Tzolkin dagfluisters

Dagfluisters in het ritme van Tzolkin lees je niet elke dag, dan graag van onder naar boven lezen

Met hulp van de dagenergieën kun je op het spoor komen van onbegrepen situaties in je eigen biografie die je tot op de dag van vandaag ‘blokkeren’ en deze alsnog tot stromen brengen – let ook eens op de volgorde die je behulpzaam wil zijn bij je eigen processen. Van alle 20 zonnezegels is er steeds één leidend voor de daarop volgende dertien dagen. Deze kun je teruglezen op de website.

De vier kleuren: fysiek (willen) – mentaal (denken) – emotioneel (voelen) – spiritueel – kun je ook benaderen vanuit de vier wezensdelen van de mens: fysiek lichaam, levenslichaam en astraallichaam (ziel) die drager is van het ‘Ik’ (de geest). Het ‘Ik’ werkt op de drie andere leden of delen in en werkt ze geheel om. Wat is jouw taalveld…?

 

Vanaf zondag 1 april bevinden we ons in de rode Hemelwandelaar       kleurencyclus – Waarheid die aan het licht komt toont zich op spontane manier

(vanaf 14 april) in het witte deel van deze cyclus (vanaf 27 april) het blauwe deel en (vanaf 10 mei) het gele deel.

Kernwoorden Moed – loslaten – zuiveren – kiezen met je hart

Thema: Het is de tijd van de pionier – het nieuwe wil doorbreken voor wie de moed heeft echt alle belangen los te laten en de sprong in het diepe te wagen. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 april
Kin 73 de rode Hemelwandelaar toon 8

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd; de geest verbindt zich met een fysieke vorm waardoor evenwicht gevonden kan worden. De heiligheid van acht is de lemniscaat.

Toon 8 brengt ons in een nieuwe fase door evenwicht aan te brengen met het thema van deze dag wat tevens het thema draagt van deze kleurencyclus en verdieping kreeg in de witte golf waar we nu in aangekomen zijn. Acht is ook twee keer vier, op dag vier in deze golf beleefde we de rode Maan energie; Zelfvertrouwen is het startpunt van de pionier die de grenzen durft te verleggen en bewust het denkvermogen gebruikt voor het ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen en op die manier individualiteit schept.

De mannelijke energie maakt de vrouwelijke energie begrensd en gevormd, en door deze samenwerking kan het totaal van energieën een heel nieuwe wending nemen. Er kan een nieuwe realiteit geschapen worden waarin van alles onderzocht en ervaren kan worden, in steeds wisselende vormen van manifestatie. Maar zover is het nog niet, er valt nog veel te vergeven….

Alles wat op collectieve schaal gebeurt, is een afspiegeling van het individuele en andersom. Het is alles één. In de tweestrijd die momenteel gaande is tussen het mannelijke en het vrouwelijke, gaat de desintegratie van beide hand in hand. Als ze strijd voeren met elkaar, zijn de gevolgen vernietigend voor de wereld. Belangrijk is dat je je niet laat mee-zuigen in deze strijd. Zodra er heftige emoties worden opgeroepen, bij wat voor gebeurtenis dan ook, is het heel belangrijk even stil te staan. Even helemaal naar jezelf teruggaan en in stilte en rust je af te vragen: wat is hier werkelijk aan de hand? Wees bereid het onbekende in te gaan, zet je angsten aan de kant…

Vrijdag 20 april
Kin 72 de gele Mens toon 7 >>gap dag

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Resoneer – deze deur tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur.

Een bewustzijn hebben van je eigen beweegreden veronderstelt dat je weet wat je beweegreden zijn, er is over nagedacht voor er gehandeld wordt en vrijheid maakt het mogelijk trouw aan onszelf te zijn en ons te ontwikkelen op de manier die bij ons en onze eigen levensopdracht past.

Wilskracht is de kracht van de wil, en geestkracht is de kracht van de geest zelf. Dat is iets anders. Door wilskracht gaan de vuisten ballen, je kaken klemmen; het geeft spanning. Geestkracht is gebruik maken van de kracht van gedachten. Gedachten zijn krachten, maar met tegenstrijdige krachten bereik je niets. In plaats van je los te maken van een situatie omdat je je ergert, kun je ook proberen je er juist mee te verbinden. Je bent een mens van goede wil als je confrontaties niet langer uit de weg gaat en positief kiest dwz dat je je aandacht richt naar oplossingen, naar positieve elementen.

Bij het oefenen onze aandacht te richten gaan we zoeken naar dat ene plekje dat mooi is en gelukt is. Het alsnog gevondene stemt vaak tot dankbaarheid en geeft een nieuwe waarde die energie schept voor de toekomst. Dat is het experiment, zien waar jouw innerlijke glimlach van groeit en anderen opbloeien. Kies vanuit je hart en leer dat wie kan vallen ook weer kan opstaan…

Donderdag 19 april
Kin 71 de blauwe Aap toon 6

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten door het leren samenwerken.

De woorden eerbied en verwondering hebben in onze tijd bijna een ouderwetse klank gekregen. Toch zijn ze van essentieel belang in de opvoeding van het kleine kind. Het kleine kind staat open en onbevangen t.o.v. alles wat op zijn pad komt en met name in de natuur blijft het kind bij elk bloempje, steentje of takje staan. Genieten van kleine dingen, in alle rust en onbevangen, dat is voeding voor de verwondering. Onbevangenheid is een vermogen dat vooral jonge kinderen van nature eigen is, daarbij onderschatten we vaak de voorbeeldfunctie van volwassenen om hen heen als het gaat om tegenslag en onrecht. Heel veel kinderen groeien in deze tijd op in voorspoed en geluk. Voor hen is het vaak heel moeilijk om als ze ouder worden erachter te komen dat het tegen kan zitten.

Probeer eens wat je kent (denken) en wat je kunt (willen) even aan de kant te zetten om jezelf helemaal toe te staan voorbij de kleuren van gebeurtenissen uit jouw verleden te gaan zien. Merk op hoe gewoonten zijn neergeslagen en je handelen van nu bepalen. On-bevangenheid betekent dat je jezelf verlost uit deze gevangenschap en weer contact krijgt met de innerlijke plek waar wij de stem van de heilige kunnen horen. Op speelse wijze heeft dit innerlijke kind direct toegang tot die innerlijke wijsheid die op jonge leeftijd een natuurlijke gegeven is, maar uit verbinding is geraakt.

In ons allen huist een kind wat vredelievend, muzikaal, creatief, beweeglijk en spiritueel is. Het is onze bron, die van goddelijke oorsprong is. Wanneer je dit kind opnieuw leert erkennen leer je niet alleen zien maar ook aandachtig luisteren. Het vertrouwen komt in een nieuwe vorm terug, het vertrouwen dat je voortdurend situaties worden aangeboden waardoor je je verder kunt ontwikkelen.

Woensdag 18 april
Kin 70 de witte Hond toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Toon leiderschap opdat je je niet laat overmeesteren door emoties, oud zeer of zelf-ondermijnende overtuigingen. Vrede sluiten met wat je dwars zit is vaak veel helender als je je (kind) ervaringen vanuit een ruimer perspectief bekijkt. Dan hoef je je ook niet langer meer te verbergen of je eenzaamheid buiten jezelf op te lossen. Waarheid mag dan lastig vast te stellen zijn en relatief zijn, wat ‘van waarde’ is, is vaak heel duidelijk voor het loyale hart.

In plaats van te reageren, kun je ook gewoon getuige zijn van gebeurtenissen en ervan leren. Houd je emoties gescheiden van het drama en ga keer op keer naar een plaats van leren en van keus. Bedenk dat emoties gekoppeld zijn aan jouw ego en vaak deel uitmaakt van projecties.
Zuivere gevoelens daarentegen zijn gekoppeld aan het hart, aan liefde, aan compassie. Blijf trouw aan je hart, rek jezelf op en begin te voelen dat je verbonden bent met anderen. Onze medemens is een eindeloos oefenterrein voor de (kleine) belangeloze daad. Iemand een complimentje geven of moed inspreken is zeer waardevol als je daar bewust mee omgaat en dat het écht is wat je doet…..

Dinsdag 17 april >nieuwe maan
Kin 69 de rode Maan toon 4

De Zon en de Maan staan samen in het teken Ram. Deze Nieuwe Maan kan met veel veranderingen en spanningen gepaard gaan, niet te verwarren met het zonneteken Maan in Tzolkin – zie voor nieuwe maan de fb pagina: http://on.fb.me/107pLeK

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..

Alle informatie die wij tot ons nemen komt binnen via het zogenaamde zintuiglijk geheugen, via onze zintuigen dus. Vervolgens wordt de informatie opgeslagen in het korte termijn geheugen – je verlegt steeds je grenzen als je de informatie blijft herhalen en verwerkt en zo verankert in het lange termijn geheugen; dit weer opnieuw in onze gedachten kunnen terughalen wordt herinneren genoemd.

Ieder mens heeft een herinnering in zich van een plaats waar alles heel en één is. Dit verlangen naar het geborgen zijn in ‘iets’ compleets blijft ons hele leven bij ons – dat ‘iets’ is ons Ik, het meest eigene van onszelf, ons authentieke Zelf. Het werkwoord herinneren toont aan dat wij het vertrouwen in ons Zelf weer voor de geest kunnen halen, daarom hebben we tranen als we ontroerd zijn of wanneer grote vreugde door ons heen stroomt. Je zult hulp ontmoeten als je je op die momenten de sleutels uit je kindertijd weer begint te herinneren en zo je begrip van sensitieve vermogens wakker roept. Dan kunnen we ons actief gaan herinneren waar we ons zelf zijn gaan beschermen tegen de stem van dit hogere Ik of hogere zelf en begrijpen we de noodzaak te stoppen met (zelf) kritiek en het leren bewaken van je persoonlijke energetische grenzen. Benoem je emoties, geef ze een naam, dan mogen ze bij jou horen omdat jij ze erkent!

Maandag 16 april
Kin 68 de gele Ster toon 3

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.

We kunnen vanuit verschillende perspectieven naar de huidige situatie in de wereld kijken, afhankelijk van hoe onze ziel zich wil ontwikkelen. Dit werk wordt gewoonlijk de persoonlijke levenstaak genoemd en is voor iedereen anders en heel persoonlijk.

Wereldwijd spant zich een groeiend aantal mensen op verschillende manier intensief in om hun bewustzijn te verruimen. Zij versnellen hun groei door te veranderen van perspectief door zich te verbinden met een taak in de wereld, het collectief onbewuste. Onze ziel neemt zowel een persoonlijke taak op zich, waarin zij iets voor zichzelf leert, als ook een ‘taak in de wereld’, die een geschenk aan de wereld bevat. Dit biedt kansen de negatieve opvattingen of geloofsovertuigingen op te helderen door ervaring en de moed te verzamelen datgene te doen wat nodig is om onze innerlijke balans te gaan herstellen. Wanneer we ons overgeven aan ons Hoger Zelf, kunnen we in plaats van externe (hulp)bronnen uit te putten, beschikken over de onuitputtelijke bronnen in onszelf – deze schoonheid kun je overal in de natuur waarnemen, de natuur biedt ons zo inzicht in de schoonheid van de Gulden Snede.

Zondag 15 april
Kin 67 de blauwe Hand toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

Wij mensen leven in twee werelden. In de verticale wereld stemmen we ons af op het ‘worden wie je bent’ om toe te kunnen groeien naar je werkelijke levensmissie. Een hoger niveau van zijn en een plaats waar heelheid kan worden ervaren en doorgegeven. We leven ook in de horizontale wereld, op deze aarde, die weliswaar bol is, maar toch in tal van opzichten ook gewoon plat. Het verschil is het helderst te benoemen als: verticaal versus horizontaal, lijnen van zelfkennis én wereldkennis die hand in hand in ons hart willen samenkomen.  Wanneer het hart spreekt, stroomt de liefde en kunnen wij in flow komen.

We gebruiken het Engelse woord flow om de mentale toestand weer te geven waarin je zo geconcentreerd bezig bent dat je jezelf en de tijd vergeet. Voor velen lijkt dit een paradijselijke ervaring waar een hogere macht het heft in handen lijkt te nemen. Niets is minder waar. Hoe bewuster jij van jezelf en het universum bent en weet hoe je ermee kan werken, hoe dichter jij bij je werkelijke ‘ik’, je essentie, komt. En dat heb je nodig om in jouw levensflow te komen: begrijp je wat je voelt?

Het gaat erom of je je kunt overgeven aan de creatieve stroom die opwelt uit de diepere lagen van je bewustzijn en je aanraakt in toestand van flow als je  de tijd vergeet….

Zaterdag 14 april
Kin 66 de witte Wereldoverbrugger toon 1

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen – wees opmerkzaam op gebeurtenissen vandaag die je verbinden met het thema van deze groeigolf.

Als er niets ‘sterft’ kan er niets ‘geboren’ worden. Leven is een cyclus en dood slechts één van haar gezichten. Dat betekent niet dat je opgeeft, maar dat je je overgeeft aan het zich altijd ontwikkelende leven. De kern van overgave als levensstijl is dat je je overgeeft aan jezelf, aan de hartstocht van je ziel, de innerlijke inspiratie die in je leeft. Durf groot te zijn, durf een verschil te maken, durf anders te zijn en laat je leiden door wat jou van binnenuit bezielt.

Pas dán kan een grotere intelligentie in je gaan doorwerken, verwelkom dit moment en omarm het van binnen totaal. Alles is helemaal goed zoals het zich ontvouwt en terwijl het zich ontvouwt. Ons alledaagse ik of lager-ik wil controle omdat het bang is, kies toch ieder moment voor liefde en vergeef jezelf. Vergeven is een keuze die je maakt, met je zelf. Het is een innerlijk proces, een reinigingsproces. Het gaat immers om jouw verleden, jouw emoties, jouw oordelen, haat en slachtofferschap en het ‘recyclen van de oude pijnverhalen’ . Vergeven is het loslaten van de overtuiging dat het anders had gemoeten of dat ‘iemand’ iets anders had moeten doen…..

Vrijdag 13 april
Kin 65 de rode Slang toon 13

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron. De mannelijke energie wil naar de bron…..

De slang is symbool voor levenskracht, vruchtbaarheid, beweging, vernieuwing, afwerpen van het oude en transformatie. De kronkelingen van het slangenlichaam doorheen ons lichaam is als de golfbeweging, de op- en neergang in het leven van de tegenstellingen.

Iedere verjaardag ontvang je voor je nieuwe levensjaar naast je jaardrager een nieuw jaarthema. Immers in elke mens leeft een innerlijke bron van gezondheid; het zelf genezend vermogen – de 5 niveaus van zelfgenezing zijn: lichaam, gevoel, denken, m/v relaties en de ziel – Genezen is een probleem of beperking overwinnen door het doormaken van een ziekteproces. Na dat ziekteproces is men ‘beter’ en dus niet: ‘weer de oude’…..

Door het kennen van je eigen potentieel, eigenschappen en mogelijkheden en te weten wat de dag energieën voor jou persoonlijk te betekenen heeft kun je met hulp van de wijsheid van het lichaam stap voor stap van overleven naar leven gaan. Pak jezelf liefdevol aan en ontdek waarmee je altijd in gevecht bent gegaan, de vrouwelijke en mannelijke energie in balans brengende…

Donderdag 12 april
Kin 64 geel Zaad toon 12 >gap dag

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie;

Bij het recht-doen aan elkaar en aan onszelf is de voornaamste klip die we mogen leren omzeilen, als je je wil bezighouden met de scholing van de zintuigen, is jezelf oefenen allereerst het positieve te leren waarnemen. Maar ook zorgvuldig te letten op de eigen waarnemingen en bewegingen die zich in je binnenste voordoen en je bewust worden wanneer je nu eigenlijk negatief begint te denken over een ander mens of jezelf het ruimte innemen ontzegt.  Registreer bij jezelf op een bewuste manier waar het negatieve begint, niet alleen naar een ander mens, ook naar gebeurtenissen of situaties helpt een gezond gevoel voor warmte te ontwikkelen. Heb je al gekeken hoe in jouw geboortegolf de rode Hemelwandelaar (thema …) jou inspireert?

Voor veel mensen is het niet zo eenvoudig in een wereld met zoveel prikkels die om aandacht vragen. Toch kun je als mens niet goed functioneren als je niet goed geaard bent. Pas als je lekker in je lijf zit, kun je échte aandacht aan je omgeving schenken. Aarden betekent daarom dat je met je aandacht een brug naar binnen slaat én bewust verzorgt. Wanneer je je lijf en ziel in het (zon)licht van je aandacht zet, kom je met beide benen op de grond. Met je licht van binnen aan, stralen je warme aandacht en belangstelling vanzelf naar buiten. Geaard zijn maakt alles levendiger, lichter en gezonder!

Woensdag 11 april
Kin 63 de blauwe Nacht toon 11

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich naar een wijder perspectief.

Somber zijn we allemaal wel eens. Meestal gaat die somberheid na verloop van tijd over. Maar soms gaat het anders. De kans is groot dat er dan sprake is van een depressie. Lichte vormen van depressiviteit, zoals chronische lusteloosheid, zijn vaak het gevolg van een ongezond leefpatroon. Soms waren de kinderjaren onveilig, of er zijn dingen gebeurd, die nooit het daglicht zagen.

De primitieve volkeren leidden een nomadenbestaan en zwierven rond; sommige volkeren doen dit nog. Toen de mens zich permanent ging vestigen, hebben alle grote godsdiensten de pelgrimstocht benut om de mens op het pad terug te brengen. De pelgrim is een vreemdeling in het land dat hij doorkruist, maar zijn/haar doel is de terugkeer naar de bron. Het leven van ieder mens is als een labyrint, ieder mens een pelgrim en gaat de pelgrimstocht van de ziel.      In die heilige ruimte waarin de wereld zal opengaan, een wereld die echt is, komen wij tevoorschijn ook al ontpopt uniciteit zich voornamelijk in relationele verbondenheid. Alleen degene die weet (gnosis) kan de weg naar huis weer vinden. Ons lagere zelf kunnen we dan weer verbinden met ons hogere zelf.

Dinsdag 10 april
Kin 62 de witte Wind toon 10

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; onderzoek je motivatie: sluit het nog aan bij jouw processen of is het die van anderen?

Ademen is Leven, de Maya noemen het inspiratie: adem van de Geest. Informatie die aangeeft wat er moet gebeuren en dat van binnenuit ook bewerkstelligt. Informatie die zich op deze wijze gedraagt noem je ‘bewustzijn’. Een ander woord daarvoor is ‘geest’, nog weer een ander woord is ‘wijsheid’. Heel nabij kunnen we dit ervaren in onze manier van ademen. Onze manier van ademen drukt onze manier van leven uit en onze manier van leven onze manier van ademen. Ademen is dan ook Levensenergie, wind die waaien wil. Levensenergie vinden we bij alle natuurlijk leven, want zonder energie is er geen beweging en dus geen leven mogelijk, het is onze levensbron.

Het reikt uit naar de buitenwereld om ons te verbinden met datgene wat onze belangstelling wekt. Maar er is ook een energetische tegenstroom van samentrekking naar datgene wat we liever willen ontwijken. Dit is ook de voedingsbodem van ons denken…je kunt het in twee richtingen afleggen: achterwaarts in de richting van verstarring en stagnatie oftewel verlies aan contact of voorwaarts in de richting van dialoog, groei en ontwikkeling door je te verbinden met jezelf én met de ander. Zo is je inademing inspiratie, psyché en je uitademing een gang naar huis; zo worden we heen en weer geslingerd tussen onophoudelijke veranderlijkheid…. ook waarheden zijn relatief, de keuze ligt bij jou!

Maandag 9 april
Kin 61 de rode Draak toon 9

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie.

Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon die ons wilde aanzetten tot het ontwikkelen van ons moreel kompas…. Elke ‘spiraal’ van twintig dagen herinnert de wijsheid van de Maya ons aan de eerste sprong, aan het ‘oervertrouwen’ – het je kunnen toevertrouwen aan de reis van je ziel als de intermediair tussen hemel en aarde. De ziel is een onderdeel van je aardse voertuig, maar het hoger Ik, ons geestwezen staat aan het stuur; herken je de stappen?  https://wp.me/p2XSLz-19U

Ervaar vandaag dat je gedragen, gevoed, gekoesterd en gesteund wordt door Het Leven Zelf en ontdek dat bewustgemaakte problemen zelf op zoek gaan naar oplossingen. Het enige wat je hoeft te doen is dit niet in de weg staan. Doe een stapje opzij om de oplossing die eraan komt, de ruimte te geven. Maak jezelf bewust in welk opzicht jij jezelf nog slachtoffer voelt; probeer het in woorden te vangen of in beelden. Schrijf gedichten, maak tekeningen, werk in de tuin of speel muziek en uit op een creatieve manier die jou past bij het verwerken en loslaten.

Maak ruimte voor het echte Leven door het uitbreiden van het JA-gebied  – van een kriebeling wordt het geweten een duidelijk gevoel of zelfs af en toe een hoorbare innerlijke stem en gaandeweg zelfs een constante innerlijke aanwezigheid die behulpzaam is bij het denken, voelen en doen.

Zondag 8 april
Kin 60 de gele Zon toon 8

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en zet het proces van fysieke manifestatie – luister naar je lichaam en vertrouw op haar wijsheid.

Liefde is altijd een vorm van kennis daarin is Agapè liefde de hoogste vorm van liefde. Deze vorm van liefde beginnen we heel voorzichtig in deze tijd in onszelf te realiseren. Onze harten hebben behoefte aan licht en dat kan alleen op een diepgewortelde manier ontstaan als we onze eigenwaarde, de zelfliefde, volledig omarmen.  Jezelf leuk vinden om je menselijkheid en het levende hart ervan in je zelf herstellen, dit te delen en door te geven aan anderen. Door jouw toewijding krijgt het innerlijk licht een unieke uitstraling, een speciale toon, een ander geluid. Dat is het mysterie van de liefde…Licht is liefde, liefde is licht.  Het gebeuren vandaag In de Duitse plaats Münster leert ons wederom dat we door dat soort donkere krachten de schoonheid van het licht gaan beseffen. Dat is bewustwording.

Daarbij heeft de imperfectie van ons mens-zijn kracht bij het keer op keer een innerlijke verbinding te maken met de eigen mannelijke en vrouwelijke energieën. Voel opnieuw de originele band tussen energieën, de dans van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Omarm die kracht! Zeg er ‘ja’ tegen. Reageer met vreugde naar wie je bent; je bent onvervangbaar en die ander ook! Stop maar met oordelen als beeld van normen en verwachtingen, laat je hoofd buigen voor je hart en wandel samen door het leven…..

Zaterdag 7 april
Kin 59 de blauwe Storm toon 7

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Resoneer – deze deur tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur.

Nieuwsgierigheid één van de belangrijkste drijfveren die staat aan de basis van je persoonlijke ontwikkeling. Nieuwsgierigheid helpt om ongeschreven regels in spelpatronen te ontdekken, de basis voor het ontdekken van de nieuwe spelregels. Er zijn drie soorten nieuwsgierigheid: nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen – nieuwsgierigheid naar anderen – nieuwsgierigheid over jezelf, je drijfveren, je angsten en waar je vandaan komt. Nieuwsgierigheid naar wie je bent in relatie met anderen en de wereld om je heen is essentieel voor vernieuwing en persoonlijke groei.

Mediteren voedt en versterkt onze innerlijke kracht, al mediterende kun je je bezinnen op het woord ‘rust’ en op zoek gaan in je geheugen waar je in je leven het sterkste ervaren hebt wat rust is. Als je het beeld waar je dit het sterkste ervaren hebt eenmaal levendig voor ogen hebt, wis je het uit en houdt je alleen het gevoel vast van die weldadige, allesomvattende rust, liefde of vrede. Die stille rust of vrede weet precies hoe te handelen te midden van alle tumult. Zo bezien is mediteren een belangrijk middel om je hart-te-versterken, verbinding maken met wie wij in oorsprong zijn.

Vrijdag 6 april
Kin 58 de witte Spiegel toon 6

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten de verbinding dienende tussen aarde en kosmos.

