De poort van de maan en de poort van de zon

Zoals wij door de maansfeer verbonden zijn met ons verleden, zo zijn wij door de zon met onze toekomst verbonden. Als wij naar ons fysieke lichaam kijken kunnen we tot de ontdekking komen dat de zon eigenlijk op ons hart en wat van het hart uitstraalt, dat is zonnewerking. De zon is daarom ook de poort die naar de geestelijke wereld leidt. Zonnekrachten hangen dan ook samen met datgene in ons wat wij nog niet kunnen hanteren. In de taal van de mythologie zou je kunnen zeggen dat wat ons door de goden is meegegeven opdat wij hier op aarde niet verkommeren, maar boven onszelf kunnen uitreiken ons verbindt met de krachten van de zon.

Wie zich openstelt de diepe samenhang van de maan met ons eigen verleden en het verleden van de hele aarde stelt zich open voor wat innerlijk noodzakelijk is. Immers wat de mens in zijn astrale lichaam en zijn ik meedraagt hebben wij geheel aan het verleden te danken. Deze oerwijsheid leeft en weeft onder het bewustzijn en is dus werkzaam bij alles wat uit de diepere lagen van de mens omhoog komt. Zo is de maan de poort die ons tot de individuele mens maakt die we zijn. Het getal dertien is in de maankalender een belangrijk getal. Er zijn bijvoorbeeld 13 maanden van 28 dagen in een jaar. In het laatstgenoemde ritme beleven wij de Maan in haar verhouding tot de Zon en de zomer- en winter zonnewende.

Om de opstijgende en afdalende Maan te begrijpen, kunnen we het beste de jaarbaan van de Zon te hulp nemen die zich bijvoorbeeld toont in de zeven jaarfeesten. De zeven jaarfeesten kun je (leren) zien als een weg of fasen in het verbindingsproces naar meer bewustzijn, wijsheid en liefde die ons tevens verbinden wil met de vier seizoenen.

Er zijn duizelingwekkende geheimen verbonden aan de benadering van zomer- en winterzonnewende. De in- en uitademing van de aarde. Om hier wat meer contact mee te kunnen gaan krijgen is het leuk om te weten dat de zeven jaarfeesten voor ieder die zich hiervoor openstelt de zeven stappen verbeelden op die weg. Je mag het zelf-inwijdingen noemen, zeven inwijdingen of ontwikkelingsstappen die ons dieper kunnen verbinden met het natuurritme en zo met wat wel de geestelijke wereld wordt genoemd.

Mensen die een steeds ‘vrijer’ en ruimer bewustzijn ontwikkelen nemen volgens mij in aantal toe en dat betekent ook dat er steeds meer mensen zijn die verbinding kunnen leggen met elementenwezens. Deze vaardigheid is een toekomstige belofte voor vele mensen.

Zon bewustzijn brengt helderheid, is klare taal die verbonden is met ons innerlijk (ge) weten en de zevenvoudige bewustzijnsstroom.Het geweten is onze schatkamer van geestelijk-ethische wijsheid. Het geweten is een soort stem of kriebel die ons toefluistert; het is een licht dat altijd in u leeft en u zegt wat goed is – en dat te volgen, en wat fout is – en daarvan af te zien. Maak een vriendin van je geweten, stimuleer het, open je hoofd en je hart voor deze innerlijke stem die de verzamelde wijsheid van eeuwen is. Vertrouw dat hoger deel van je Zelf….

‘Maanbewustzijn’ is een innerlijke ontwikkeling; in het ritme van de maancyclus beleef je de verbondenheid van je eigen emotionele huishouding met die van Zon en Maan in hun maandelijkse dans. Zoals de Maan eb en vloed beïnvloedt en de zeespiegel bepaalt, zo beïnvloedt zij ook onze gemoedsgesteldheid, de getijdenspiegel van onze stemmingen.

Het is aan ons om de toekomst te creëren….

Iedere Maya-Zon heeft een eigen naam en symbool en volgt een regelmatige, opklimmende definitiecyclus; zoals de 13 getallen opklimmen zo klimmen ook de Zonnen op; dit kan betrekking hebben op lente, zomer, herfst of winter. Een jaar, een tijdperk in het ritme van seizoenen van de Grote Moeder die dan namen krijgen als zilver, brons, ijzer en goud; de vier yuga’s of eenvoudiger kleuren: rood – wit – blauw – geel.

De 13 heilige getallen en 20 zonnebeelden vormen de basis van de Tzolkin en functioneren als wij hen toestaan onze geheugenactivator te mogen zijn, dan zullen zij ons leiden tot galactische uitlijning met de Schepper – zo buiten, zo ook binnen.

Mythen, sprookjes en heilige verhalen zijn wegwijzers die twee kanten op wijzen: naar een gouden verleden en naar een gouden toekomst, een Nieuwe Tijd van bewuste Mensen.  Mythen en sprookjes zijn uit archetypen opgebouwd die wij in ons zelf kunnen herkennen.

In die taal is de maan dé grote zilverspiegel aan de hemel. De zilveren maan spiegelt het gebeuren van de nacht in het dagbewustzijn. Het spiegelt het geheim van het menselijk bewustzijn verbonden aan het getal zeven. Het getal zeven komt heel veel in sprookjes voor en is ook het midden van het getal 13. Eigenlijk altijd heeft het betrekking op de zeven planeten, hun kwaliteit, hun invloed op aarde, de ontwikkeling van de mens door zeven levensfasen heen. De zeven dagen van de week. De schepping duurde ook zeven dagen. Wie ooit aan zijn levensloop heeft gewerkt, weet dat de zeven jaarperioden in een leven, wetmatigheden in bewustzijnsontwikkelingen aangeven. Om door al deze fasen heen te gaan heeft de ziel zeven paar schoenen nodig, zij loopt als het ware de weg van haar levenslot. Verder heeft zij van thuis zeven paar kleren gekregen, dit is het beeld voor de verschillende bewustzijnsomhullingen die de ziel zal doormaken en het brood des levens waarmee de geest haar voedt.

Dat wat een dromerige innerlijke spiegelend maan-zilver kwaliteit is, moet nu tot bewust Zonnegoud omgevormd worden.

In mijn atelier voor bewustwording herkennen we de fasen in de leercirkel van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam naar bewust bekwaam en naar onbewust bekwaam en blijven uitdagingen positief benaderen.