Onze levensloop wordt wel onze biografie genoemd. Centraal bij het biografiewerk staat het inzicht dat wie het grondpatroon van het leven kent (denk aan de zevenjaarsperioden) het eigen leven beter zal begrijpen. De bezoekjes van ziekten, scheidingen of werkwisselingen etc. vinden gehoor en wat je gehoor geeft en begrijpt kun je omzetten naar iets wat beter bij je past.

Werken aan je eigen biografie is je leven in eigen hand nemen. Zelfregie dus.  Zelfregie is de basis van Levenskunst het stuur in handen te hebben en te houden. Je leven in de hand nemen en werken aan je eigen biografie, je eigen levensloop is biografie-kunde. Biografiewerk, de leer van biografische wetmatigheden ondersteunt ons bij het opnieuw naar ons leven kijken en waar ons verleden oplicht ontstaan vaak nieuwe beslissingen en doelstellingen voor de toekomst. Een biografische vraag nodigt je uit tot bezinning en keuzes – je kunt me persoonlijk bereiken – joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) met jouw vragen en ik mail je terug!

met biografiewerk wordt je verleden vrucht voor de toekomst……

Het woord ‘biografie’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Denk aan de mandala, het labyrint of muziekstuk of andere beelden die een organische eenheid met een spiraalvormige weg naar het midden verbeelden. De oudste labyrinten werden bovendien gebruikt om de slingerbeweging tussen geboorte en door den dood heen een nieuwe geboorte weer te geven. Vaak bevond zo’n afbeelding zich als symbool van de weg naar de ‘onderaardse koningin’ – de zwarte Madonna met haar symbolen van de levensboom, een toren of tempel, een bron, de minotaurus, een berg en een pelgrim…..

 

Biografiewerk in vogelvlucht

Evenwicht en harmonie wordt vaak verbonden met het yin en yang principe. De grootste reis die wij kunnen maken op aarde is die van hoofd naar hart. Het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen; hoort het verwondering, dankbaarheid en liefde, dan gaat het open en straalt. Het vibreert mee met het grote geheel van velden in de aarde en de kosmos. Het hart geeft ook toegang tot het koninkrijk, maakt ons bewust van de Lichtvonk in ons hart  waardoor het licht in ons wedergeboren wordt.  Zelfregie is het vermogen om het stuur in handen te hebben en te houden. Geduld hebben hoort daarbij.

Vertrouwen op de flow van het leven en werken aan het bewustworden van de eigen biografie vergroot ons begrip voor de biografie van anderen. Interesse tonen en op hen toestappen wordt gemakkelijker en vergroot onze bewondering voor de veelzijdigheid van het leven-zelf.

Door de eeuwen heen worden verhalen verteld. Verhalen uit de tijd,  verhalen over onszelf. Narrare =vertellen, verhalen betekenis ‘ver-halen’ is ‘terughalen’, van ver naar dichtbij mezelf. Een verhaal is een versie van een geschiedenis en rijgt gebeurtenissen in de tijd aaneen.De uiterlijke verhaal lijn gaat over de gebeurtenissen chronologisch in de tijd, de klokkentijd.

Geschiedenis of historie volgt de lineaire lijn van verleden naar heden naar toekomst.  We zijn vergeten dat we niet alleen tijd hebben, of menen  juist niet te hebben, maar ook dat we tijd zijn. We worden geregeerd door de (klok)tijd,  door snelheid, tempo en steeds meer door algoritmes.  Volgens Harari gaan algoritmen in de –nieuwe- toekomst een belangrijke rol spelen. In zijn boek Homo Deus valt 99% van onze berekeningen – waaronder onze belangrijkste levenskeuzes op het gebied van partner, carriëre en woonplaats wordt gemaakt door de uiterst verfijnde algoritmen die we sensaties, emoties en verlangens noemen. In dit web van betekenisgeving die bepaald wordt door de computer is het Biografie onderzoek van groot belang het menselijke aspect te blijven eren.

Biografie onderzoek mobiliseert de verbeelding. Het mobiliseert de wil. De wil tot eigen keuzes en besluiten nemen en zelfregie wordt genoemd. Zelfregie omvat het innerlijk sturing geven, b.v. in de biografie.

De uiterlijke biografie (afkomst, opvoeding, opleiding, werkervaring enz.) is je CV. De innerlijke biografie is wie we werkelijk zijn. Onze talenten, vermogens, verlangens en idealen die werkelijk zin geven aan ons bestaan, kan haaks staan op de uiterlijke lijn.Zo zou je kunnen zeggen de uiterlijke lijn = denken; de innerlijke lijn = voelen. Zie afbeelding – daaronder loopt de tekst verder….

 

 

Als je jezelf wilt ontwikkelen, is de grootste uitdaging om te stoppen de schuld van wat er in jouw leven gebeurt bij de ander neer te leggen.Door jezelf niet (meer) te zien als slachtoffer, neem je verantwoordelijkheid voor je leven en neem je daadwerkelijk de regie over je leven. Je legt je lot niet meer in handen van de ander. Je accepteert dat jezelf verantwoordelijk bent voor je leven en dat jij degene bent die aan het stuur zit. Focus je op jouw leerpunten en durf het aan ‘sorry’ te zeggen tegen de ander, of het nu een ouder is, een partner of je kind en toon interesse in het verhaal wat schuilgaat achter gelijksoortige problemen.

Zelfregie vraagt ook dat je over je schaduw heen kunt stappen en kunt vergeven. Vergeven is iets wat je doet met je wil. Het Griekse woord voor vergeven betekent ‘losmaken’. Door te vergeven wordt de band tussen dader en slachtoffer doorgesneden…..jouw eigen combinatie van zegels en tonen in Tzolkin geeft kleur aan jouw verhaal die met inzicht in menskundige wetmatigheden  basis biedt om de rode draad doorheen de reis van de ziel te hervinden. Vier je Leven!

Het meest menselijke kunstwerk is de individuele biografie
B. Lievegoed

 

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2020

 

 

 

afbeelding Labyrint van Chartres van Charles Gilchrist met levenbloem.