De ervaring van Een-Zijn kan nooit worden bereikt door ‘gelijk-zijn’  – Een-zijn kan alleen ontstaan als we erkennen dat ieder op eigen-wijze inzicht vind in de ervaring die levenslessen ons bieden. Op deze wijze hoeven we onszelf en anderen geen verwijten te maken en verspreiden we ook geen negatieve energie in de ether rond de planeet. Niet alleen beïnvloeden we de gehele aarde met de energie die we uitstralen, wij leven zelf ook in datzelfde trillingsveld – als wij voor verwijten kiezen, hebben we eigenlijk twee keer te lijden onder dezelfde situatie.

Zie ook dat deel onder ogen van jezelf dat je wellicht vermeden hebt. Het is altijd lastig om jezelf te kunnen zien, het beste advies is dan ook: leer van anderen en van je reacties op anderen. Door je te openen voor de natuur en je ermee te verbinden verstevigen we onze basis en ontvouwt zich heel helder en natuurlijk de volgende stap én ze houdt een spiegel voor…..

Donderdag 5 april
Kin 57 de rode Aarde toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Laat de vragen door je heen stromen, dan kan het teken worden gezien. Iets wat Essentie je wil zeggen. Weten wat nodig is, elk moment, Weten wat wil. Maar de voorwaarde is, aandacht; heel aandachtig aanwezig zijn in het nu. Pas dan kan je Essentie tot je spreken. Met heel je hart, met al je aandacht aanwezig zijn in het moment van nu luisteren naar de subtiele hints van kosmische waarheid. Welke mogelijkheden biedt ze?

Stel ook jezelf regelmatig de vraag: waar is mijn aandacht nu – bij de zorgen voor morgen, in de toekomst dus óf bij wat je vasthoudt aan schuld en kwaadheid en je kluistert aan je verleden. Alle lesmateriaal wordt ons aangereikt door het leven-zelf, zo wordt ons duidelijk gemaakt waar we niet met ons hart bij de dingen zijn, maar alleen nog met ons denken. Klamp je niet langer vast aan de eenzijdige focus op het mannelijke juist daardoor raken vrouwelijke waarden die te maken hebben met acceptatie, relateren, menselijkheid en oprecht genieten in het hier en nú in de verdrukking. Onze weg of tao hoort een integratie te zijn van beide krachten: hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, denken en voelen….

Woensdag 4 april
Kin 56 de gele Krijger toon 4

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich vanaf dag één heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..op datgene wat je beleefde bij het lezen van de tekst op dag één en de daarop volgende dagen!

Ervaar je strijd, ben je altijd aan het vechten tegen anderen of worstel je tegen jezelf realiseer je dat je alles waar je tégen vecht veranderen kunt in een vechten mét. In deze wereld vol verandering is het menselijk bestaan een permanente worsteling om het oude mannelijke af te leggen en het nieuwe te aanvaarden. Waar innerlijke strijd zich toont in de buitenwereld is het belangrijk om pas weer naar buiten te treden als alle informatie verwerkt is. Zet vraagtekens bij het oude (status, geld en macht paradigma) en bij dat wat je wegroept van wie je bent en luister naar je innerlijke stem.

De kracht van de Krijger in elk mens staat voor het verkrijgen van intelligentie door vragen te stellen. Neem dus geen genoegen met halve antwoorden en oefen de kunst om antwoorden uit je binnenste te kunnen blijven ontvangen, opdat functies die sluimeren in het onbewuste, wachtend op het moment dat ze mee mogen gaan doen hun potentieel kunnen gaan ontvouwen. Loop je angsten tegemoet die zich geweven heeft doorheen je biografie en wordt de Krijger die vernieuwing van leven mogelijk maakt. Het is aan de Krijger in jou om te leren dat je je persoonlijke kracht en innerlijke leiding niet op hoeft te geven als je vragenderwijs onderweg gaat.

Dinsdag 3 april
Kin 55 de blauwe Adelaar toon 3

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.

Als je bij ‘iets’ stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Veelal liggen er nog geen woorden voor klaar en is het vaag wat emotioneel én lijfelijk in ons omgaat. Focussen gaat over een vermogen jezelf te kunnen beluisteren en niet over een techniek, je luistert van binnen en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt. Focussen is een soort naar binnen gerichte aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat; innerlijk voeling krijgen met jezelf.

Door te focussen kunnen we er bijvoorbeeld achter komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wil, zo leer je op een positieve manier oude pijn en oude patronen los te laten. Focussen helpt ook om die delen van jezelf die je verbannen hebt weer in het geheel op te nemen, de emotionele integratie.  Focussen is aandacht geven aan iets van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Dat geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe visies op je leven. Waar sta jij nu, ben je gecentreerd in je eigen centrum of leidt jouw vlucht tot escapisme naar de zijlijn omdat je ja zei, maar nee voelde…?

Maandag 2 april
kin 54 de witte Tovenaar toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging;  De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..Wanneer ben je integer, wanneer handel je integer?

Mensen vormen een samenballing van energie in een onzichtbaar energieveld, de matrix,  waarin alles met alles verbonden is en een ritme kent van komen en van gaan. Deze terugkerende bewegingen  zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli van ontwikkeling en vernieuwing. Groei verloopt niet lineair, maar als een spiraalsgewijs proces – respecteer standpunten van anderen en leer ervan.

Ontwikkeling voltrekt zich niet geleidelijk, maar kent chaotische periodes, die voorwaarden-scheppend zijn voor het ontstaan van ingrijpende veranderingen. Heb vertrouwen in de hogere wijsheid van het leven en verenig jezelf met dat wat met jou in overeenstemming is. Het leven weven is het leven scheppen – wees ontvankelijk voor het integreren van verschillende realiteiten of bewustzijnslagen en neem je plaats in. Heet jezelf welkom zonder de dualiteiten te ontkennen en besteedt je tijd onbaatzuchtig bij het leren kennen van het ritme van je ziel.

kin 53 de rode Hemelwandelaar toon 1

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen.           https://wp.me/p2XSLz-ZP

NIEUWE KLEURENCYCLUS ….NIEUW THEMA: moraliteit ontwikkelen of de herdefiniëring van de mannelijke energie in het licht van de hemel-aarde verbinding.

—————————–

We bevonden ons vanaf  19 maart  tot en met 31 maart in het gele deel in de rode Draak kleurencyclus, dit omvat de rode Draak golf, de witte Tovenaar golf, de blauwe Hand golf en de gele Zon golf – Wat is de stem van je bestemming ? het overkoepelende thema is je durven toevertrouwen aan het Leven-Zelf en zélf je afwijzingsgevoeligheid (draken) onderzoeken.

Heel vaak is jouw probleem niet exclusief en individueel, maar is het een symptoom (slachtoffermodus) dat zich binnen een familiesysteem van generatie op generatie herhaalt.  Als een patroon zich binnen een familie ontwikkelt, hebben alle volgende generaties de neiging om loyaal te zijn aan dat patroon. Ook in je volwassen leven kan deze loyaliteit je gevangen houden, zonder dat je het weet – herken je dit kun je contact opnemen….

Lieve mensen, ik ga er met de dagfluisters even tussenuit …..Maandag vind je  weer een nieuw artikel als start van een nieuwe kleurencyclus op de website….

“Als je tegen iets ‘ja’ zegt, zeg je tegen iets anders ‘nee’. Dat zijn de spelregels van dualiteit. Aandacht moet je richten om duidelijke keuzes te kunnen maken.”  De afronding van deze groeigolf én de eerste kleurencyclus in het ritme van Tzolkin vind plaats als we een brug slaan door te kiezen voor leiderschap met compassie. Kiezen voor Leiderschap met passie en compassie is je verbinden met lief en leed – zo wordt passie compassie. Passie (denk aan b.v. de Mattheuspassion) kun je uitleggen als ‘lijden, ondergaan of ervaren’ en compassie betekent dan zoiets als iets ‘ondergaan met een ander’ – compassie is in de schoenen van de ander gaan staan, het is een dagelijkse bewustwording van jezelf in relatie tot de wereld en de ander(en) en in ‘nederigheid die geboren wordt uit het vertrouwen van anderen’ (Dag Hammerskjold) de ander leren zien vanuit ons hóger Ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander.  Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Dinsdag 27 maart
Kin 48 de gele Ster toon 9

Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie; je mag het thema van deze kleurencyclus verbinden met kleur en zegel bij de toon 9 in je eigen geboortegolf en tot een intentie komen. Je intentie is je drijfveer en verbindt zich vandaag met het thema van deze kleurencyclus: je toe vertrouwen.

Het leven is een open en levend proces van weerklank en verbinding. Versta de kunst extremiteiten en excessen te vermijden door op positieve wijze je gevoelens te uiten en te delen. Neem je plek in bij het accepteren van mensen in hun verschillen en ontdek dat er ook veel overeenkomsten zijn in de verschillende denkrichtingen. Dan toont zich een harmonie die jouw naar een nieuw niveau in je leven kan gaan brengen. Leer van anderen, trek jezelf aan iemand op, laat je inspireren, maar stop met vergelijken, labelen of in hokjes te stoppen – wordt een hoed*ster naar gelijkwaardigheid – evenwicht is daarbij het sleutelwoord bij het integreren van alles dat je uit al je ervaringen hebt geleerd.

Maandag 26 maart
Kin 47 de blauwe Hand toon 8

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en zet het proces van fysieke manifestatie in beweging. Centreer jezelf, lichaamssignalen vertellen jou het bewuste en onbewuste verhaal van jou – en vragen om erkenning.

Hand wil grip hebben, begrijpen, tastenderwijs uitreiken naar anderen, kennis verwerven en verbinden in vrijheid. Werkelijk jezelf worden in de autonome verbondenheid vergt zelfregie. Neem de regie in eigen hand en breng de tegenstrijdige behoeften in balans. Oefen jezelf zo zuiver mogelijk tot de authentieke kern te geraken. Leven is een weg van samen vriend maar ook met vijand, daarbij is bewustwording de essentie van vrijheid.

Wie in het reine kan komen en zich op gemak kan voelen met de eigen individualiteit weet dat de reis van je leven even belangrijk is als het resultaat. Gebruik je eigen en unieke eigenschappen om je hart te openen en je tastenderwijs bewust te worden van wat in je eigen binnenwereld leeft. Neem het roer in handen kapitein op het schip van denken -voelen-willen zonder de regie uit handen te geven of te manipuleren. Kom in flow….

Het getal zeven, het getal van het verbond: In de oudheid maakte men gebruik van de 7 planeten – onze 7 dagen in de week zijn ermee verbonden, maar ook de 7 dagen in de Goede Week voor Pasen. Meer over de  symboliek van planeten/dagen etc in de Oer- of Kosmische week van Palmpasen naar PaasZondag met een meditatieve tekst vind je op mijn facebook-pagina >>>> http://on.fb.me/107pLeK 

Zondag 25 maart >begin zomertijd
Kin 46 de witte Wereldoverbrugger toon 7

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen: Resoneer en plaats alle dingen in een ruimer perspectief; spreek uit wat er door je heen gaat.

Als er niets ‘sterft’ kan er niets ‘geboren’ worden. Leven is een cyclus en dood slechts één van haar gezichten. Dat betekent niet dat je opgeeft, maar dat je je overgeeft aan het zich altijd ontwikkelende leven. De kern van overgave als levensstijl is dat je je overgeeft aan jezelf, aan de hartstocht van je ziel, de innerlijke inspiratie die in je leeft. Durf groot te zijn, durf een verschil te maken, durf anders te zijn en laat je leiden door wat jou van binnenuit bezielt.

Pas dán kan een grotere intelligentie in je gaan doorwerken, verwelkom dit moment en omarm het van binnen totaal. Alles is helemaal goed zoals het zich ontvouwt en terwijl het zich ontvouwt. Ons alledaagse ik of lager-ik wil controle omdat het bang is, kies toch ieder moment voor liefde en vergeef jezelf. Vergeven is een keuze die je maakt, met je zelf. Het is een innerlijk proces, een reinigingsproces. Het gaat immers om jouw verleden, jouw emoties, jouw oordelen, haat en slachtofferschap en het ‘recyclen van de oude pijnverhalen’ . Vergeven is het loslaten van de overtuiging dat het anders had gemoeten of dat ‘iemand’ iets anders had moeten doen…..

Zaterdag 24 maart
Kin 45 de rode Slang toon 6

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten geven en nemen.

