In het proces van natuurlijk leren ontvang je bijna als vanzelf de juiste gebeurtenissen, kennis, inzichten en ontmoetingen op je weg. Levenslessen die het leven-zelf je aanreikt en het is aan jou of je deze vragen als leidraad wil aanvaarden.  Waar je in vroeger tijden een mysterieschool bezocht, mag je in onze tijd ervaren dat ons aardse leven een inwijdingsweg is geworden. 

In tijden voor 2000 waren er mysteriescholen, bijv. van de Azteken, de Maya. Er werd dezelfde kennis doorgegeven, misschien met andere accenten. In de Babylonische traditie ligt het accent op astrologie (de wijzen uit het oosten kwamen de koning bezoeken)
In de Egyptische traditie ligt het accent op genezing. In de Indiase traditie ligt het accent op meditatie en inkeer.

Al deze scholen hadden contact met elkaar. De doelen waar een ingewijde (leerling) zich mee bezig hield waren: 1. Je denken kunnen beheersen 2. Je emoties kunnen beheersen 3. Je wil kunnen beteugelen. Het was (en is nog steeds) een weg van loutering, zuivering ( catharsis) en verlichting (Photismon).

Wellicht ken je het kinderliedje: Heb je wel gehoord van de zeven de zeven, heb je al gehoord van de zevensprong… Het is een kinderliedje waar ik in mijn kinderjaren dierbare herinneringen aan heb. Hoe mooi dat ik nu pas begrijp hoe dit een leidraad voor mijn leven is gebleken.  De zeven stappen en hun bewegingen laten je zien waar je je ergens bevindt op jouw levensweg….. 

De website waar je nu op rond surft is opgebouwd rondom de zevenvoudige inwijdingsweg, waarbij ik religie, (levens)kunst en geneeskunde opnieuw met elkaar verbindt. In de tijd vóór we alles in delen gingen splitsen hoorden ze bij elkaar. Nu op een nieuwe manier vinden ze elkaar weer onder de hoede van Thoth/Hermes, de vader van de alchemie. Ook in werken als de Openbaring van Johannes en het evangelie van Maria Magdalena gaat het om het overdragen van geopenbaarde kennis.

In de mysteriescholen werden theaterstukken opgevoerd, waarin emoties een belangrijke rol speelden. De bedoeling was dat je van binnen werd aangeraakt. Er werden ook zieken naar een theaterstuk gestuurd omdat het een helende werking had. Vermoedelijk werd tijdens de Kleine Mysteriën van Eleusis de mythe van Persephone uitgebeeld als inwijdingsspel. En wie kent niet uit de Orfische mysteriën Orfeus, de zoon van Apollo en Calliope, de muze van de dichtkunst en de welsprekendheid met zijn geliefde Euridice?

Gnosis betekent eenvoudigweg ‘weten’ – innerlijk weten. Gnosis is universeel en als zodanig niet aan tijd, volk of ras gebonden. Gnosis gaat over bewuste integratie en transformatie tot Mens. Biografiewerk is menskunde en sluit aan bij de aloude ‘GnothiSeautonL ‘Ken Uzelve,’ en leer de melodie van je leven h*erkennen.

© Joke      www.fluisteralsjeblieft.nl