Vragen als: “Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? Wat voor mens wil ik eigenlijk zijn?” komen voort uit de behoefte inzicht te krijgen in het eigen leven en in de eigen karmische omstandigheden, maar ook uit de wil daar op een actieve en goede wijze mee om te gaan. Daarom zien we dat mensen de vragen die in hun innerlijk oprijzen, serieus nemen, zich op hun biografie gaan bezinnen, het leven gaan bestuderen, daar boeken over lezen, en actiever worden in hun eigen ziel.

Karma en reïncarnatie zijn al lang niet meer het alleen-goed van de Oosterse Tradities, ook in het Westen komt steeds meer herinnering aan de  karmische wetten van oorzaak en gevolg. Karma is een woord uit het Sanskriet (een oud-Indische taal) en betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’ en laat zien dat allerlei gebeurtenissen uit een vorig leven op de een of andere manier doorwerken in het huidige leven én in de keuzes die wij maken.

In de Westerse traditie wordt karma positief opgevat. Karma wordt gezien als een nieuwe kans om datgene wat nog niet bewust of volgroeid is alsnog te leren. Karma is geen straf, maar een middel tot bewustwording van het feit dat wat wij anderen aandoen, wij ook onszelf aandoen en omgekeerd. In het Westen staat reïncarnatie en karma dus in het teken van groei, ontwikkeling van de ziel naar het Hogere, naar het Goddelijke en het vermogen tot liefhebben.

 

De weegschaal is natuurlijk het attribuut van vrouwe Justitia en dus van de rechtspraak en symboliseert daarmee ons geweten. Het beeld van de weegschaal vraagt van ons, in onszelf af te wegen wat juist is, en wat niet juist is; wat respectvol is en wat kwetsend is; wat waar is, en wat niet waar is.

De moderne Westerse spirituele stromingen zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de reïncarnatie en karma gedachte. Het zal je wellicht verrassen dat dit verbonden is met de christelijke traditie die de wet van karma al heel duidelijk beschrijft in de bijbel. b.v. Paulus zegt in een gelaten brief: ‘wat een mens zaait, zal die ook oogsten’. Vreugde is in de meeste gevallen geen beloning voor vroegere daden. Daarentegen hebben we verdriet meestal zelf verdiend, door onze eigen daden; de oorzaak ervan kunnen we altijd in onze tegenwoordige levensloop of in vroegere levens vinden en liggen vrijwel altijd besloten in onze kinderjaren. Daar wordt karma (en ons ego) immers geactiveerd. Je kunt zicht krijgen op je eigen karmische patronen en je eigen levensgeschiedenis door te kijken naar ervaringen die je meerdere malen ‘overkomen’ – dat is vaak een teken dat die ervaring karmisch bepaald is – evenals onverklaarbare heftige angsten en emoties.

In onze tijd neemt de belangstelling voor karma en reïncarnatie toe. Er zijn inmiddels verschillende karma-oefeningen, zodat we op het spoor kunnen komen van de karmische lessen die wij in dit leven te leren hebben. Ook is het belangrijk inzicht te krijgen in de manier, waarop onze levenshouding van leven tot leven een transformatie ondergaat: wie deze inzichten kent, begrijpt zoveel meer van het lot van allerlei mensen om zich heen! Bijvoorbeeld: haat in het ene leven, leidt tot leed in een volgend leven, en dat leed verschijnt in een daaropvolgend leven weer als geslotenheid. Een juist inzicht in de werking van karma betekent dat wij nooit zullen oordelen en dat we nooit zullen zeggen tegen een ander mens of tegen jezelf ‘dat is nu eenmaal je karma’. Van ons wordt nooit een oordeel gevraagd, alleen medeleven en compassie. Belangrijk is vooral wat jij zelf van een situatie kan leren……

Er zijn verschillende soorten karma:

persoonlijk karma
familiekarma
groepskarma
volkskarma
wereldkarma
vrijwillig karma of een ‘verstrikte dynamiek’

In het boek „Verwerk je Familiekarma” van Ashok Bedi en Boris Matthews nodigen zij je uit om je eigen familiepatronen te onderzoeken met hulp van een unieke synthese van Jungiaanse psychologie en oosterse wijsheid. Familiedynamieken (zegeningen en vloeken) beïnvloeden ons; voorouderkarma kun je op het spoor komen door een opmerkelijke relatie tussen chakra’s en familiepatronen.

Met hulp van Tzolkin kun je inzicht vinden in je persoonlijk karma door je te gaan verbinden met kleur, toon en zegel van de dag waarop je 26 jaar werd en dit te plaatsen in het geheel van de voor jou belangrijke zegels die verwijzen naar archetypen; de “mythologische motieven” die uit het collectieve onbewuste opduiken en in mythen en dromen steeds opnieuw symbolische vorm aannemen. Veel karma omspant drie of meer generaties; dat is waarom we het ‘familiekarma’ noemen.

We hebben allemaal de kans en de uitdaging om zowel aan onszelf te werken als aan de onvoltooide taken van onze voorouders. Door te kiezen voor de weg van ontplooiing is het mogelijk een planeet achter te laten die bewuster is, beter geïnformeerd is en een veiliger plek om te bewonen.

Dit is de dynamiek die altijd gevolgd wil worden: 

Rood is de dynamische start, de kracht van initiatie, wit verfijnt wat begonnen is, blauw transformeert het en geel is de bloei; wat draag je uit?

Over gapdagen en wetmatigheden in de biografie kun je elders op deze website je informatie opzoeken.

 

Van belang is in de Westerse Astrologie je element op te zoeken; deze vertegenwoordigt je Zon (ego) voor wie geboren is in het Westen waar de basis in 21 jaar tijd gelegd wordt voor willen, voelen en denken: het ‘drievoudig ego’.

Vuur     – intuïtie              – Ram, Leeuw, Boogschutter
Aarde   – gewaarworden – Stier, Maagd, Steenbok
Lucht    – denken             – Tweelingen, Weegschaal, Waterman
Water   – voelen              – Kreeft, Schorpioen, Vissen

Ware spiritualiteit heeft altijd betrekking op de dimensie van de ziel. Als in de mens de ziel ontwaakt in het hartcentrum (in de grot/stal van Bethlehem) vinden we de geheel eigen woning van Liefde.

© Joke – fluisteralsjeblieft