De beweging die door toon 5 is beklemtoond krijgt een plaats in de tijd en wordt door toon 6 opnieuw vastgelegd waardoor er een ritme ontstaat. Toon 6 is de ritmische toon. Het enige blijvende is de verandering van binnen naar buiten en de mogelijkheid om respons te geven. Het verlangen van je ziel herken je als je passioneel gaat handelen, een belangrijke drijfkracht (passie) die ons in vuur en vlam kan zetten en energie geeft om krachtige transformaties op bewuste wijze te ervaren.

Onze levensenergie, de oneindige, scheppende kracht in ieder van ons aanwezig, wordt voorgesteld als een slang. Slang staat symbool voor de kracht van de schepping, voor transformatie, wedergeboorte en herrijzenis, daarmee kun je een metamorfose ondergaan. Het Griekse woord voor slang betekent dus eigenlijk wijs in de zin van: Durf fouten te maken en leer ervan, dat is de weg om een wijs mens te worden. Zo ontwikkel je je innerlijke wijsheid.

De eerste en beste stap die je kunt zetten, is het ontwikkelen van een goed lichaamsbewustzijn want daarin huist het hoogst geestelijke. Dus… Beweeg of kom in beweging en dans. Wanneer je danst, dans dan om de aarde te helen. Niet alleen wanneer je danst, maar altijd. Leef de dans wanneer je beweegt in alles wat je doet.

Vrijdag 23 maart
Kin 44 geel Zaad toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Om je besef van dynamisch contact met de grond te vergroten dien je aarding te verstevigen en letterlijk op te lossen wat tussen jouzelf en je ondergrond in de weg staat bij het je liefdevol verbinden met aarde en mens. Doelgericht jezelf ontplooien omvat voornamelijk het jezelf leren zien als ontkiemend zaad. Dit vraagt een diepe overgave, een diep vertrouwen in het leven en omvat het bewust worden van het perspectief van waaruit je waarneemt.

Groei vanuit je innerlijke kern en ontdek dat tegenslagen leerervaringen zijn in dienst van jouw individuele groeiproces. Durf het risico te nemen en je schijnbare zekerheden achter je te laten zonder de wet van oorzaak en gevolg te negeren, die duidelijk maakt dat we zullen oogsten wat we zaaien en wat in je verleden gezaaid is, geoogst moet worden….. Daarbij zijn de twaalf zintuigen zaden van onze vermogens of anders gezegd leraren van de mensheid in het besef dat alles met alles is verbonden. Zintuigen kun je zien als gereedschappen die je bij de geboorte meegekregen hebt maar waar je nog wel mee mag leren omgaan door negativiteit her-op-te-voeden opdat het kind in jou volwassen kan worden. Durf te kiezen en zet de eerste stappen in de richting van een netwerk-samenleving. Kijk met de ogen van je Hart….

Donderdag 22 maart
Kin 43 de blauwe Nacht toon 4 >gap dag

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..

Voor jezelf en in jezelf een huis bouwen is de basis op al je reizen als wereldburger. Het is geen schuilplaats voor de boze buitenwereld, maar het vertrekpunt voor het positief kunnen onderzoeken van het Heiligdom van het Zelf. Als we leren zien dat nacht en chaos informatie is, beseffen we de kracht van stilte en van dromen. Visualiseer als je hiervoor kiest dagelijks (tien minuten minimaal) je thuis- of stilteplek door je mooiste plek op aarde mee naar binnen te nemen en daar je gevoel van vrede keer op keer te hervinden en je ontevredenheid te leren relativeren.

Wat vertellen je dromen? Om een droom goed te begrijpen is het noodzakelijk vast te stellen, hoe deze in verband staat met een gebeurtenis, ervaring of met wat je bezighield de afgelopen dagen. Dromen helpen ons het script van de vroegere ervaringen die je onbewust nog gebruikt als draaiboek voor je leven te gaan herschrijven. Ontleren iemand te zijn die je niet bent en je eigen unieke individualiteit ontdekken is een levenslang project naar het grootste kunstwerk dat je ooit kunt bezitten: je Zelf.

Uniciteit ontpopt zich voornamelijk in relationele verbondenheid. Uniciteit is daarmee dus geen pleidooi voor egocentrisch handelen, maar dat je jezelf neerzet congruent met jouw levensmissie en daarin de ander te respecteren.

Woensdag 21 maart >lente equinox
Kin 42 de witte Wind toon 3

Toon 3 ( Ox) we komen op het thema van deze groeigolf in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing – adem in – adem uit.

Ademen is Leven, wij noemen het inspiratie: adem van de Geest. Adem is een bezielende kracht waarvan ons gehele lichaam en onze geest doortrokken is vanaf de eerste tot de laatste adem en de levenscirkel rond is. Er is niet een spoor getrokken dat nu gevolgd moet worden, nee, het spoor dat zich dagelijks in ons uitzet, trekt ons stap voor stap het leven door in de hoop dat we steeds dieper de ademkracht door ons heen durven laten stromen. Verbindende communicatie opent de ogen voor de onzichtbare wereld gekleurd door mijn/jouw ideeën, gevoelens en achtergrond.

Besluit je te openen voor een werkelijk gesprek, de dialoog. Een gesprek met jezelf, maar ook in het gesprek met een ander mens is gebaat bij respect. Meestal gaat onze aandacht vooral uit naar het leren spreken (reageren) en minder naar het leren aandachtig luisteren. In dialoog staat luisteren (mee-ademen) centraler dan spreken, zo kán het positieve in elkaar naar boven gebracht worden als we leren waarnemen zonder de behoefte te oordelen. Schep ruimte in je hoofd om te horen wat werkelijk gezegd wordt, schep ook ruimte in je hart door werkelijke interesse te hebben voor wat de ander je te zeggen heeft tot ook jij voelt dat er ‘iets’ gebeurd of veranderd is…..

vergeet niet gebruik te maken van je democratisch stemrecht! 

Dinsdag 20 maart
Kin 41 de rode Draak toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

Het is een uitdaging om je toe te vertrouwen aan de golven van liefde en vertrouwen en vanuit innerlijke zelfsturing jezelf te bevrijden van het gevoel afgewezen te worden. Afwijzing betekent letterlijk dat er afgewezen wordt. Als je je snel afgewezen voelt, loop je het risico dat je een (angst) muur om jezelf heen bouwt, waardoor de ander moeilijk toegang tot je krijgt.

Kijk ook eens naar wat, wie of welk voedsel jij zelf afwijst en niet toelaat door teveel hechting aan be- en verzorgende rollen. Als je altijd deelt wat anderen willen horen, verlies je een deel van jezelf in (onbewust) slachtofferschap. Zolang we weglopen of naar anderen wijzen leven er onderhuids onverwerkte gevoelens van in de steek gelaten zijn. Leer waar de Moederwond voor staat, hoe dit met jou verbonden is en heel jouw wond.

Onze eetlustregelaar kan zijn natuurlijke ‘afstelling’ alleen maar vinden als het ego sterk genoeg is om de vernieuwende krachten van de natuur te kunnen benutten en zo de innerlijke steun kunt toelaten. Je durven toevertrouwen aan het Leven-Zelf is dat jij geeft wat je in je hebt en de kringloop van liefde/waarheid door je heen laat circuleren. Gebruik de terugblik op je dag om je eigen aannames en verwachtingen te onderzoeken en overdenk dingen voordat je oordeelt in goed of slecht.

Maandag 19 maart
Kin 40 de gele Zon toon 1  > https://wp.me/p2XSLz-1dA

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen.
Ieder mens krijgt bij zijn/haar geboorte het vermogen tot liefhebben mee, ontwaakt langzaam en komt tot Leven. Licht is liefde, liefde is licht. Wie geen liefde uitstraalt bezit nauwelijks licht. Liefde die niet alleen uitgaat naar gelijkgezinden, familie en vrienden maar ook naar tegenstanders of vijanden mogen we ons stap voor stap eigen maken. Daarbij wordt dan meteen duidelijk dat we die liefde ook in onszelf mogen leren ontwikkelen. Liefde is een werkwoord, liefhebben, en omvat een groot geheim: wie liefde geeft, beschikt daarna niet over minder liefde maar juist over meer.

Naar perfectie streven is de liefde om zeep helpen want perfectie erkent geen menselijkheid. Voor de mogelijkheid tot de gave van de liefde kunnen we ons alleen maar openstellen door ons open te stellen voor de innerlijke werkelijkheid. Het grote omhullende, het Zelf, is paradoxaal zowel mannelijk als vrouwelijk en omvat beiden. Maar zolang perfectionisme (eindeloos verbeteren) wordt gevoed door hoe wij denken dat anderen naar ons kijken, zit schaamte er naast, angst achterin en oordeelt….ga naar het centrum van je hart en verkrijg toegang tot onvoorwaardelijke liefde.

Zondag 18 maart
Kin 39 de blauwe Storm toon 13 >gap dag

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten https://wp.me/p2XSLz-1cy komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron.…als iemand door een levensstorm gaat dan is jouw stille aanwezigheid krachtiger dan een miljoen lege woorden….

Wanneer je merkt dat je of bij een ander mens het lontje steeds korter wordt, is het tijd om even stil te staan. Wat is er aan de hand, waar komt het door? En wat kan jij doen om het tij te keren zodat dat lontje niet vreselijk gaat ontbranden, waardoor jij opbrandt ?

Mensen die een burn-out hebben, zijn al heel lang met vuur aan het spelen, zonder dat ze het door hebben dempen ze hun gevoelens met gamen, drank, pillen etc… Veel mensen met een burn-out gaan gebukt onder het duo schaamte/schuldgevoelens omdat ze denken dat ze het allemaal niet goed hebben gedaan. Confrontaties kunnen de kracht van Storm bezitten (een Vortex is eigenlijk een werveling van energie) en, symbolisch gezien, onbewuste inhouden naar boven halen om ze te eindelijk te kunnen gaan verwerken. Zet je daarbij in om denken en voelen in balans te brengen en vind je stiltepunt in het oog van de orkaan. Balans is niet een statisch gegeven. Het is een soort van wiebelen, zoeken naar het juiste evenwicht.

Zaterdag 17 maart
Kin 38 de witte Spiegel toon 12

Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon.

Door je band met Moeder Aarde te versterken, van Hoofd naar Voeten, kom je Natuurlijk in je kracht. De natuur heeft een enorme transformerende kracht in zich als we ons laten spiegelen door de natuur. Kinderen hebben een speciale band met natuur en volgen wat hun aandacht trekt. In ieder gezin waar kinderen zijn, is het kind een spiegel voor de ouders. Kinderen zijn niet ons eigendom, maar onze leermeesters waarbij wederzijds respect noodzakelijk is en kinderen ruimte nodig hebben hun eigen weg te mogen vinden. Kinderen van over de hele wereld geven je aan wanneer je iets van jezelf niet ziet, voelt wat niet goed voelt en reageert als hun wil in de knel komt. Waar kinderen ook heel goed in zijn, is het helpen van hun ouders maar tegelijk willen ze ook graag ontdekken wie hij/zij is buiten zijn eigen milieu om.

Als kinderen de ruimte krijgen zélf invulling te geven aan zijn of haar leven, zal het leren luisteren naar zijn of haar eigen hart bij het gestalte geven aan de autonome verbondenheid. Het is mogelijk, als ouder, veel te lezen over het spiegelgedrag van kinderen maar de beste werking ontstaat als je terug gaat naar jouw eigen kindertijd en je beleving in de natuur. Leer en herinner, laat jouw zelfkennis groeien in datgene waarvan jij vindt dat je kind dat moet leren en ontdek wat er gebeurt.

Vrijdag 16 maart
Kin 37 de rode Aarde toon 11

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich naar een wijder perspectief.

Bij deze stap gaat het er om dat je oefent om met je volle aandacht, met heel je energie en met heel je hart te richten op het moment van nu en op alles wat je aandacht vraagt. Hoe meer je jezelf kunt loslaten (wantrouwen, angsten, slachtofferrol etc.) op het moment dat we dit zelf willen hoe meer aandacht er is voor de ander of het andere.

Dat houdt in dat je in gesprek met een ander of wandelend in de natuur, niet tegelijk nog met een deel van je wezen bezig bent met wat je in het verleden verliezen moest of met je zorgen voor morgen. Toeval wordt dan weer wat de mens ‘toevalt’, waarbij je niet meer zegt: ‘och dat moet mij weer overkomen’, maar: ‘ik heb dat aangetrokken’ volgens universele wetmatigheden. Wanneer je jezelf eenmaal aan het synchronistische principe kunt overgeven wordt het een kompas om op te vertrouwen en leer je alerter de navigatiekracht van Moeder Aarde gebruiken. Synchroniciteit laat je zien en vooral voelen dat alles met alles verbonden is, wees alert op de innerlijke impulsen om erachter te komen waar de universele krachten je naar toe willen leiden.

Donderdag 15 maart
Kin 36 de gele Krijger toon 10

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; de creatieve puls van de intentie neemt fysieke vorm aan. Gisteren heb je je intentie mogen bekrachtigen, vandaag wordt je uitgenodigd te vertrouwen op je innerlijk leiding en op het vermogen op basis van dat hartweten te handelen.

De Krijger in ons allemaal wil bewust leren omgaan met angst, boosheid, frustratie , geweld, onmacht etc. Woede is een van de krachtigste, maar tevens een van de moeilijkste emoties om mee om te gaan en kan veel kapot maken. Het erkennen van woede en er bewuste aandacht aan geven kan helpen om beter te leren omgaan met deze emotie. Bewust omgaan met boosheid in jezelf vanuit het gebied van de buik, je centrum, vergt een sterk ego en dus een besef van waar jij ophoudt en waar de ander begint als stap in je intuïtieve ontwikkelingsproces. Intuïtie is een belangrijke bron van informatie als je het aandacht geeft en erop durft te vertrouwen, dan kan het zich ontwikkelen tot een zuiver geweten. Waar vecht je mee? Wat is de innerlijke strijd of bron van je worstelingen?

Intuïtieve ontwikkeling vindt plaats door de wil in te zetten vragen te stellen en de antwoorden uit je binnenste omhoog te laten komen. Richt je aandacht op het openen van je zintuigen. Immers als je goed wilt waarnemen dan heb je daar je zintuigen bij nodig.

Woensdag 14 maart
Kin 35 de blauwe Adelaar toon 9

Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie; je mag het thema van deze kleurencyclus verbinden met kleur en zegel bij de toon 9 in je eigen geboortegolf en tot een intentie komen. Je intentie is je drijfveer…jij bent het zicht van de Adelaar en kunt het hele plaatje overzien; voegt wat nu is iets toe aan je eeuwige zelf?

Als mannelijke daadkracht mag samengaan met de vrouwelijke gevoeligheid voor beeldtaal openen we ons, in flow, voor het visionaire ogenblik. Dan gaan we bezield handelen, waar je niet als op de automatische piloot handelt, maar er helemaal bij bent. Observeer jezelf, door vanaf een afstandje te kijken naar jezelf zie je een groter beeld of anders gezegd ontdek je de diepere en verborgen motieven voor je emoties, je handelen, je zwijgen en je spreken. Patronen van zelfafwijzing ontstaan meestal al in de kinderjaren en bepalen dan voor een groot deel je identiteit, je kunt b.v. moeilijk ‘nee’ zeggen of moeilijk bij je gevoel komen. Oplossingen vinden we niet door te projecteren of te dissociëren maar door te integreren. Ontwaakt handelen is het afstemmen van je uiterlijke doel – wat je doet – op je innerlijke doel – ontwaken en wakker blijven in de autonome verbondenheid.

Waar sta jij nu, ben je gecentreerd in je eigen centrum of leidt jouw vlucht tot escapisme? Vraag jezelf eens af waarom je jezelf op afstand houdt van anderen of de redder in nood speelt. Dit kan worden omgekeerd als je je eigen dromen en visioenen gaat volgen. Wees rustig gekeerd naar je hart, ontvang de liefde van je eigen hart en weet dat er, in alle vrijheid, een weg is naar het hart van de ander… In de daad van dat vertrouwen wordt Kracht geboren die er niet komt als de Adelaar niet vliegen kan.

Dinsdag 13 maart
Kin 34 de witte Tovenaar toon 8

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en zet het proces van fysieke manifestatie in beweging. Centreer jezelf, lichaamssignalen spiegelen het bewuste en onbewuste verhaal van jou met je omgeving.

We leven in een wereld waar niets hetzelfde blijft, alles constant in beweging is en alles ok is. Vind jij dat het anders moet? Wees dan zelf de verandering die jij graag ziet en erken de god van het juiste ogenblik. Mensen vormen een samenballing van energie in een onzichtbaar energieveld dat met alles in de wereld verbonden is. We bevinden ons niet alleen in deze matrix, maar zijn uiteraard ook onderdeel van dit veld. Jouw integrerende bijdrage in deze cyclus van vier, al is het nog zo klein, doet er wel degelijk toe.

Neem je plaats in en heet jezelf welkom zonder de dualiteiten te ontkennen. Neem wat er met je gebeurt liefdevol in ontvangst want het is allemaal ten gunste van je persoonlijke groei en je zielontwikkeling. Er zullen eindes zijn en nieuwe beginnen, zowel in ons bewustzijn als in relaties en in ons leven in het algemeen. Ga verbintenissen aan een relatie of project niet uit de weg, maar laat je leven er ook niet door overnemen. Er worden dingen in gang gezet en aan het licht gebracht die ons naar een volgend niveau zullen leiden. Heb vertrouwen in de hogere wijsheid van het leven en verenig jezelf met dat wat met jou in overeenstemming is.                Tijd krijg je niet – Neem je tijd, besteedt haar onbaatzuchtig en blijf ontvankelijk voor het besef dat het niet-zichtbare het zichtbare creëert.

Maandag 12 maart
Kin 33 de rode Hemelwandelaar toon 7

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen: Resoneer – plaats alle dingen in een ruimer perspectief en spreek uit wat er door je heen gaat.

Waarheid is als een rivier, net zo divers als de kleuren van de regenboog, waar doorheen een gouden draad verweven is van universele Waarheid. Wat waarheidsgetrouw, écht en oprecht is ontdekken we door voortdurend onze eigen uitgangspunten op de proef te stellen en respectvol op het juiste moment je eigen grenzen aan te geven. Grenzen bakenen iets af, namelijk waar jij bent – de ander begint en vice versa. Als je je grenzen kent, kun je ze aangeven. Zolang je ze niet aangeeft, zullen mensen er overheen blijven gaan, uit botheid, ongevoeligheid of uit onwetendheid.

Zet je voeten stevig in de aarde, kom moedig assertief voor jezelf op en benut je eigen ruimte – maar durf ook de grens over te steken… Heb de moed je te verbinden met omstandigheden van kou in je eigen leven en waarheid te laten dansen. Streef naar inzicht en ervaring door rekening te houden met elkaar en elkaars grenzen. Een pionier ontdekt nieuwe horizonten in de hemel-aarde verbinding door zichzelf uit te strekken en op te rekken en zich niet achter muurtjes te verschuilen. Observeer jezelf: heb je de moed fair-play te kiezen voor recht en gerechtigheid – heb je de moed jezelf te zijn?

Zondag 11 maart
Kin 32 de gele Mens toon 6

Toon 6 ( Uac) is de ritmische toon – de beweging die door toon 5 is beklemtoond krijgt een plaats in de tijd en wordt door toon 6 opnieuw vastgelegd waardoor er een ritme ontstaat.

Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten en uit je eigen eenzijdigheid te stappen. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht.

Gedachtenkrachten zijn de grootste krachten in de natuur. Dat betekent dat naast het gebruik van de hersenen ook het hart een grote rol speelt bij het tot stand komen van een keuze. Kiezen is één van de mooiste geschenken die we als mens gekregen hebben. Het is de hoogste vorm die de mens ter beschikking heeft gekregen, een experiment met een vrije wil. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere levende wezens op deze planeet. Ben je de wereld aan het vervuilen of ben je de rommel aan het opruimen? Oftewel niet kiezen houdt in dat er voor jou wordt gekozen….

Probeer eens in een negatief ervaren (kind) situatie het positieve element te ontdekken en de ‘zegening’ ervan te ervaren als een fris nieuw gezichtspunt waardoor je verder kunt….jezelf voeden met positieve aandacht is volmondig ja zeggen met heel je hart en heel je ziel tegen wat NU is. Kies in het besef dat je altijd opnieuw kunt kiezen en wees congruent.

Zaterdag 10 maart
Kin 31 de blauwe Aap toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Wij kunnen pas weer zo licht en blij worden als een kind, wanneer wij ons eigen innerlijk kind of kinderen hebben verlost van de pijn, verdriet, angst, eenzaamheid, woede die het geleden heeft of die ze geleden hebben. Allemaal vragen ze aandacht, liefde.

Het helen van je innerlijke kind omvat het jezelf bevrijden door het contact met je innerlijke kind te herstellen. Veel volwassenen moeten vaak nog leren het kind in zichzelf te respecteren. Oefen vandaag transparant samenwerken en zet wat je kent (denken) en wat je kunt (willen) even aan de kant om helemaal open te staan voor wat je toekomt. Onbevangenheid komt voort uit het vertrouwen dat je elke dag kunt ontwikkelen en vernieuwen, het begin van een bewustwordings- en genezingsproces naar meer vertrouwen. Vertrouwen krijg, ontvang, verwerf of verdien je door ook zelf betrouwbaar te zijn. Zelf betrouwbaar zijn en vertrouwen geven en krijgen is een wisselwerking, waarbij het je kwetsbaar durven opstellen hand in hand mag gaan met nieuwsgierig kunnen zijn. Speel je eigen rol en besef dat je meer bent dan deze rol alleen en als dingen ingewikkeld worden: vereenvoudig de boel met humor.

Vrijdag 9 maart
Kin 30 de witte Hond toon 4

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..aan wat of wie ben jij loyaal?

Loyaliteit verwijst naar de onlosmakelijke band tussen ouders en kinderen en gaat over het relationele loyaal zijn, emotioneel volwassen worden. Niet te verwarren met onderdanigheid als vorm van gehoorzaamheid, die ontstaat door angst. Aanvaard de rol van leiderschap wanneer dit nodig is waarbij je mag oefenen een hondstrouwe bewaker te blijven van je eigen innerlijke processen. Dit is in wederkerigheid een innerlijk gebaar van jou naar de ander als dit mag samengaan met de eenvoud, de diepte en het universele van de gulden regel. Hoe meer je je hart openstelt voor de realiteit (gevoelens van eenzaamheid horen daarbij) , in plaats van er tegen te vechten met angsten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen.

Witte Hond spoort je aan om de onderlinge verbondenheid van het hele bestaan te beseffen met het hart, vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie. Sluit vriendschap met de momenten van intolerant gedrag, grenzeloosheid of het meten met dubbele maten. Probeer vandaag het principe ‘wie goed doet, goed ontmoet’ eens uit en je zult zien dat het ook jou een gevoel van voldoening geeft.

Donderdag 8 maart > internationale vrouwendag
Kin 29 de rode Maan toon 3

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.                      Het is het vertrouwen in jezelf waar het vandaag op aan komt. Gebruik je vermogens voor het sensitief aanvoelen en communiceren vanuit je Hart.

Als mens heb je de vrijheid je gewone, alledaagse ik, te ontwikkelen – de manier waarop dat plaatsvindt is: onzekerheid, het niet-meer-weten en je leren toewijden aan de kracht van wachten. De vraag in deze tijd is dus niet ‘hoe wordt ik gevoeliger’ maar ‘hoe leer ik omgaan met die nieuwe gevoeligheid’. Helder in beeld krijgen, hoe jij jouw overlevingsstrategieën in stand houdt, is een eerste stap naar verandering en dat levert energie op. Vaak komt er rouw en verdriet (tranen) over dat wat niet is geweest, wat ons heeft beschadigd en hoe we ons Licht verstopte. Door je emoties heen spreekt – indirect – je ziel – waarvan is het de boodschapper?

Focus op de zuiverheid van zelf-herinnering en de energie zal je ondersteunen om onder de lagen van kritiek en zelfkritiek te gaan kijken en de bijbehorende emoties te benoemen (met een dierennaam) Probeer jezelf in bedwang te houden, in elke alles-of-niets benadering ontneem  je zélf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je op gang bracht.

