Biografiewerk werpt licht op (thema’s uit) de levensloop waardoor je stap voor stap het eigen ritme kan leren kennen door bewustwording. Dat is dan ook de ‘ondertitel’ van wat ik beoog bij te dragen en doorklinkt in de naam fluisteralsjeblieft en het zoemen van bijen in je hart.

Bewustwording, wat is dat eigenlijk. Volgens het Van Dale woordenboek betekent bewustwording krijgen: inzicht krijgen in een ervaring of situatie. De bouw van de menselijke psyche kent vele lagen: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

In alle eenvoud kunnen we dit bij onszelf tot bewustwording brengen door de dominante functie te leren h*erkennen. Ieder mens heeft een dominante in de karakterstructuur waar de voorkeur aan gegeven wordt en ook het best ontwikkeld is. De secundaire functie staat bij de meeste mensen in dienst van de dominantie functie en de tertiaire functie, die minder ontwikkeld is is dan ook nauwelijks bewust. Zo vlinderen we door de drie lagen in de psyche..en oefenen in het leren luisteren naar het fluisteren…

Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats in het terugkijken naar je eigen levensloop en allereerst te ontdekken wat jou hoofdfunctie is. Als b.v. ‘denken’ de hoofdfunctie is, dan is het ‘voelen’ de minst bewuste functie en omgekeerd dus ook. Als je dit jezelf bewust gemaakt hebt en durft te toe eigenen krijg je ook zicht op de vierdeling van de universele archetypen in de Mens: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Misschien ben je opgevoed met het mensbeeld wat bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. In de esoterische traditie wordt dit uitgewerkt tot de vierledigheid. Het fysieke, etherische, astrale waarin het IK van de mens leeft.

Dit IK bestaat uit twee delen: het lagere ik of het ego wat aan het fysieke lichaam is gebonden en het hogere IK (ons hoger zelf) wat afkomstig is uit de wereld van de geest.

Biografiewerk nodigt uit het hogere IK te vinden. De stuurman op het schip van denken, voelen, willen. Het woord ‘biografie’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Dat betekent dat iedereen door dezelfde levensfasen, en dus: door dezelfde uitdagingen en beproevingen heengaat.

In deze levenstekening wordt in de eerste fase (0 – 7 jr.) vooral het fysieke lichaam ontwikkeld, in de tweede fase (7 – 14 jr.) het etherische lichaam en in de derde fase (14 – 21 jr.) het astrale lichaam. Het 42e jaar vormt het grote omslagpunt in onze biografie: dit omslagpunt wordt aangeduid als de midlifecrisis; je wordt uitgenodigd het IK in je ervaringen op te gaan sporen. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap de scheppende krachten van je geest tot ontwikkeling te brengen. Stap voor stap inzicht vinden in je levensloop wordt dat een proces van een steeds groter wordend bewustzijn. Een proces waarin je leert van je eigen leven en het werken aan jezelf en als geschenk een nieuwe, diepere laag in het bewustzijn opengaat…

Durf je vragen te stellen, dat is ook mijn eigen weg. Door het stellen van vragen ontstaat inzicht. Dat kan alleen in een menselijk contact!

Overweeg je contact met mij op te nemen dan nodig ik je uit daarbij aan te geven over welke levensfase jouw vragen gaan. Door hierbij een foto of symbolisch beeld uit die periode te zoeken en daar iets over te vertellen komt het thema als vanzelf tot spreken.

Mijn eigen rol in gesprek met jou mag je klankbord noemen. Een klankbord hoort de fluisterwoorden en geeft deze terug op een manier waarop je verder kunt met je verhaal.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link)

Rembrandt – Jong meisje aan het venster

Wil je de artikelen niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..kijk ook af en toe eens of ze niet in je spambox verdwenen zijn……

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen.  Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat en tenminste een link naar mijn website erbij meegeef! Het is niet toegestaan artikelen te kopiëren en verder te delen zonder toestemming.

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van  een link waarin de naar de website of naar een artikel verwijst in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt.

Mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen.