Biografiekunde leert ons kijken naar het kunstwerk van ons leven. Onze levensloop kent wetmatigheden, fasen en ontwikkelingen die zich als vanzelf voltrekken. Dat is een natuurlijke wetmatigheid die door er meer bewustwording op te vinden leidt tot een ontplooiing van mogelijkheden die we vaak niet kennen. Het bijzondere van de tijd waarin wij nu leven is dat we zijn gaan ontdekken dat Tijd ontwikkeling is. Als Tijd Kunst is begrijpen we meer van de metaforen als levensboom, mandala, roosvensters of labyrinten. Kunst die ons laat zien dat we zo ook naar ons leven kunnen kijken en de ‘levenstekening’ ons inzicht in onze levensloop, onze biografie, kan bieden.

Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Waar jij vanuit jouw achtergrond en misschien wel levenslange ervaringen krachtenvelden hebt verworven die bewuster ter hand genomen willen worden. Biografisch leren en werken is allereerst inzicht vinden in de drie grote krachten. De ontwikkeling van lichaam, ziel en geest verloopt volgens een vast patroon waarbij verschillende fasen doorlopen worden. Elke fase heeft zijn eigen ontwikkelingstaak.

Het menselijk gedrag wordt bepaald door het samenspel tussen denken, voelen en willen. Anders gezegd: De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Inzicht in het menselijke zevenjaarsritme biedt informatie van de interne dynamiek. De werkzaamheid van de planeten herkennen ondersteunen bij het helpen grond onder je voeten te krijgen, ook in de opvoeding van je (klein) kinderen!

Dat is allemaal prachtig, maar waar begin je nu. Wat is je uitgangspunt. De eerste stap is volgens mij gebruik maken van de spiegelfasen. Globaal gezien is de fase van 21 – 42 jaar een spiegeling van de eerste 21 jaar. Als de organen tot hun volle wasdom zijn gekomen kan de ziel in de mens zich ontplooien als denkend, voelend en willend wezen. De zevenjaarsfasen en de planetenkrachten geven je een indruk van waar je de onderlinge verbanden kunt vinden of hoe je kunt leren kijken naar je eigen levensloop.

Het ontdekken van de drieledigheid in ieder mens en of je in aanleg een denker bent, een voeler of meer een wilskrachtig type is hierbij een belangrijke stap om de belangrijkste zielenkrachten eigen maken. Je ziel gaat al je aardelevens mee en ontwikkelt zich met elk leven. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde – tussen lichaam en geest. Je bent dan ook niet de regisseur van je leven, het is jouw hoger Ik, jouw geestwezen die staat aan het stuur.

Het vrouwelijke of hoger-bewustzijn gaat niet over meer licht, maar of er iemand thuis is in je hart!

De verschillende levensfasen, planetenkrachten, chakra’s en andere wetmatigheden vindt je op deze website (zie ook het menu!). Let op dit is geen rechte lijn van a naar b, van geboorte naar dood. Het lijkt eerder op een V of op een regenboog…..Tijd is immers cyclisch. Natuurlijke processen gaan niet lineair en chronologisch, ook niet in ons eigen leven. Ze lopen eerder cyclisch door elkaar heen. Handhaaf het oriëntatiepunt die in je hartcentrum is en ontdek dat je een multidimensionale reiziger kunt Zijn die jouw inwijd in de seizoenen van de Grote Moeder.

© Joke http://www.fluisteralsjeblieft.nl