Woensdag 7 maart
Kin 28 de gele Ster toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; de krachten van de Zon brengen herinneringen aan de Bron, voeden het innerlijk (ge)weten en groei in bewustwordingsprocessen. De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

Het zijn de kleine dingen die de dag een glans geven, durf je aandacht ook naar binnen te richten om daar innerlijke schoonheid te vinden. In ieder mens leeft die verborgen kern die louter schoonheid uitstraalt, de schoonheid die het eigenlijke geheim van de ander uitmaakt en het jou mogelijk maakt om eerlijk en onbevangen met jezelf voor de dag te komen.

Het leven is een open en levend proces van weerklank en verbinding. Versta de kunst extremiteiten en excessen te vermijden door op positieve wijze je gevoelens te uiten en te delen. Neem je plek in bij het accepteren van mensen in hun verschillen en ontdek dat er ook veel overeenkomsten zijn in de verschillende denkrichtingen. Dan toont zich een harmonie die jouw naar een nieuw niveau in je leven kan gaan brengen. Leer van anderen, trek jezelf aan iemand op, laat je inspireren, maar stop met vergelijken, labelen of in hokjes te stoppen – wordt een hoed*ster naar gelijkwaardigheid.

Dinsdag 6 maart
Kin 27 de blauwe Hand toon 1 > al gelezen?  https://wp.me/p2XSLz-1cy 

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen. Wat zet jij in beweging?

Hand wil grip hebben, begrijpen, tastenderwijs uitreiken naar anderen, kennis verwerven en verbinden in vrijheid. Werkelijk jezelf worden in de autonome verbondenheid vergt zelfregie. Neem de regie in eigen hand en breng de tegenstrijdige behoeften in balans. Oefen jezelf zo zuiver mogelijk tot de authentieke kern te geraken. Leven is een weg samen met vriend en vijand, daarbij is bewustwording de essentie van vrijheid.

Wie in het reine kan komen en zich op gemak kan voelen met de eigen individualiteit weet dat de reis van je leven even belangrijk is als het resultaat. Gebruik je eigen en unieke eigenschappen om je hart te openen en je tastenderwijs bewust te worden van wat in je eigen binnenwereld leeft. Neem het roer in handen kapitein op het schip van denken -voelen-willen zonder de regie uit handen te geven of te manipuleren. Kom in flow….

Maandag 5 maart
Kin 26 de witte Wereldoverbrugger toon 13

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron.

Als er niets ‘sterft’ kan er niets ‘geboren’ worden. Leven is een cyclus en dood slechts één van haar gezichten. Dat betekent niet dat je opgeeft, maar dat je je overgeeft aan het zich altijd ontwikkelende leven. Bestudeer ritmes, ritme is de drager van het leven.

Het thema licht-donker is bij uitstek een thema van het bewustzijnszielentijdperk. Stel je hart open voor het leven zoals het is, overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert. Leven in overgave wil zeggen dat je je laat leiden door wat jou van binnenuit bezielt. Pas dán kan een grotere intelligentie in je gaan doorwerken, verwelkom dit moment en omarm het van binnen totaal. Alles is helemaal goed zoals het zich ontvouwt en terwijl het zich ontvouwt. Ons alledaagse ik of lager-ik wil controle omdat het bang is. Vergeef jezelf. Vergeven is het loslaten van de overtuiging dat het anders had gemoeten of dat ‘iemand’ iets anders had moeten doen…..

Zondag 4 maart
Kin 25 de rode Slang toon 12

Toon 12 (Ca Lahun) is de Kristallijnen toon. Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie.

Wanneer je danst, dans dan om de aarde te helen. Niet alleen wanneer je danst, maar altijd. Leef de dans wanneer je beweegt in alles wat je doet. Het verlangen van je ziel herken je als je passioneel gaat handelen, een belangrijke drijfkracht (passie) die ons in vuur en vlam kan zetten geeft energie om krachtige transformaties op bewuste wijze te ervaren.

Onze levensenergie, de oneindige, scheppende kracht in ieder van ons aanwezig, wordt voorgesteld als een slang. Het Griekse woord voor slang betekent eigenlijk wijs in de zin van: Durf fouten te maken, dat is de weg om een wijs mens te worden. Zo ontwikkel je je innerlijke wijsheid.

De eerste en beste stap die je kunt zetten, is het ontwikkelen van een goed lichaamsbewustzijn want daarin huist het hoogst geestelijke. Om bepaalde zaken te laten ‘verlichten’ kun je de aandacht richten op de onbewuste oorzaak van (fysieke) levensproblemen, zo wordt het zelfhelende vermogen van de psyche aangesproken. Net als een huis hoort ook het lichaam een plek te zijn waar je je veilig voelt en waar ruimte is om anderen toe te laten.

Zaterdag 3 maart
Kin 24 geel Zaad toon 11

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich, zet iets in beweging dat simpelweg de natuurlijke stroom van liefde is.

Plant de zaden van je dromen doelgericht in de richting van het ontwikkelen van je eigen potentieel en schep jezelf een structuur die ruimte geeft om de natuurlijke groei tot wasdom te laten komen.

Jezelf leren zien als ontkiemend zaad vraagt een diepe overgave, een diep vertrouwen in het leven en omvat het bewust worden van het perspectief van waaruit je waarneemt. Daarbij zijn de twaalf zintuigen zaden van onze vermogens of anders gezegd leraren van de mensheid in het besef dat alles met alles is verbonden……

Vrijdag 2 maart
Kin 23 de blauwe Nacht toon 10

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie. Wat wil je werkelijk?

Komende nacht is het volle maan rond 01:52:10 uur, wellicht bieden je dromen inzicht. In dromen zijn we dichter bij ons gevoel en de zich ontvouwende wijsheid van het ‘denken met het hart’. Dromen worden we gezien als ‘gedachten van het hart’ waarvan wij ons in het waakleven onbewust zijn en in onze dromen tot leven komen. Dromen geven een ‘schildering’ van onze binnenwereld. Van onze conflicten, onze emoties maar ook van onze mogelijkheden. In het spel van onze dromen zijn we alle personages zelf, zo wijzen dromen (archetypen) ons naar onze oorspronkelijke uniciteit. Om een droom goed te begrijpen is het noodzakelijk vast te stellen, hoe deze in verband staat met een gebeurtenis, ervaring of met wat je bezighield de afgelopen dagen.

Ook in stilte zijn we dichter bij ons gevoel, als dromen vooral verwerkingsdromen zijn, is het activeren van je thuisplek een optie. Visualiseer jezelf op de mooiste plek op aarde mee naar binnen te nemen en daar je gevoel van vrede keer op keer te hervinden en je ontevredenheid te leren relativeren. Heb je vaak een nachtmerrie, wellicht worden zo je angsten verwerkt maar ook zeggen ze iets over iets nieuws waar we geen zin in hebben. Richt je aandacht dan van ontevredenheid (emoties) weg en volg het avontuur naar meer vrede vinden met je eigen leven en probeer te vangen wat de archetypen, die Oerbeelden of oerweten jou willen vertellen?

Donderdag 1 maart
Kin 22 de witte Wind toon 9 >gap dag

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie. Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon en worden ondersteunt door de aanloop naar Volle Maan energie in de nacht van 1 naar 2 maart.

Ademen is Leven. Leven is inspireren en geïnspireerd worden. Laat de adem van de Geest je begeleiden om jouw waarheden te spreken, wuif alle vaagheden of onwetendheid weg en vind je eigen menselijke manier in een betrokken verbinding. Dat is volgens mij vooral steeds weer de weg terug vinden naar de rust van binnen en je intentie om te willen verstaan wat er tussen de regels gebeurd.

Besluit je te openen voor een werkelijk gesprek. Een gesprek met jezelf, maar ook in het gesprek met een ander mens. Meestal gaat onze aandacht vooral uit naar het leren spreken en minder naar het leren aandachtig luisteren. In dialoog staat luisteren centraler dan spreken. Dialoog is een gelegenheid bij uitstek om naar ‘de ander’ te luisteren. Aandachtig luisteren vergt dat je van binnen rustig bent tot er ruimte is om te horen wat gezegd wordt en je geïnteresseerd bent in wat de ander te zeggen heeft. Oefen je erin vanuit je hart en je hoofd ruimte te scheppen en te luisteren tot een gevoel van ordening binnenstroomt en ook jij voelt dat er ‘iets’ gebeurd of veranderd is.

Woensdag 28 februari
Kin 21 de rode Draak toon 8

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en zet het proces van fysieke manifestatie in beweging. Centreer jezelf, lichaamssignalen vertellen jou het bewuste en onbewuste verhaal van jou.

Vertrouw het Leven, vertrouw jezelf en vertrouw anderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Jezelf uitspreken brengt het risico van afwijzing met zich mee. Afwijzing betekent letterlijk dat er afgewezen wordt. Als je je snel afgewezen voelt, loop je het risico dat je een (angst) muur om jezelf heen bouwt, waardoor de ander moeilijk toegang tot je krijgt. Kijk ook eens naar wat of wie je zelf afwijst of waar en hoe je jezelf afsluit van of voor de buitenwereld. Je kunt de strijd tegen je eigen natuur, tegen het leven zelf, lang volhouden en je kunt jezelf voeden met allerlei spirituele theorieën (goed of slecht) daarover, maar uiteindelijk schuilt de ware vrijheid in het je volledig durven toevertrouwen aan het leven-zelf. Leer waar de Moederwond voor staat, hoe dit met jou verbonden is en heel jouw wond.

Je durven toevertrouwen aan het Leven-Zelf is dat jij geeft wat je in je hebt en daarbij naar eer en geweten of naar je beste kunnen gehandeld hebt. Gebruik de terugblik op je dag om je eigen aannames en verwachtingen te onderzoeken.

Dinsdag 27 februari
Kin 20 de gele Zon toon 7 >gap dag

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen: Resoneer en plaats alle dingen in een ruimer perspectief – luister naar de ruimte ‘tussen de gedachten in’-

Ieder mens krijgt bij zijn/haar geboorte het vermogen tot liefhebben mee, ontwaakt langzaam en komt tot Leven. Licht is liefde, liefde is licht. Wie geen liefde uitstraalt bezit nauwelijks licht. Liefde die niet alleen uitgaat naar gelijkgezinden, familie en vrienden maar ook naar tegenstanders of vijanden mogen we ons stap voor stap eigen maken. Daarbij wordt dan meteen duidelijk dat we die liefde ook in onszelf mogen leren ontwikkelen. Liefde is een werkwoord, liefhebben, en omvat een groot geheim: wie liefde geeft, beschikt daarna niet over minder liefde maar juist over meer.

Naar perfectie streven is de liefde om zeep helpen want perfectie erkent geen menselijkheid. Voor de mogelijkheid tot de gave van de liefde kunnen we ons alleen maar openstellen door ons open te stellen voor de innerlijke werkelijkheid. Het grote omhullende, het Zelf, is paradoxaal zowel mannelijk als vrouwelijk en omvat beiden. Maar zolang perfectionisme (eindeloos verbeteren) wordt gevoed door hoe wij denken dat anderen naar ons kijken, zit schaamte er naast, angst achterin en oordeelt….

Maandag 26 februari
Kin 19 de blauwe Storm toon 6

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten tot er een ritme ontstaat. In de cyclus van de rode draak wil de Oer Moeder in ons zich verbinden met je innerlijke vader/moeder.

We leven in een heel bijzondere tijd, de tijd van erkenningen, alle geheimen die boven tafel komen, het heeft allemaal een doel: het helen van onze (individuele en collectieve ) wonden en om in onze volle en ware potentie te gaan leren leven. Een leven waarin we elkaar (leren) optillen en waarin het niet ten koste meer gaat van anderen, de dieren, en de aarde. Als we zelf genezen zijn, vernietigen we niet meer.

Verwelkom het inwijden van krachtige zuivering en durf de confrontatie aan te gaan zowel met jezelf als met anderen. Confrontaties kunnen de kracht van Storm bezitten (een Vortex is eigenlijk een werveling van energie) en, symbolisch gezien, onbewuste inhouden naar boven halen om ze te eindelijk te kunnen gaan verwerken. Zet je daarbij in om denken en voelen tot een eenheid te verbinden en vind je stiltepunt in het oog van de orkaan.

