De spiraalwerking in Tzolkin

Dit zijn de eerste stappen in het leren van een nieuw soort tijd voor een nieuw soort wereld. De maya-kalender, heilige energie, is een plattegrond van het leven, van de schepping, van je hart, het hart van de Aarde en van het universum. Deze energie ademt in en uit net als wij, maar dan in alle dimensies, alle richtingen, alle tijd en alle ruimte, allemaal tegelijk. Cyclisch als in onze dromen biedt Tzolkin een deur naar waarheid…

Onder de afbeelding staan letters die je helpen het kosmisch geheugen te activeren; het is tijd om je te herinneren.

 

 

Tzolkin is het instrument om jezelf te leren kennen – het wachtwoord om deze te code te ontsluiten is liefde. Deze ligt besloten in de opdracht die zich open-baarde op je eigen geboortedag en zich ontvouwen gaat zolang de reis op aarde duurt. Bij Tzolkin gaat het niet om meningen of om een gedachten goed. Tzolkin biedt inzicht in wetmatigheden, leert je anders kijken naar het leven en geeft informatie over je reisgenoten, die ook tijdgenoten zijn.

Door je gewaar te zijn van de energieën van de twintig x dertien matrix bij het activeren door de meesters van richting, ben je in staat de negatieve persoonlijke cycli te her-programmeren en ze de lading mee te geven van positieve intentie waardoor vergeten dingen weer in je herinneringen kunnen opduiken aan je ware potentieel. De dertiendaagse groeigolven bieden steeds een focus op het thema waar je zelf mee op ontdekkingsreis kunt gaan. Hoe werkt het voor jou en vooral ook waar heb je nog werk te verrichten. Je vergroot je mogelijkheden door naast het collectieve aspect ook het persoonlijke aspect te kennen waar een zonnen-horoscoop behulpzaam bij is het ontdekken van de archetypen (anima, animus, schaduw, Zelf) die belangrijk voor jou zijn.

De dertiendaagse groeigolven bieden zicht op de paradoxen en tegenstellingen passend bij de tijd waarin ze langs komen. De twintig gezichten van de schepping en de dertien bewegingsenergieën of tonen hebben ieder afzonderlijk een kwaliteitskant en een overlevingskant. De opgave is telkens weer de gulden middenweg te vinden waarbij iedere Geboortegolf een eigen specifieke rol heeft in dit proces.

Tzolkin is een (niet-lineaire) energetische kalender en het bijzondere is dat de energie van vandaag over 260 dagen terugkomt. In essentie betekent dit dat wat je vandaag, energetisch gezien, overkomt, je over 260 dagen weer zal overkomen maar dan in een hogere intensiteit. De beweging van de spiraal is een oer-beweging die in alle natuurrijken werkzaam is. In het doorgronden van beelden en symbolen als uitdrukkingen van archetypen, in feite werkt aan je eigen innerlijke ontwikkelingsproces, je individuatieproces. (Jung)

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt in een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern in de periode ná 21 juni naar binnen en vanaf 21 december weer naar buiten. Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling…..

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018