Werken aan je eigen biografie is je leven in eigen hand nemen. Doorslaggevend daarbij is de ervaring dat diepere persoonlijke motieven de rode draad door je leven vormen. Dat geeft ook de kracht om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan.

Vrijwel elke traditie heeft een eigen beeldtaal die allemaal gebaseerd zijn op een de boom des levens. De boom deze levens vormt het begin en het einde van de aarde-ontwikkeling. De Levensboom of de Kosmische boom toont een universeel mythisch beeld van ons zelf. Het laat zien hoe de mens vanuit zijn ‘ik’ tussen drie rijken – hemel, aarde en onderwereld – naar eigen verbeeldingskracht denkt, voelt en handelt.

Te allen tijde hebben mensen aan bomen beleefd dat ze een toegangspoort kunnen vormen tot de geestelijke wereld. De oude culturen kenden hun boomrituelen, kenden bomen als zetels van boomgeesten, als plaatsen waar rechtszittingen en cultus werden voltrokken, als natuur heiligdommen.

Het sjamanisme kent een kosmisch wereldbeeld, een kosmologie die momenteel over de hele wereld verspreid is. ‘Oude volken’ kenden het al, deze oeroude zienswijze op mens en wereld die ook in sprookjes (en mythen) de structuur bepaald. Dit kosmisch wereldbeeld bestaat uit drie lagen: de boven- de midden- en de onderwereld. Deze drie sferen van de wereld zijn door een as verbonden. De wereldas die in symbolische taal verbeeld wordt als berg, hoge boom, ladder, trap, zuil of regenboog. Mircea Eliade, die veel onderzoek deed naar sjamanisme oa., leert dat sprookjes altijd te begrijpen zijn als initiaties. Altijd weer stoot men op beproevingen: de strijd tegen het monster, schijnbaar onverwinnelijke hindernissen, opgegeven raadsels, onmogelijk lijkende opgaven etc. en altijd is er sprake van een helle- of hemelvaart met dood en opstanding waarna het huwelijk volgt met de prins (es). Wat is jouw favo. sprookje…?

Bewustwording is herinneren, het kosmisch ABC ontsluieren.

Werken aan je eigen biografie begint dan ook met een ruwe indeling van de levensloop (jouw boom) in drie grote fasen. In de eerste 21 jaar werken we allemaal aan de vorming van ons lot, het lot wat zich in ons verleden heeft gevormd wordt bepaald, onze individualiteit wordt bepaald door de lichamelijke ontwikkeling; deze fase wordt ‘de ontvangende fase’ genoemd. De middenfase, waarin we voornamelijk ons zieleleven ontwikkelen met als grootste opgave de opvoeding en ontwikkeling van de persoonlijkheid in de intermenselijke omgang. De derde fase, de fase van de geestelijke ontwikkeling ‘begint’ rond de 42 jaar. De vruchten van het leven wordt zichtbaar en willen tot volle rijpheid gebracht worden. Daarnaast beginnen we ons steeds sterker met de volgende generaties bezig te houden. Veel gemiste kansen kunnen alsnog gegrepen worden, lichaam ziel en geest (ik) werken immers altijd samen.

Deze fasen zijn van oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwd. Rudolf Steiner noemt ons zenuwstelsel het verschrompelde product van deze oorspronkelijke boom van kennis geworteld in ons hoofd, heeft zijn stam in het ruggenmerg en zijn vertakkingen verspreid door het gehele lichaam.

Deze drie grote fasen kunnen ieder in drie kleinere fasen worden onderverdeeld. Daardoor ontstaan perioden van zeven jaar.

De basis van biografiewerk vormt deze studie naar algemene wetmatigheden van de/jouw lichamelijke, psychische en geestelijke ontwikkeling, naast individuele gebeurtenissen en constellaties van het lot. Daarbij baseer ik mijn werk op Steiners menskundige inzichten en Tzolkin, de kalender van de Maya  (symbool-psychologie) gekoppeld aan inzichten die voortkomen uit ‘het vergeelde familieboek’ en doorwerken in mijn en onze levens. Biografiewerk is géén therapie, biografiewerk helpt je de rode draad van je leven doorheen de diepere motieven te ontdekken van jouw persoonlijke ervaringen in dit leven.

Biografie-werk nodigt ons uit om op het eigen leven terug te kijken om (al is het maar een klein beetje) te leren begrijpen waarom ons leven ging, zoals het ging en welke keuzes we bij afslagen hebben genomen. En bovendien kun je met deze horoscoop op eenvoudige wijze élke verjaardag bekijken waar we het dan komende jaar het best op in kunnen zetten. Je verjaardag is altijd de dag waarop nieuwe energie bij je ingespeeld wordt immers.

Iedere voorouder is drager van een specifieke kracht, een specifiek talent of een ander geschenk. In Indiaanse culturen ‘medicijn’ genaamd, dat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat maar ook, of misschien wel juist, de moeilijkheden. De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. Dat is zo heel anders dan de manier waarop wij leven. Wij zijn verleerd om bij onszelf te rade te gaan, een time-out te nemen als het leven erom vraagt of om aandacht te schenken aan dromen en de betekenis te zien van situaties waarin het leven ons brengt en zo onze (klein)kinderen het geschenk van onze ouders kunnen meegeven samen met jouw specifieke kracht of talent.

Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens-zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling. Alles is energie en informatie en wil ons helpen onze ontwikkeling bewuster ter hand te nemen en zal zeker ons zelfsturend vermogen versterken bij het integreren van het lichaam met spirit.

Het meest menselijke kunstwerk is de individuele biografie
B. Lievegoed

 

 

Je kunt me persoonlijk bereiken   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) als je ondersteuning zoekt bij het werken aan je eigen biografie!

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2019