische processen zijn gerelateerd aan deze vier principes die bestaan uit:

  1. Een fysiek lichaam; zintuiglijke waarnemingen
  2. Een ether- of levenslichaam; hierin zitten je herinneringen
  3. Een astraal lichaam; hier bevinden je emoties en driften en lager (concreet) denken
  4. Een geestelijk lichaam, dit is je hoger bewustzijn met hoger (abstract) denken

Met het fysieke lichaam (het fysieke veld) maakt de mens deel uit van de wereld. Dit deel van de mens komt overeen met de minerale wereld (stenen en mineralen). Het bijbehorende element is het element aarde.

Het fysieke, zichtbare lichaam is doortrokken van het etherlichaam (het vitale veld), wordt ook wel levenslichaam genoemd. De kwaliteit van het etherlichaam komt tot uitdrukking in de gezondheidssituatie van een mens. Maar ook gedachten, gewoonten en herinneringen ontstaan door het etherlichaam. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het zgn. Zilveren Koord. Het bijbehorende element is het element water.

Het fysieke lichaam en etherlichaam worden omhuld en doortrokken door het derde lichaam, het astrale lichaam (het emotionele veld), ook wel waarnemingslichaam genoemd. Het is het gebied van de ziel, het gebied van emoties, driften en begeerten. Het geeft de mens een binnenwereld. Het bijbehorende element is het element lucht.

Dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het hoger Ik, het IK BEN is de onschendbare, onsterfelijke en unieke in zichzelf perfecte goddelijke vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Dit is de kapitein op jouw schip van denken, willen en voelen.

Het menselijk gedrag wordt bepaald door het samenspel tussen denken, voelen en willen. Anders gezegd: De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde.

Dat is allemaal prachtig, maar waar begin je nu. Wat is je uitgangspunt. De eerste stap is volgens mij ontdekken wat je kwaliteiten zijn en welk element zich in jouw leven nu wil ontvouwen. Voor dat laatste kun je kijken naar je geboortedatum in de dierenriem.

Het element wat je ontwikkelen mag is is dus niet wie je bent. Het ondersteunt je wel bij het ontdekken van de drieledigheid in ieder mens en of je in aanleg een denker bent, een voeler of meer een wilskrachtig type.

Het vierledig mensbeeld zijn net als de vier windrichtingen of de vier elementen allemaal met elkaar verbonden in bepaalde thema’s en patronen. Dit oersymbool helpt enorm om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken, klachten gaat genereren en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons interactief zijn.

Voel hoe je lichaam voelt, observeer dat zo nauwkeurig mogelijk en erváár het. Blijf aanwezig en ontvang de beelden die je krijgt en de gevoelens die opkomen, dat is de manier waarop jouw droomlichaam met jou in contact wil komen. Het vrouwelijke of hoger-bewustzijn gaat niet over meer licht, maar of er iemand thuis is in je hart!

© Joke http://www.fluisteralsjeblieft.nl