Wevende kleurklanken in Tzolkin

Fluisterwoorden in het dag-ritme van Tzolkin – wees je bewust van de subtiele activering die je dagelijks ontvangt, wees je gewaar van de energieën van de dagen….
je dag niet hebben bij het opstaan, het is de snelste manier om achter je blokkades en patronen te komen,    zie>  https://wp.me/P2XSLz-mE

Open je hart voor het wonder van Hemel en Aarde – What we want is connection to other people, to the past and the future, to nature, and to the whole cosmos itself…..

We bevinden ons dertien-dagen, vanaf donderdag 9 november, lang in de groeigolf van de witte Hond kin 170 en reizen met deze leidende energie vanaf toon 1 naar kin 182 de witte Wind toon 13 >>>> zie > https://wp.me/p2XSLz-155 

 

Donderdag 9 november
Kin 170 witte Hond toon 1

Hoe meer je je hart openstelt voor de realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen. Je hoort wel eens dat, als je van een ander wilt houden, je eerst van jezelf moet houden. Zo is dat ook met compassie. Vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie naar gedeelde menselijkheid, humaniteit.

Tegenover gedeelde menselijkheid staat afgescheiden zijn, daar waar we zijn afgescheiden van onszelf en zich toont in je eenzaamheid. We hoeven hiervoor geen mensen, het leven of liefde los te laten enkel onszelf te leren omarmen en trouw je hart durven volgen.

Toon 1 ( Hun) is de toon van ontvangen
Stel je doel vast vanuit de verbinding met de Aarde en de Bron en je trekt als een magneet, alle energie en middelen naar je toe die nodig zijn om jouw gekozen doel te verwezenlijken.

Maandag 13 november
Kin 174 de witte Tovenaar toon 5

Na toon 4 waarin de vier windrichtingen (van een golf) zijn ‘neergezet’, bereikt het licht opnieuw de witte windrichting, maar nu met hernieuwde kracht: trouw je Hart volgen.

Integreren is een vrouwelijke verbindende kracht, in het medicijnwiel (zie afbeelding van het medicijnwiel met uitleg in de groeigolf) wordt deze kracht verbeeld door de jaguar. De jaguar behoort tot de tijger- en katachtigen, en stond bij de Maya’s symbool als ‘ziener’ en het Goddelijke ‘Weten vanuit het Hart’. Deze koning van het woud staat voor kracht en behoedzaamheid. De toverkracht is zijn vermogen om de eigen wil in overeenstemming te brengen met de Grotere wil en het levensplan.

Het woord integriteit komt van het Latijnse woord ‘integra’ dat ‘heelheid’ betekent, dit heeft een relatie met eerlijkheid, rechtvaardigheid oftewel onbaatzuchtig handelen. Enkel door behoedzaam alle factoren af te wegen kunnen we ernaar streven integer te handelen: je bent wat je doet en doet wat je zegt – vandaar dat de vlekken op de huid van de katachtigen de planeetsferen symboliseren. Venus Conjunct Jupiter van deze dagen mogen alle soorten relaties een belangrijk aandachtspunt zijn. Besef dat het jouw innerlijke harmonie, warmte en vriendelijkheid is die met zoveel mogelijk mensen kan samenwerken en een andere uitkomst geeft dan streven, strijden of hard werken.

De witte Tovenaar in ieder van ons herinnert eraan dat we tijdloos zijn, dat diep in ons Hart een Weten aanwezig wat ermee is begonnen om vele dimensies gelijktijdig te voelen. Met ons Hart als Leidsvrouwe gaan we het ritme van de ziel leren herkennen en kunnen we leren gevoel te ontwikkelen voor de juiste timing. Integreren is noodzakelijk om het contact met de ziel aardse handen en voeten te geven en de complexe en verwikkelde menselijke relaties in evenwicht en harmonie te gaan brengen.

Handhaaf het oriëntatiepunt die in je hartcentrum is en ontdek dat je een multidimensionale reiziger kunt Zijn. Gebruik je onvermoede krachten bij het herstellen en integreren van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in jezelf; wie gezond gehecht is kan opgroeien in verbondenheid.

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar.

Vrijdag 17 november
Kin 178 de witte Spiegel toon 9

Kennis kan niet bestaan zonder polariteit, en deze dwingt op haar beurt de mens voortdurend om te kiezen. Iedere keuze verdeelt de polariteit in een geaccepteerd deel en in een afgewezen pool. De afgewezen pool komt in de schaduw terecht en dwingt ons er aandacht aan te schenken, doordat zij schijnbaar van buitenaf weer op ons toekomt. Compassie-ethiek beoefenen, compassie betekent hart openend ‘iets ondergaan mét een ander’ en de eigen ervaring te durven relateren aan die van anderen, is de enige manier om vooruitgang te boeken. De mensen die de Gouden Regel opstelden zeiden allemaal dat je je goedheid niet moet beperken tot je eigen groep. Je moet compassie hebben voor iedereen….

Ik zie compassie als een zandkorrel in een oester die een parel maakt. Het moet irriteren. De aandacht mag liggen bij het bewerken van je eigen ruwe steen tot een stralende diamant. Het polijsten (de wrijving) brengt het verborgene aan het licht…

Wil je je schaduw kennen? Let dan op de beweging van je ego en je emoties en realiseer je dat het een projectie is. Als je het herkent kun je zeggen ‘Het heeft niets met de ander te maken, alleen met mezelf’ zit je op de weg naar zelfkennis en inzicht in jezelf waarbij het onderscheidingsvermogen zich ontwikkelen gaat. Het begint dus met een keuze, een welbewust keuze: wil je het ego leiden op de weg naar dienstbaarheid aan iets hogers of laat je je meeslepen door de wensen van het ego? Werk je zo aan jezelf dat je in plaats van een narcistische of egocentrische eigenliefde een altruïstische liefde ontwikkelt voor de ander?

Hoe meer we in ons ego doordingen en omvormen zodat angsten, wantrouwen en verwarring gaan wijken kan het plaatsmaken voor helderheid, vertrouwen en weten. Zo ontwikkelen we het denken van het hart tot een hoger begrijpen, het elkaar verstaan zonder woorden.

Accepteer wat is op dit moment in je leven en weet dat naast jou liefde en compassie staan en op ieder moment van de dag beschikbaar zijn om in het onbegrip dat je kunt ontmoeten in je omgeving het licht te ontsteken….

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie. Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Hondstrouw je Hart volgen…..ben je bereid om te luisteren….?

Zaterdag 18 november >> Nieuwe maan
Kin 179 de blauwe Storm toon 10

Al stormt het nog zo hard om ons heen, in ons wezen is een stilteplek waar volkomen rust heerst, waar we niet vermalen worden door de vele dramatische gebeurtenissen in de wereld en het ego zijn mond houdt. Misschien beleef jij het in de natuur, tijdens een warm samenzijn met je geliefde of op je eigen thuisplek….koester die momenten waarop je een onbreekbaar vertrouwen voelt. Elk heilig vredig ogenblik vormt een kern van vernieuwing in je innerlijke bestaan door het vorderende contact met je ware natuur. Het Ene als kracht van licht en liefde, waarin alles en allen verenigd zijn, waarin twist, oorlog en haat onmogelijk kunnen bestaan, omdat, voor even, iedere dualiteit afwezig is.

Durf ook te voelen waar je jezelf in de steek gelaten hebt, besteedt er aandacht aan, dan kan het helen. De helende kracht wordt door het water ‘verstaan’. Water ‘luistert’ – Water blijkt letterlijk te ‘floreren’ wanneer het in aanraking komt met harmonische vibraties. Als zowel ons lichaam als de aarde voor 70% uit water bestaat begint het zuiveren van de wateren in het oog van de storm.

Gezond hechten gaat over een relatie aangaan met jezelf, je eigen lichaam en de omgeving. Gezond hechten is in verbondenheid leven met mensen, maar ook met de aarde en alle plekken waar wij onze voeten zetten. Alleen een samenleving, een mens die vanuit een intrinsieke motivatie voor compassie en altruïsme kan kiezen, zal in staat zijn de duurzame transitie ook daadwerkelijk duurzaam te maken.

Belangrijk is dat je je bewust bent van wat er met je gebeurt, elke dag een kwartiertje mediteert of stilte zoekt en dat gebruikt om te voelen wat in je leeft en dit weet te benoemen.                        hier vind je een aantal tips daarbij:   https://wp.me/p2XSLz-Om

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; luister naar de subtiele berichten van je lichaam.

Zondag 19 november
Kin 180 de gele Zon toon 11

In de oertijd was er een Eindeloos Bewustzijn dat stil was en niet manifest. Pas toen die eenheidsverbinding verloren raakte ontstonden de achtereenvolgende religies (het hindoeïsme/ taoïsme/ boeddhisme/jodendom /christendom en de islam). Het zijn de verschillende manieren en pogingen om weer ‘terugverbonden’ te worden met onze oorspronkelijke thuis-wereld. In de huidige fase van de evolutie staan wij op de drempel van een nieuwe tijd, waarin we al die verschillende religies weer los gaan laten. Want nu zullen we mogen gaan ontdekken dat die verloren goddelijke wereld, de wereld waarnaar we zolang hunkerden, in onszelf leeft!

Compassie en de toewijding daaraan helpt ons om op een zinvolle manier, zonder vooroordelen, tegen religies aan te kijken, we hebben ze allemaal nodig (gehad) bij onze menselijke ontwikkeling en dragen deze geschenken in het eigen hart mee. Het kantelpunt is jouw moment in de tijd dat je eenheid niet meer zoekt in de buitenwereld, maar ontdekt dat heelheid enkel in jezelf gerealiseerd kan worden. De kunst is in volledige toewijding aanwezig te blijven in het NU. Van harte je inzet geven en volhouden, zelfs als het allemaal tijdelijk of langer niet meer stroomt trouw blijven aan het verlangen dat jij diep van binnen voelt. Wanneer wijsheid werkelijk neerdaalt in een aards mens is het niet de theoretische kennis die deze mens onderscheidt; het is eerder de warmte, de liefde, het geduld en de compassie die hij of zij uitstraalt wat anderen raakt.

Daarin ligt onze (m/v) gelijkwaardigheid: het is de gelijkwaardigheid van onze diepste innerlijke kern, onze innerlijke zon, het eeuwige onvergankelijke deel in ons, dat tegelijkertijd ook het deel is dat ons werkelijk tot mens maakt – alles wat er om heen zit is anders, is vergankelijk.

Sommige mensen staan in diep contact met hun ziel, we horen een trilling in hun stem die ons inspireert en herinnert aan een andere – hogere –wereld. Bij anderen is dat licht vrijwel verdwenen, hun ogen zijn hol en vol pijn, hun innerlijk is gevuld met angst en oordeel, zij hebben nee gezegd tegen hun innerlijke zon. Velen van ons zijn vergeten wie ze zijn, door ons te herinneren wie we zijn, worden we meer……

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon die dingen verwijdert die niet meer mee willen naar de nieuwe schepping. De energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – integreer-

Maandag 20 november
Kin 181 de rode Draak toon 12

Assertiviteit gaat vaak over voor jezelf opkomen. Wat mij betreft gaat het ook om uitspreken wat er in je omgaat. Jezelf uitspreken vraagt van je dat je jezelf toestaat om je plek, je eigen ruimte, in te nemen en je stem durft te gebruiken om je eigen waarheid kenbaar te maken. Pas als je je uitspreekt, wordt je gehoord en kan vertrouwen groeien. Jezelf uitspreken in vertrouwen gaat makkelijker als je praat in de IK vorm, bijvoorbeeld ‘ik voel me hier niet prettig bij’ of ‘hier wordt ik blij van’…..

Veel mensen vinden het gemakkelijker om over anderen te praten of denken dat je assertief bent als je je grenzen aangeeft. Dat is ook zeker het geval, alleen niet daarbij alles onder controle houdt. Op een vriendelijke manier jezelf uiten is steunend bij het zetten van kleine stapjes in je leerproces. Daar waar emotie bij komt kijken, is de uitdaging groter en ga je oefenen om in conflictsituaties voor jezelf op te komen op een wijze die vertrouwen voedt.

Jezelf uitspreken is niet bedoeld om de ander te verbeteren, af te wijzen of om over anderen te kletsen. Het opsporen of signaleren van tekortkomingen bij anderen wordt roddelen genoemd. Het fenomeen roddelen geeft houvast om zelf geen actie te hoeven ondernemen, het is vaak een tijdelijke afleiding van de eigen problemen. Wanneer je niet jezelf kunt zijn en uit kunt drukken wat er leeft in jouw gedachten wereld kunnen anderen niet weten wat jij wil. Ze kunnen je gedachten niet lezen!

Vind je het lastig om uit te spreken wat je denkt, voelt, ervaart en wilt? Erken jezelf en heb compassie, met realisme kom je verder en ben je eerlijk en duidelijk, allereerst naar jezelf. Vertrouwen is een werkwoord dat met het woord ‘weten’ of ‘geweten’ samengaat en gedijt niet bij voorwaardelijk vertrouwen.

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon. Door ervaringen uit te wisselen krijgt ‘begrijpen’ gestalte en wordt compassie een uitdaging.

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————–

Lucht– hartchakra/ vuur – miltchakra/ water– buikchakra/ aarde – stuitchakra

Symbolen dragen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Mythen en symbolische taal sluiten aan bij grondstructuren van de onbewuste menselijke psyche (archetypes), die ons (vaak niet bewuste) gedrag bepalen. Iedere tijd moet ze weer opnieuw leren toepassen op de eigen situatie en zo de universele levensvisie weer eigen maken.

De informatie van deze website mag in zijn geheel worden doorgeven en gedeeld, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en je gebruik maakt van de daarvoor bestemde icoontjes dan wel een duidelijke link naar de website erbij als je deelt. Wil je de informatie van deze pagina of website gebruiken of publiceren in een blad of op een/jouw website, dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming via de mail. 

 © Joke – fluisteralsjeblieft
2009 – 2017

Advertenties

7 gedachten over “Wevende kleurklanken in Tzolkin

 1. Cécile

  Hallo Joke, wat heb ik de vandaagfluisters gemist, in het begin. Maar inmiddels ben ik aan de voor mij nieuwe manier van kijken/lezen gewend. Alsnog bedankt voor al die mooie vandaagfluisters.

 2. Robin van Leeuwen

  Goeiemorgen,
  van de week had deze link, de informatie van de dagzegels van dit moment, nu krijg ik andere informatie. Zou je die andere, waarook op staat van de dag buiten de tijd naar mij toe willen mailen. Ik stuurde deze nl door naar een aantal vrienden, nu blijkt ( overigens ook hele fijne info veranderd te zijn)
  In Lakesh Robin

  1. fluisteralsjeblieft Berichtauteur

   Hoi Robin, de jaarlijkse samenstand van onze Zon en de ster Sirius in de zgn ‘hondsdagen’ tussen 19 juli en 20 augustus vindt jaarlijks op dezelfde dag plaats rond 25/26 juli en wordt idd als ‘dag buiten de tijd’ beleefd. Een dag waarop je viert dat je een schepppend mens bent op de planeet aarde, een soort ‘nuldag’ van stilte en rust – en dit jaar op kin 63: de blauwe Nacht toon 11. Let op je dromen….

   is dit wat je vraagt Robin? gr. Joke

 3. Charlotte

  Lieve Joke,
  Jouw teksten raken mij iedere keer weer. Per dag, per cyclus, sluit alles nauwgezet aan op alles wat mij beweegt en wat ik doe. Het is niet altijd een ‘tralala’-pad. Het is domweg mijn pad. Een half jaar geleden heb ik het besluit genomen om te stoppen met hetgeen ik toen mee bezig was, ongeacht de gevolgen en dat vroeg (en nu nog steeds) om moed & vertrouwen. Ik ging mijn hart volgen en blijf daarbij. Ongeacht hetgeen er tot nu toe op mijn pad is gekomen, ik weet dat ik goed zit. Vandaag mag ik – hoe treffend! – mijn intentie omzetten in daden: het opruimen van de laatste stukken van mijn ‘oude leven’. Het nieuwe leven staat al te trappelen voor de deur en schijnt door mijn vensters naar binnen. Ik weet dat door het oude echt af te sluiten, zich een regenboog voor mij zal ontvouwen. Frappant hoe ik ‘toevallig’ op het juiste moment, ‘de juiste’ mensen en kansen hiervoor op mijn pad krijg. Ik voel mij heel erg dankbaar. Ik omarm de storm, die op het moment door het landschap raast: alles mag nu letterlijk de nieuwe richting opwaaien.
  Dankjewel lieve Joke. Ik wens jou een fantastische sprookjesachtige gapdag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s