drievuldige godin

Op weg naar een nieuwe gouden tijd?

Wij in het Westen hebben geleerd de geschiedenis te zien in één opgaande lijn van primitief naar beschaafd; ons historisch besef is lineair en gaat van laag naar hoog.

Dat zien niet-westerse culturen anders.

Zij gaan uit van een hoogbewuste beginsituatie naar een geleidelijke neergang in bewustzijn, ethiek en gedrag. Zij zien het als een langzaam degeneratieproces dat zich over diverse historische periodes uitstrekt.

Ooit was en een gouden tijd met een gouden ras. Bijna elke cultuur en traditie heeft verhalen over paradijzen (Lemurië) die verloren gingen. Deze gouden tijd wordt opgevolgd door tijdperken van zilver, brons en ijzer, die weer wordt opgevolgd (cyclisch gezien) door een nieuwe gouden tijd. We leven nu in een tussentijd, de tijd waar al het verborgene aan het Licht komt.

In de Mayakalender duurde de periode van totaal verval van normen en waarden, van menselijkheid…. tot ca. 2012. Zij leren dat we om de weg terug omhoog te maken, eerst de beweging naar beneden gevolgd en herinnert mag worden. Dit kun je doen door te kijken naar wat we verloren hebben: het vrouwelijke in het bewustzijn en het toegankelijk maken van het principe van het goddelijk vrouwelijke in alle factoren.  Het solaire licht (dit woord wordt vaak door Aartsengel Michaël gebruikt, hij bedoeld hier het centrale zonlicht van het Universum in ons Hart mee) kan hierbij de gids zijn. De getallen 13 en 20 helpen ons om verbonden te raken, te zijn en te blijven met het grotere geheel via ons gevoel – tot een denken met je Hart.

De drievuldige godin van het neolithische tijdperk is Moeder geworden van verschillende religies: de boeddhistische Tara, de Chinese Kwan Yin en de christelijke Maria. Zij zijn de dochters en kleindochters van Moeder Aarde en vertellen het universele verhaal.

Moedergodinnen tonen zich altijd in haar Drievuldigheid: Maagd Godin, zij vertegenwoordigt de fase van heelheid; Moeder Godin vertegenwoordigt de creatieve wisselwerking tussen de aan elkaar tegengestelde polen en de meesteres van verandering, de Zwarte Godin in haar fase van transformatie. Zij weet hoe pijnlijk het afbraakproces ook moge lijken, de zaden voor een nieuwe creatieve cyclus altijd weer kan ontkiemen. Deze drie gestalten vertonen een lente-, zomer en herfst/winteraspect.

Ook Ix Chel, de Maya Godin van de Maan, Water en Weven is een Moedergodin. In haar jongere gedaante met haar totem het konijn, in haar wevende gedaante zet zij het Universum in beweging en in haar volheid als ‘rainbow lady’ heerst zij, als vrouw met de kruik, over de wateren met haar partner de Maya God Votan.  Moedergodinnen in haar Drievuldigheid helpen ons bij het baren van een nieuwe weg doorheen transmutatie van het oude naar gezuiverd heilig water waarin beschaving zichzelf opnieuw definieert.

In het sacrale landschap toont zich de indeling van drie zich in drie kleuren (denken, voelen, willen) daar heeft een Moedergodin een drievoudig sjamanistisch werkterrein: de boven-, midden- en onderwereld. Tzolkin draagt al deze elementen in zich in dienst van de leidende (ziel) thema’s in jouw levenscyclus hier op aarde; daar staat het zwart op wit.

 

In de 21e eeuw is de tijd aangebroken dat Yin kan herstellen en een nieuwe balans kan gaan vinden met Yang. Yin en Yang zijn krachten uit de natuur, zichtbare en onzichtbare krachten, waarbij álles Yin heeft aan de achterzijde en Yang aan de voorzijde, wanneer zij samen-spelen ontstaat er harmonie in natuur. Dat is buik/hart een hoofd balans integreren, maar nu op een hoger plan of dieper niveau waarbij het Hart een essentiële taak vervuld.

© Joke-fluisteralsjeblieft-2009/2017

 

 

 

 

Advertenties