Het weven symboliseert in oude en hedendaagse culturen de structuur en de beweging van de kosmos. Het is een werk van schepping. Wanneer het werk klaar is, knipt de weefster de draad door en spreekt daar een zegenformule over uit; evenzo doet de vroedvrouw wanneer zij de navelstreng doorsnijdt.  Vroedvrouwen van het hart bieden inkijk in hun atelier en nodigen uit mee te weven. Weven is iets scheppen. Op kosmologisch niveau staat weven voor het verbinden of verenigen van verschillende realiteiten of bewustzijnslagen.

Het lichaam is een rijke bron van informatie. In contact met een ander is het best een kunst om dichtbij jezelf te blijven. Hierbij is het van belang dat je je gewaar bent van je eigen gevoelens, je denken en je handelen. Hoe laat jij de signalen en prikkels die op je afkomen uit je omgeving toe? Hoe luister jij naar de taal die jouw lichaam dan spreekt? Het ontcijferen van je ‘body-code’ is een heel persoonlijk proces; de taal van je lijf als een boodschap van je ziel spreekt in de vorm van pijn en/of ongemak. Je lichaam gebruikt ziekte en pijn als een signaalfunctie zodat je kunt gaan begrijpen wat er aan pijn diep van binnen bij jou leeft. We hebben in ons lichaam 13 belangrijke gewrichten: enkels, knieën, heupen, pols, ellebogen, schouders en nek. Als de 10 vingers en 10 tenen bij elkaar optellen komen we tot 20. Twintig zonnezegels en 13 tonen vormen de basis van de Tzolkin en zijn onze geheugen-activator die ons leiden tot galactische uitlijning met de Schepper.

 

We gaan zelf weven als we 13 dagen lang leven met het leidende thema in Tzolkin en dit verbinden met onze eigen ervaringen; integreren is een werkwoord

donderdag 8 november – kin 14 de witte Tovenaar op toon 1   >https://wp.me/p2XSLz-Yq

De basis van deze lichtimpuls – de 2e van de 20×13 daagse groeigolven – leert je dat al je heilige wonden geschenken zijn van de Tovenaar. De energie van Tovenaar is de Tijdbewaarder in ons die harmonie bewerkstelligen kan. Tovenaar leert je een verbondenheid  met Al-Wat-Is. Mantelzorg.

Het dode denken transformeren naar levend denken toont zich vooral in het denken in ontwikkelingsprocessen in plaats van ze in een vooropgezet denkraam te dwingen.  Aan welke toon is de Tovenaar-energie in jouw geboortegolf verbonden; wat is je kracht waarmee                                        jij dit mag vormgeven?

vrijdag 9 november – kin 14 de blauwe Adelaar toon 2 (visie)
zaterdag 10 november – kin 15 gele Krijger toon 3 (vragen stellen)
zondag 11 november – kin 16 rode Aarde toon 4 (synchroniciteit) st. Maartenfeest

maandag 12 november – kin 18 witte Spiegel toon 5 (helderheid)
dinsdag 13 november – kin 19 blauwe Storm toon 6 (zuiveren)
woensdag 14 november – kin 20 gele Zon toon 7 (oordeel niet)
donderdag 15 november – kin 21 rode Draak toon 8 (lemniscaat)

vrijdag 16 november – kin 22 witte Wind toon 9 (communicatie)
zaterdag 17 november – kin 23 blauwe Nacht toon 10 (uniciteit)
zondag 18 november – kin 24 geel Zaad (ont-wikkel)
maandag 19 november – kin 25 rode Slang toon 12 (lichaamswijsheid)

dinsdag 20 november – kin 26 witte Wereldoverbrugger toon 13 (vergeef jezelf)
woensdag 21 november – blauwe Hand toon 1 >nieuw artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Grote Godin als (maya)spin

Great Spirit, het grote mysterie, het onnoembare wordt gezien als een oerbron die intelligentie bevat. Een intelligentie die zich wenst te manifesteren in de materie. Wij geven zelf handen en voeten aan het onnoembare, zodat de oerbron zichzelf kan ervaren in zijn eigen schepping.

Zo bezien is Tzolkin De Grote Moeder als spin in het kosmisch web – Zij weeft de mens in het web of het patroon van de wereld en verbindt de mens daarmee. De grote Moeder wordt ervaren als spin in haar kosmische web, het hoger Zelf is zoals je weet Vrouwelijk. Zij is de spin in het centrum van de kosmos of matrix, waaruit allerlei kleinere matrixen voortkomen. Hier weeft zij met vier kleuren, draden die ondersteunen oog te krijgen voor het onzichtbare is van belang bij het ontwikkelen van een nieuw geïntegreerd bewustzijn waar intuïtie en ratio met elkaar verbonden zijn. Meer over de kleuren, de verschillende realiteit of bewustzijnslagen die zich tonen in denken-voelen-willen vind je elders op deze website en de matrix vindt je op de pagina kingetal berekenen.

Er is geen ik zonder een jij en geen jij zonder een ik
In de relatie scheppen wij elkaar, worden we wie we zijn

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018