Ontdek jouw kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen!

Iedereen kan zich wel eens ergeren aan het gedrag van een ander. We vinden anderen lastig en vinden dat iemand eens z´n best zou moeten doen om zijn gedrag te veranderen. Maar bestaan er eigenlijk wel “lastige” of “foute” mensen? Het antwoord is eenvoudig: Nee.

Iemands kernkwaliteit kan namelijk recht tegenover het gedrag staan waar men allergisch voor is. Een kernkwaliteit kan ook doorschieten, het wordt dan je valkuil waarbij de uitdaging behulpzaam is om wat meer de middenweg te vinden en je eigen gedrag in een ander licht te plaatsen. Veel mensen zijn allergisch voor het gedrag van anderen uit angst voor het feit dat dit gedrag ook ergens diep bij hun zelf verstopt zit of anderszins irritatie kan oproepen.

Zoek de windrichting op bij elk van de Hoeders, maar vooral die van het zonnezegel behorende bij je geboortedag biedt veel inzicht. Op de onderstaande afbeelding kun je zien hoe het werken met de vier hoeders van de windrichtingen eruit ziet. Als je het goed begrepen hebt heb je vier kleuren, waarbij de antipode kin altijd leidend in je leven is voor het jaar waarin je 26 werd. In principe staat alles in jouw leven tot die tijd in het teken van voorbereiding. Vanaf ca. je 26e jaar begint het grote karmische drama zich pas echt goed en stap voor stap met een toenemende intensiteit te ontvouwen.

 

De waarde van het kernkwadrant (vierluik of partnerkruis) ligt in het ontdekken van de samenhang tussen je kracht en je zwaktes. Voor je Analoge, Antipode en Occulte partner zijn er vast relaties met je Innerlijke Kracht gedefinieerd. Het zonneteken behorende bij jouw innerlijke kracht is je allereerste mogelijkheid waarop je jezelf kunt afstemmen en potentieel in jou aanwezig is. Het onderscheid tussen kwaliteit en vaardigheden ligt vooral in het feit dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn aan te leren, kwaliteiten kun je ontwikkelen.

 

Het leven op aarde is tijdelijk. De aardse realiteit als ‘illusie   als Maya’ zien komt voort uit de sluiers van onwetendheid die in patriarchale tijden over ons heen vielen en nu weer opengaan. Het fysieke en zichtbare even sacraal als het onzichtbare. Zichtbaar en Onzichtbaar zijn delen van een groter geheel, een grotere matrix. Sterker nog,  je open te stellen voor het onzichtbare, datgene wat verborgen ligt onder het zichtbare, is van groot belang bij het ontwikkelen van een nieuw geïntegreerd bewustzijn waar intuïtie en ratio met elkaar verbonden zijn.

Het in contact komen met de werkelijkheid van je leven is helend. Dat omvat ook karma en reïncarnatie; de wetten van oorzaak en gevolg. Er is een geschiedenis van karma en reïncarnatie in het Westen. De meeste mensen denken, dat deze wijsheden uit het Oosten komen. Dit is niet waar, het hoort bij de christelijke traditie, maar is in de 4e en 5e eeuw op slot gedaan door de kerkelijke traditie. In oude esoterische scholen is het geheim van de gnosis, van reïncarnatie en karma, bewaard gebleven. Karma, een woord uit het Sanskriet (een Oud-Indische taal), betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’. Er wordt mee bedoeld dat allerlei gebeurtenissen uit een vorig leven op de een of andere manier doorwerken in het huidige leven.

De Maya behoorden tot een zonnevolk. In de heilige taal van al deze volkeren wordt verteld over meerdere scheppingen of zonnerijken, afgewisseld met perioden van duisternis. In onze tijd is de sprong naar de vierde dimensie begonnen, de transformatietijd. Het is een heel open ontwaken en je kunt zeggen, dat is precies wat de Maya’s hebben voorspeld dat dat gebeuren zou! Tzolkin helpt je herinneren….

 

Heb je het idee dat dit ook iets voor jou is om te gaan ontdekken, neem gerust contact met mij op.