Over vrijwel de gehele wereld komen gebouwen, gangenstelsels en spiralen van grote of kleine stenen voor die een labyrint voorstellen. De vroegste zijn enkele duizenden jaren oud. Zij tonen een organische eenheid met een spiraalvormige weg naar het midden. De basisvorm is een kruis dat omsloten is door een cirkel die als het ware ontstaat door de beweging rond het midden. De cirkel is vanouds een symbool van heling en heelheid.

De vorm van het labyrint geeft vertrouwen dat je je kern (je bestemming) ook echt kunt bereiken. Maar het belangrijkste is wel dat je in beweging blijft: de weg is het doel , zo luidt een oude wijsheid. Onze levensloop wordt niet alleen gekenmerkt door het ritme en het samen leren lopen. Daartoe is inzicht in het labyrint van belang om je geestelijke oorsprong dat in een fysiek lichaam komt wat door erfelijkheid bepaald is, om te vormen met hulp van de zevenjaarsfasen. Anders gezegd het denken-voelen-willen en jouw verhouding daartoe is nauw verbonden met de ontwikkeling van je talenten tot vaardigheden.

Het vierledig mensbeeld gaat uit van vier organisatieprincipes, wezensdelen genoemd die in ieder mens werkzaam zijn en elk een eigen innerlijke dynamiek en kwaliteit hebben. Ze worden ook benoemd als lichamen in de zin van een proces of ‘gestalt’. Alle fysieke en psychische processen zijn gerelateerd aan deze vier principes die bestaan uit:

  1. Een fysiek lichaam; zintuiglijke waarnemingen
  2. Een ether- of levenslichaam; hierin zitten je herinneringen
  3. Een astraal lichaam; hier bevinden je emoties en driften en lager (concreet) denken
  4. Een geestelijk lichaam, dit is je hoger bewustzijn met hoger (abstract) denken

Biografisch leren en werken is ook inzicht vinden in de drie grote krachten. De zielenprocessen van denken, voelen, willen worden beïnvloed door de vier wezensdelen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het denken hoort tot het heldere dagbewustzijn, waar reflectie zowel op de ander als op zichzelf plaatsvindt, het voelen behoort tot het droombewustzijn in beelden. Zodra we (dag)dromen of slapen kunnen we niet meer helder denken. Het vangen van onze droombeelden kunnen we wel met ons denken leren ‘pakken’ en zo onze gevoelens innen. Het wilsaspect tenslotte leeft diep onbewust slapende in ons bewustzijn. Vandaar dat het zo moeilijk is met het bewustzijn grip te krijgen op onze eigenlijke wilsimpulsen. Je kunt wél kijken naar je daden en daaruit de werking van onze wil tot bewustzijn brengen.

Rembrandt – de drie bomen

Wat is het feminiene?

Wie het vrouwelijke heeft geprobeerd te definiëren in de diepste zin van het woord vindt de verbinding met de ziel. Het woord ‘vrouwelijk’ staat voor de ziel, ons innerlijk leven waar het onzichtbare kosmische levensweb ons verbindt met al-wat-leeft.

De uitdrukking ‘Al onze relaties’ wordt gebruikt om de volledige Cirkel van Heilig Leven, waar we deel van zijn, aan te duiden. Het feminiene of het vrouwelijke staat dus voor een specifiek archetypisch patroon dat aanwezig is in de hele Kosmos en actief is in alle verschillende relaties die een intrinsiek onderdeel zijn van een onmetelijk levensweb. De boom verwijst naar het archetype van de Grote- of LevenGevendeMoeder. Op kosmologisch niveau staat weven voor het verbinden of verenigen van verschillende realiteiten of bewustzijnslagen……

Het vierledig mensbeeld zijn net als de vier windrichtingen of de vier elementen allemaal met elkaar verbonden in bepaalde thema’s en patronen. Dit oersymbool helpt enorm om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken, klachten gaat genereren en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons interactief zijn.

Voel hoe je lichaam voelt, observeer dat zo nauwkeurig mogelijk en erváár het. Blijf aanwezig en ontvang de beelden die je krijgt en de gevoelens die opkomen, dat is de manier waarop jouw droomlichaam met jou in contact wil komen. Het vrouwelijke of hoger-bewustzijn gaat niet over meer licht, maar of er iemand thuis is in je hart!

Tot zover een inkijkje in mijn pionierswerk wat in dienst staat van biografisch leren en werken van de eigen levensloop en het eigenlijke wonder van de menselijke biografie, nl. dat de mens het vermogen heeft het onherroepelijke te veranderen.

Wens je veel plezier met biografisch leren en werken en op verhaal te komen!

© Joke http://www.fluisteralsjeblieft.nl