Zondag 25 februari
Kin 18 de witte Spiegel toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar. Na toon 4 waarin de vier windrichtingen (van een golf) zijn ‘neergezet’, bereikt het licht opnieuw de gele windrichting, maar nu met hernieuwde kracht. Ben je nog ontvankelijk?

In ieder gezin waar kinderen zijn, is het kind een spiegel voor de ouders. Kinderen zijn niet ons eigendom, maar onze leermeesters waarbij wederzijds respect noodzakelijk is en kinderen ruimte nodig hebben hun eigen weg te mogen vinden. Kinderen van over de hele wereld geven aan wanneer je iets van jezelf niet ziet, voelt wat niet goed voelt en reageert als hun wil in de knel komt. Waar kinderen ook heel goed in zijn, is het helpen van hun ouders maar tegelijk willen ze ook graag ontdekken wie hij/zij is buiten zijn eigen milieu om.

Als kinderen de ruimte krijgen zélf invulling te geven aan zijn of haar leven, zal het leren luisteren naar zijn of haar eigen hart. Het is mogelijk, als ouder, veel te lezen over het spiegelgedrag van kinderen maar de beste werking ontstaat als je terug gaat naar jouw eigen kindertijd. Leer en herinner, laat jouw zelfkennis groeien in datgene waarvan jij vindt dat je kind dat moet leren en ontdek wat er gebeurt.

Zaterdag 24 februari
Kin 17 de rode Aarde toon 4

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..

Door je band met Moeder Aarde te versterken, van Hoofd naar Voeten, kom je Natuurlijk in je kracht. Oefen je erin om te gaan met synchroniciteit, leven in het hier en nu, en wees alert op de innerlijke impulsen om erachter te komen waar de universele krachten je naar toe willen leiden.

Synchroniciteit blijkt een brug te kunnen zijn tussen oost en west, tussen liefde en wijsheid. Inzicht in synchroniciteit is de sleutel die de deur opent naar antwoorden. Als mensen en gebeurtenissen in ons leven er zijn omdat we ze hierheen hebben gehaald, is iets wat zogenaamd bij toeval of bij geluk in ons leven gebeurt, niet werkelijk toevallig. Wij moeten de ander leren zien vanuit ons hóger ik, en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander. Heb de moed creatief te zijn en een weg met een hart te kiezen.

Vrijdag 23 februari
Kin 16 de gele Krijger toon 3

De toon 3 wordt ook wel een elektrische toon genoemd; dit staat symbool voor de ontsnapping uit de dualiteit die ontstond bij toon 2 op basis van het thema van deze groeigolf. Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking.

Intuïtie is een belangrijke bron van informatie als je het aandacht geeft en erop durft te vertrouwen, dan kan het zich ontwikkelen tot een zuiver geweten. Intuïtieve ontwikkeling vindt plaats door de wil in te zetten vragen te stellen, vragenderwijs je angsten (onwetendheid) tegemoet lopen. Angst is een basisemotie waar alle andere emoties van zijn afgeleid. Krijger in jou wil bewust leren omgaan met boosheid, frustratie , geweld of onmacht etc. Bewust omgaan met boosheid in jezelf vanuit het gebied van de buik, je centrum, vergt een sterk ego en dus een besef van waar jij ophoudt en waar de ander begint als stap in je proces naar het leren beteugelen van het ego.

Maak vandaag contact met de vragensteller in jou en voel je op je gemak met autoriteitsfiguren zonder daarbij eigen persoonlijke kracht op te geven. Waar vecht je mee? Wat is de innerlijke strijd of bron van je worstelingen? Ga er eens mee in dialoog en herstel de harmonie in jezelf opdat het buiten je ook vorm kan krijgen, de bron van intuïtie of innerlijke Weten openende in jezelf.

Donderdag 22 februari
Kin 15 de blauwe Adelaar toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

Als mannelijke daadkracht mag samengaan met de vrouwelijke gevoeligheid voor beeldtaal openen we ons, in flow, voor het visionaire ogenblik. Dan gaan we bezield handelen, waar je niet als op de automatische piloot handelt, maar er helemaal bij bent. Observeer jezelf, door vanaf een afstandje te kijken naar jezelf zie je een groter beeld of anders gezegd ontdek je de diepere en verborgen motieven voor je emoties, je handelen, je zwijgen en je spreken. Patronen van zelfafwijzing ontstaan meestal al in de kinderjaren en bepalen dan voor een groot deel je identiteit, je kunt b.v. moeilijk ‘nee’ zeggen of moeilijk bij je gevoel komen. Oplossingen vinden we niet door te projecteren of te dissociëren maar door te integreren.

Waar sta jij nu, ben je gecentreerd in je eigen centrum of leidt jouw vlucht tot escapisme? Vraag jezelf eens af waarom je jezelf op afstand houdt van anderen of de redder in nood speelt. Dit kan worden omgekeerd als je je eigen dromen en visioenen gaat volgen. Wees rustig gekeerd naar je hart, ontvang de liefde van je eigen hart en weet dat er, in alle vrijheid, een weg is naar het hart van de ander… In de daad van dat vertrouwen wordt Kracht geboren die er niet komt als de Adelaar niet vliegen kan.

Woensdag 21 februari
Kin 14 de witte Tovenaar toon 1

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen. (lees ook artikel: het toverwoord van deze tijd…of tijd baart rozen over hechtingsstijlen)

We leven in een wereld waar niets hetzelfde blijft, alles constant in beweging is en alles ok is. Vind jij dat het anders moet? Wees dan zelf de verandering die jij graag ziet en erken de god van het juiste ogenblik. Mensen vormen een samenballing van energie in een onzichtbaar energieveld dat met alles in de wereld verbonden is. We bevinden ons niet alleen in deze matrix, maar zijn uiteraard ook onderdeel van dit veld. Jouw bijdrage, al is het nog zo klein, doet er wel degelijk toe.

Neem je plaats in en heet jezelf welkom. Neem wat er met je gebeurt liefdevol in ontvangst want het is allemaal ten gunste van je persoonlijke groei en je zielsontwikkeling. Er zullen eindes zijn en nieuwe beginnen, zowel in ons bewustzijn als in relaties en in ons leven in het algemeen. Ga verbintenissen aan een relatie of project niet uit de weg, maar laat je leven er ook niet door overnemen. Er worden dingen in gang gezet en aan het licht gebracht die ons naar een volgend niveau zullen leiden. Heb vertrouwen in de hogere wijsheid van het leven en verenig jezelf met dat wat met jou in overeenstemming is. Neem je tijd, besteedt haar onbaatzuchtig en blijf ontvankelijk voor niet-lineaire, in het nu gecentreerde tijd.

Dinsdag 20 februari
Kin 13 de rode Hemelwandelaar toon 13

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron.

Waarheid is als een rivier, net zo divers als de kleuren van de regenboog, waar doorheen een gouden draad verweven is van universele Waarheid. Wat waarheidsgetrouw, écht en oprecht is ontdekken we door voortdurend onze eigen uitgangspunten op de proef te stellen en respectvol op het juiste moment je eigen grenzen aan te geven. Grenzen bakenen iets af, namelijk waar jij bent – de ander begint en vice versa. Als je je grenzen kent, kun je ze aangeven. Zolang je ze niet aangeeft, zullen mensen er overheen blijven gaan, uit botheid, ongevoeligheid of uit onwetendheid.

Zet je voeten stevig in de aarde, kom moedig assertief voor jezelf op en benut je eigen ruimte – maar durf ook de grens over te steken… Heb de moed je te verbinden met omstandigheden van kou en waarheid te laten dansen. Streef naar inzicht en ervaring door rekening te houden met elkaar en elkaars grenzen. Een pionier ontdekt nieuwe horizonten in de hemel-aarde verbinding door zichzelf uit te strekken en op te rekken en zich niet achter muurtjes te verschuilen. Observeer jezelf: heb je de moed fair-play te kiezen voor recht en gerechtigheid – heb je de moed jezelf te zijn….?

Maandag 19 februari
Kin 12 de gele mens toon 12

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht.                            Voeden met aandacht is volmondig JA zeggen. Volmondig ‘ja’ zeggen is ‘ja’ zeggen met heel je hart en heel je ziel tegen wat Nu is en leren kiezen door vallen en weer op te staan.

Gedachtekrachten zijn de grootste krachten in de natuur. Dat betekent dat naast het gebruik van de hersenen ook het hart een grote rol speelt bij het tot stand komen van een keuze. Kiezen is één van de mooiste geschenken die we als mens gekregen hebben. Het is de hoogste vorm of experiment met een vrije wil. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere levende wezens op deze planeet.

Ben je de wereld aan het vervuilen of ben je de rommel aan het opruimen? Het herkennen van de onbewuste negatieve gedachten is de meest belangrijke stap in de richting van oplossingen. Probeer eens in een negatief ervaren situatie het positieve element te ontdekken en de ‘zegening’ ervan te ervaren als een fris nieuw gezichtspunt waardoor je verder kunt….

Zondag 18 februari
Kin 11 de blauwe Aap toon 11

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich naar een wijder perspectief.
Oefen transparant samenwerken en zet vandaan wat je kent (denken) en wat je kunt (willen) even aan de kant om helemaal open te staan voor wat je toekomt. Onbevangenheid komt voort uit het vertrouwen dat je elke dag kunt ontwikkelen en vernieuwen.

Vertrouwen krijg, ontvang, verwerf of verdien je door ook zelf betrouwbaar te zijn. Zelf betrouwbaar zijn en vertrouwen geven/krijgen is een wisselwerking, waarbij het je kwetsbaar durven opstellen hand in hand mag gaan met nieuwsgierig kunnen zijn. Speel je eigen rol en besef dat je meer bent dan deze rol alleen en als dingen ingewikkeld worden: vereenvoudig de boel met humor.

Zaterdag 17 februari
Kin 10 de witte Hond toon 10

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie. Wat wil je werkelijk om je doel voor deze dertiendagen te bereiken?

Witte Hond spoort je aan om de onderlinge verbondenheid van het hele bestaan te beseffen met het hart. Aanvaard de rol van leiderschap wanneer dit nodig is, een hondstrouwe bewaker blijven van je eigen innerlijke proces is een innerlijk gebaar van jou naar de ander als dit mag samengaan met de eenvoud, de diepte en het universele van de gulden regel. Hoe meer je je hart openstelt voor de realiteit, in plaats van er tegen te vechten met angsten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen. Vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie.

Hoe meer je je hart openstelt voor de realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen. Sluit vriendschap met de momenten van intolerant gedrag, grenzeloosheid of het meten met dubbele maten. Probeer vandaag het principe ‘wie goed doet, goed ontmoet’ eens uit en je zult zien dat het ook jou een gevoel van voldoening geeft.

Vrijdag 16 februari > Chinees Nieuwjaar
Het Chinees Nieuwjaar 2018 staat in het teken van het Jaar van de Hond.
Kin 9 de rode Maan toon 9

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie. Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Wat heb je ontdekt en waar ga je mee aan de slag? Het is het vertrouwen in jezelf waar het vandaag op aan komt. Gebruik je vermogens voor het sensitief aanvoelen en communiceren vanuit je Hart.

Als mens heb je de vrijheid je gewone, alledaagse ik, te ontwikkelen – de manier waarop dat plaatsvindt is: onzekerheid, het niet-meer-weten en je leren toewijden aan de kracht van wachten. De vraag in deze tijd is dus niet ‘hoe wordt ik gevoeliger’ maar ‘hoe leer ik omgaan met die nieuwe gevoeligheid’. Helder in beeld krijgen, hoe jij jouw overlevingsstrategieën in stand houdt, is een eerste stap naar verandering en dat levert energie op. Vaak komt er rouw en verdriet (tranen) over dat wat niet is geweest of wat ons heeft beschadigd, tranen zuiveren de ziel. Sta ze toe….

Focus op de zuiverheid van zelf-herinnering en de energie zal je ondersteunen bij de uitdaging onder de lagen van kritiek en zelf-oordelen te gaan kijken en de bijbehorende emoties te benoemen met een dierennaam. Het sensitieve kan prachtig zijn als het zuiver in je wezen is ingebed, maar het wordt anders wanneer je door de impact van een onverwerkt trauma op van alles en nog wat reageert. Probeer jezelf in bedwang te houden, elke alles-of-niets benadering ontneemt je zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je op gang bracht.

Donderdag 15 februari > nieuwe maan en gedeeltelijke zonsverduistering
Kin 8 de gele Ster toon 8

Toon 8 (Vaxac)  wordt de galactische toon genoemd; de heiligheid van acht is de Lemniscaat – harmonieer en stel je open voor verschillende denkrichtingen.

Het zijn de kleine dingen die de dag een glans geven, durf je aandacht ook naar binnen te richten om daar innerlijke schoonheid te vinden. In ieder mens leeft die verborgen kern die louter schoonheid uitstraalt, de schoonheid die het eigenlijke geheim van de ander uitmaakt en het jou mogelijk maakt om eerlijk en onbevangen met jezelf voor de dag te komen.

Het leven is een open en levend proces van weerklank en verbinding. Versta de kunst extremiteiten en excessen te vermijden door op positieve wijze je gevoelens te uiten en te delen. Neem je plek in bij het accepteren van mensen in hun verschillen en ontdek dat er ook veel overeenkomsten zijn. Dan toont zich een harmonie die jouw naar een nieuw niveau in je leven kan gaan brengen. Leer van anderen, trek jezelf aan iemand op, laat je inspireren, maar stop met vergelijken, labelen of in hokjes te stoppen – wordt een hoed*ster naar gelijkwaardigheid.

Woensdag 14 februari 
kin 7 de blauwe Hand toon 7

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen: Resoneer en plaats alle dingen in een ruimer perspectief; spreek uit wat er door je heen gaat.

Hand wil grip hebben, begrijpen, tastenderwijs uitreiken naar anderen en kennis verwerven. In het reine komen en je op je gemak voelen met je eigen individualiteit maakt dat de reis van je leven even belangrijk is als het resultaat. Gebruik je eigen en unieke eigenschappen om je hart te openen en je tastenderwijs bewust te worden van wat in je eigen binnenwereld leeft. Innerlijke vrijheid is je immers vrijmaken van de ballast die niet bij jou hoort, maar die je onbewust wel met je meedraagt. Neem het roer in handen kapitein op het schip van denken -voelen-willen zonder de regie uit handen te geven of te manipuleren. Kom in flow….

Dinsdag 13 februari
kin 6 de witte Wereldoverbrugger toon 6

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten.

Als er niets ‘sterft’ kan er niets ‘geboren’ worden. Leven is een cyclus en dood slechts één van haar gezichten. Dat betekent niet dat je opgeeft, maar dat je je overgeeft aan het zich altijd ontwikkelende leven: Denken en voelen verbindend, leven en dood tot een eenheid omsmeden. Bruggen bouwen of verbinden van de tegendelen houdt in dat je zoekt welke relatie de twee polen of dualiteiten voor jou met elkaar hebben en hoe ze – als ze naast elkaar kunnen staan – elkaar kunnen versterken, leidende tot het vinden van het juiste midden.

Stel je hart open voor het leven zoals het is, overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert. Pas dán kan een grotere intelligentie in je gaan doorwerken, verwelkom dit moment en omarm het van binnen totaal. Alles is helemaal goed zoals het zich ontvouwt en terwijl het zich ontvouwt. Leef nu en vergeef jezelf. Vergeven is het loslaten van de overtuiging dat het anders had gemoeten of dat iemand iets anders had moeten doen…..

Maandag 12 februari
kin 5 de rode Slang toon 5

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Wanneer je danst, dans dan om de aarde te helen. Niet alleen wanneer je danst, maar altijd. Leef de dans wanneer je beweegt in alles wat je doet…. Onze levensenergie, de oneindige, scheppende kracht in ieder van ons aanwezig, wordt voorgesteld als een slang. Het Griekse woord voor slang betekent eigenlijk wijs in de zin van: Durf fouten te maken, dat is de weg om een wijs mens te worden. Zo ontwikkel je je innerlijke wijsheid.

De eerste en beste stap die je kunt zetten, is het ontwikkelen van een goed lichaamsbewustzijn want daarin huist het hoogst geestelijke. Om bepaalde zaken te laten ‘verlichten’ kun je de aandacht richten op de onbewuste oorzaak van levensproblemen, zo wordt het zelfhelende vermogen van de psyche aangesproken. Net als een huis hoort ook het lichaam een plek te zijn waar je je veilig voelt en waar ruimte is om anderen toe te laten.

zondag 11 februari
kin 4 Geel Zaad toon 4

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Orden en sta heroverwegingen toe…

We zien de dingen niet zoals ze zijn, we nemen de dingen of het leven gewaar zoals wij zijn. Zintuigen kun je zien als gereedschappen die je bij de geboorte meegekregen hebt maar waar je nog wel mee mag leren omgaan en bewust de negativiteit in jezelf heropvoeden.  Zie jezelf als het ontkiemende zaad, het kind in ons wordt volwassen door het rijpen aan ervaringen bij het innemen van je eigen ruimte. Daarbij zijn de twaalf zintuigen zaden van onze vermogens of anders gezegd leraren van de mensheid in het besef dat alles met alles is verbonden.

Plant de zaden van je dromen doelgericht in de richting van het ontwikkelen van je eigen potentieel en schep jezelf een structuur om de details van je kunstzinnige expressie onder de knie te krijgen.

zaterdag 10 februari
kin 3 de blauwe Nacht toon 3

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.

De ontsnapping uit de dualiteit die zichtbaar werd in de eerste 2 dagen van de groeigolf is jezelf een veilige of Heilige ruimte creëren waar je de aandacht naar binnen kunt richten. In stilte  maar ook in dromen zijn we dichter bij ons gevoel. Zo bezien is Nacht de adempauze om in balans te komen en wijzen onze dromen ons naar onze oorspronkelijke uniciteit. Om een droom goed te begrijpen is het noodzakelijk vast te stellen, hoe deze in verband staat met een gebeurtenis, ervaring of met wat je bezighield de afgelopen dagen.

Om je dromen te kunnen besturen en de taal te leren verstaan, moet je ze natuurlijk eerst zien te vangen.  Geef jezelf (meditatieve) stilte – breng de geest tot rust en merk op dat de aandacht alerter wordt, zich concentreert op het thema en het lichaam ontspant.

vrijdag 9 februari
kin 2 de witte Wind toon 2

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; de creatieve puls begint zijn reis, worstelingen of (binding) angsten duiken op…..

Ademen is Leven. Leven is inspireren en geïnspireerd worden.  Laat de adem van de Geest je begeleiden om jouw waarheden te spreken, wuif alle vaagheden of onwetendheid weg en vind je eigen menselijke manier in een betrokken verbinding. Die verbinding krijg je in een werkelijk gesprek. In een gesprek met jezelf, maar vooral in het gesprek met een ander mens. Oefen je erin vanuit je hart en je hoofd ruimte te scheppen en te luisteren tot een gevoel van ordening binnenstroomt  en ook jij voelt dat er ‘iets’ gebeurd of veranderd is. Blijf leren en jezelf ontwikkelen. Waarom oordelen we eigenlijk…..> https://wp.me/p2XSLz-19

Donderdag 8 februari
kin 1 de rode Draak toon 1 >gapdag
Toon 1 ( Hun) is de toon van ontvangen.Elke creatie begint met een idee of impuls, noodzakelijk om het doel (toon 13) te kunnen halen. Waar ga jij mee aan de slag?

Vertrouw het Leven, vertrouw jezelf en vertrouw anderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Jezelf uitspreken brengt het risico van afwijzing met zich mee. Afwijzing betekent letterlijk dat er af-gewezen wordt.  Als je je snel afgewezen voelt, loop je het risico dat je een (angst) muur om jezelf heen bouwt, waardoor de ander moeilijk toegang tot je krijgt. Kijk ook eens naar wat of wie je zelf afwijst of waar je jezelf afsluit van of voor de buitenwereld. Je kunt de strijd tegen je eigen natuur, tegen het leven zelf, lang volhouden en je kunt jezelf voeden met allerlei spirituele theorieën (goed of slecht) daarover, maar uiteindelijk schuilt de ware vrijheid in het je volledig toevertrouwen aan het leven in jezelf.

Je durven toevertrouwen aan het Leven-Zelf is dat jij geeft wat je in je hebt en daarbij naar eer en geweten of naar je beste kunnen gehandeld hebt. Gebruik de terugblik op je dag bij het ontdekken hoe jij het beste een goede Vader/Moeder voor jezelf kunt zijn; zit je opgesloten in je angst? De enige weg naar buiten, is dwars er doorheen….. want het is nooit 1 persoon met een probleem. Maar het hele gezin, het hele systeem.  Zoek je ouders eens op in Tzolkin….

 

 

 

Het universum is een en al trilling, regelmatige beweging en bevat allerlei ‘tonen’. Muziek (wereldklank) is geometrie, is kosmos; wat in het Grieks zoveel betekent als ‘evenwichtige aanwezigheid van orde en schoonheid’ of harmonie der sferen.

 

De informatie van deze website mag in zijn geheel worden doorgeven en gedeeld, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en je gebruik maakt van de daarvoor bestemde icoontjes met een duidelijke link naar de website. Mijn mailadres vindt je op de pagina ‘contact’. 

 © Joke – fluisteralsjeblieft
2009 – 2018

Advertenties

9 gedachten over “Tzolkin dagfluisters

 1. Cécile

  Hallo Joke, wat heb ik de vandaagfluisters gemist, in het begin. Maar inmiddels ben ik aan de voor mij nieuwe manier van kijken/lezen gewend. Alsnog bedankt voor al die mooie vandaagfluisters.

 2. Robin van Leeuwen

  Goeiemorgen,
  van de week had deze link, de informatie van de dagzegels van dit moment, nu krijg ik andere informatie. Zou je die andere, waarook op staat van de dag buiten de tijd naar mij toe willen mailen. Ik stuurde deze nl door naar een aantal vrienden, nu blijkt ( overigens ook hele fijne info veranderd te zijn)
  In Lakesh Robin

  1. fluisteralsjeblieft Berichtauteur

   Hoi Robin, de jaarlijkse samenstand van onze Zon en de ster Sirius in de zgn ‘hondsdagen’ tussen 19 juli en 20 augustus vindt jaarlijks op dezelfde dag plaats rond 25/26 juli en wordt idd als ‘dag buiten de tijd’ beleefd. Een dag waarop je viert dat je een schepppend mens bent op de planeet aarde, een soort ‘nuldag’ van stilte en rust – en dit jaar op kin 63: de blauwe Nacht toon 11. Let op je dromen….

   is dit wat je vraagt Robin? gr. Joke

 3. Charlotte

  Lieve Joke,
  Jouw teksten raken mij iedere keer weer. Per dag, per cyclus, sluit alles nauwgezet aan op alles wat mij beweegt en wat ik doe. Het is niet altijd een ‘tralala’-pad. Het is domweg mijn pad. Een half jaar geleden heb ik het besluit genomen om te stoppen met hetgeen ik toen mee bezig was, ongeacht de gevolgen en dat vroeg (en nu nog steeds) om moed & vertrouwen. Ik ging mijn hart volgen en blijf daarbij. Ongeacht hetgeen er tot nu toe op mijn pad is gekomen, ik weet dat ik goed zit. Vandaag mag ik – hoe treffend! – mijn intentie omzetten in daden: het opruimen van de laatste stukken van mijn ‘oude leven’. Het nieuwe leven staat al te trappelen voor de deur en schijnt door mijn vensters naar binnen. Ik weet dat door het oude echt af te sluiten, zich een regenboog voor mij zal ontvouwen. Frappant hoe ik ‘toevallig’ op het juiste moment, ‘de juiste’ mensen en kansen hiervoor op mijn pad krijg. Ik voel mij heel erg dankbaar. Ik omarm de storm, die op het moment door het landschap raast: alles mag nu letterlijk de nieuwe richting opwaaien.
  Dankjewel lieve Joke. Ik wens jou een fantastische sprookjesachtige gapdag!

 4. Mirjan

  LIeve Joke, van harte beterschap en natuurlijk moet je even de tijd nemen om de draad weer op te pakken. Ik mistte je inspirerende teksten al, kijk hier elke dag naar. Dat vind ik wel jammer maar jouw gezondheid gaat boven alles. Heel veel kracht en liefde toegewenst. Groetjes Mirjan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s