Biografiewerk werpt licht op (thema’s uit) de levensloop waardoor je stap voor stap het eigen ritme kan leren kennen door bewustwording. Dat is dan ook de ‘ondertitel’ van wat ik beoog bij te dragen en doorklinkt in de naam fluisteralsjeblieft en het zoemen van bijen in je hart.

Bewustwording, wat is dat eigenlijk. Volgens het Van Dale woordenboek betekent bewustwording krijgen: inzicht krijgen in een ervaring of situatie. De bouw van de menselijke psyche kent vele lagen: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

In alle eenvoud kunnen we dit bij onszelf tot bewustwording brengen door de dominante functie te leren h*erkennen. Ieder mens heeft een dominante in de karakterstructuur waar de voorkeur aan gegeven wordt en ook het best ontwikkeld is. De secundaire functie staat bij de meeste mensen in dienst van de dominantie functie en de tertiaire functie, die minder ontwikkeld is is dan ook nauwelijks bewust. Zo vlinderen we door de drie lagen in de psyche..en oefenen in het leren luisteren naar het fluisteren…

Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats in het terugkijken naar je eigen levensloop en allereerst te ontdekken wat jou hoofdfunctie is. Als b.v. ‘denken’ de hoofdfunctie is, dan is het ‘voelen’ de minst bewuste functie en omgekeerd dus ook. Als je dit jezelf bewust gemaakt hebt en durft te toe eigenen krijg je ook zicht op de vierdeling van de universele archetypen in de Mens: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Het best kun je dit aangaan vanuit de 7 chakra’s. De 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van een mens, dit zijn 7 trechters waardoor de kosmische energie bij ons binnenkomt, zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven, in de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het je wellicht bekende onze Vader/Moedergebed bestaat uit zeven bedes. Heel veel mensen in onze tijd nemen dit gebed mee om het aan het eind van een meditatie te bidden, om daar de meditatie mee af te sluiten en even met de aandacht bij het betreffende chakra te zijn.

Het openen van het hartchakra, het orgaan waarin het ‘hogere’ of gezuiverde denken, voelen en willen in ons samenkomt, verbindt ons met het diepste in onszelf, met de harten van de mensen om ons heen, met alles dat leeft én met de geestelijke wereld. Hierdoor kunnen we voelen hoe de Liefde uit de kosmische Bron in onze harten wil uitstromen. Het hartchakra is verbonden met het element ‘Lucht’. Het hartchakra dus als zelfbewustzijn precies tussen het onderbewustzijn en bovenbewustzijn in. Het 35é levensjaar is een belangrijk jaar voor het hartchakra, het chakra wat 7 jaar later belangrijk is, het keelchakra.

Biografiewerk nodigt uit het hogere IK te vinden. De stuurman op het schip van denken, voelen, willen. Het woord ‘biografie’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Dat betekent dat iedereen door dezelfde levensfasen, en dus: door dezelfde uitdagingen en beproevingen heengaat. De 7 chakra’s verwijzen naar 7 verschillende staten van bewustzijn.

Overweeg je contact met mij op te nemen dan nodig ik je uit daarbij aan te geven over welke levensfase jouw vragen gaan. Door hierbij een foto of symbolisch beeld uit die periode te zoeken en daar iets over te vertellen komt het thema als vanzelf tot spreken. Je verhaal delen lukt niet als je alles doet op klein scherm….zoek dan even een andere manier om contact op te nemen!

Mijn eigen rol in gesprek met jou mag je klankbord noemen. Een klankbord hoort de fluisterwoorden en geeft deze terug op een manier waarop je verder kunt met je verhaal.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link)

Rembrandt – Jong meisje aan het venster

Wil je de artikelen niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..kijk ook af en toe eens of ze niet in je spambox verdwenen zijn……

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen.  Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat en tenminste een link naar mijn website erbij meegeef! Het is niet toegestaan artikelen te kopiëren en verder te delen zonder toestemming.

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van  een link waarin de naar de website of naar een artikel verwijst in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt.

Mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen.