Vragen als: “Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? Wat voor mens wil ik eigenlijk zijn?” komen voort uit de behoefte inzicht te krijgen in het eigen leven en in de eigen karmische omstandigheden, maar ook uit de wil daar op een actieve en goede wijze mee om te gaan. Daarom zien we dat mensen de vragen die in hun innerlijk oprijzen, serieus nemen, zich op hun biografie gaan bezinnen, het leven gaan bestuderen, daar boeken over lezen, en actiever worden in hun eigen ziel.

Karma en reïncarnatie zijn al lang niet meer het alleen-goed van de Oosterse Tradities, ook in het Westen komt steeds meer herinnering aan de  karmische wetten van oorzaak en gevolg. Karma is een woord uit het Sanskriet (een oud-Indische taal) en betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’ en laat zien dat allerlei gebeurtenissen uit een vorig leven op de een of andere manier doorwerken in het huidige leven én in de keuzes die wij maken.

In de Westerse traditie wordt karma positief opgevat. Karma wordt gezien als een nieuwe kans om datgene wat nog niet bewust of volgroeid is alsnog te leren. Karma is geen straf, maar een middel tot bewustwording van het feit dat wat wij anderen aandoen, wij ook onszelf aandoen en omgekeerd. In het Westen staat reïncarnatie en karma dus in het teken van groei, ontwikkeling van de ziel naar het Hogere, naar het Goddelijke en het vermogen tot liefhebben.

De moderne Westerse spirituele stromingen zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de reïncarnatie en karma gedachte. Het zal je wellicht verrassen dat dit verbonden is met de christelijke traditie die de wet van karma al heel duidelijk beschrijft in de bijbel. b.v. Paulus zegt in een gelaten brief: ‘wat een mens zaait, zal die ook oogsten’. Vreugde is in de meeste gevallen geen beloning voor vroegere daden. Daarentegen hebben we verdriet meestal zelf verdiend, door onze eigen daden; de oorzaak ervan kunnen we altijd in onze tegenwoordige levensloop of in vroegere levens vinden en liggen vrijwel altijd besloten in onze kinderjaren. Daar wordt karma (en ons ego) immers geactiveerd. Het op diverse niveaus: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel, alsnog verwerken van oud zeer is de essentie van dit werk. Daarbij kun je werken met de vier windrichtingen om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons in gesprek zijn:

Uriël  – fysiek lichaam   – noorden  – zomer

Rafaël – etherisch lichaam – westen – lente

Gabriel   – astraal lichaam   –  zuiden  –   winter

Michael  –   hogere Ik  –  oosten  –  herfst

Reproducties van Rembrandt Etsen. De Omval 1645 Rembrandt | Etsy Rembrandt, ets

In het boek „Verwerk je Familiekarma” van Ashok Bedi en Boris Matthews nodigen zij je uit om je eigen familiepatronen te onderzoeken met hulp van een unieke synthese van Jungiaanse psychologie en oosterse wijsheid. Familiedynamieken (zegeningen en vloeken) beïnvloeden ons; voorouderkarma kun je op het spoor komen door een opmerkelijke relatie tussen chakra’s en familiepatronen.

Ware spiritualiteit heeft altijd betrekking op de dimensie van de ziel. Als in de mens de ziel ontwaakt in het hartcentrum (in de grot/stal van Bethlehem) vinden we de geheel eigen woning van Liefde. Hartewuif voor jou!.

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2022