De poort van de maan en de poort van de zon

Zoals wij door de maansfeer verbonden zijn met ons verleden, zo zijn wij door de zon met onze toekomst verbonden. Als wij naar ons fysieke lichaam kijken kunnen we tot de ontdekking komen dat de zon eigenlijk op ons hart en wat van het hart uitstraalt, dat is zonnewerking. De zon is daarom ook de poort die naar de geestelijke wereld leidt. Zonnekrachten hangen dan ook samen met datgene in ons wat wij nog niet kunnen hanteren. In de taal van de mythologie zou je kunnen zeggen dat wat ons door de goden is meegegeven opdat wij hier op aarde niet verkommeren, maar boven onszelf kunnen uitreiken ons verbindt met de krachten van de zon.

Wie zich openstelt de diepe samenhang van de maan met ons eigen verleden en het verleden van de hele aarde stelt zich open voor wat innerlijk noodzakelijk is. Immers wat de mens in zijn astrale lichaam en zijn ik meedraagt hebben wij geheel aan het verleden te danken. Deze oerwijsheid leeft en weeft onder het bewustzijn en is dus werkzaam bij alles wat uit de diepere lagen van de mens omhoog komt. Zo is de maan de poort die ons tot de individuele mens maakt die we zijn. Het getal dertien is in de maankalender een belangrijk getal. Er zijn bijvoorbeeld 13 maanden van 28 dagen in een jaar. In het laatstgenoemde ritme beleven wij de Maan in haar verhouding tot de Zon en de zomer- en winter zonnewende.

Om de opstijgende en afdalende Maan te begrijpen, kunnen we het beste de jaarbaan van de Zon te hulp nemen die zich bijvoorbeeld toont in de zeven jaarfeesten.

De zeven jaarfeesten kun je (leren) zien als een weg of fasen in het verbindingsproces naar meer bewustzijn, wijsheid en liefde die ons tevens verbinden wil met de vier seizoenen die leven in ons hart; ons te ontwikkelen potentieel!

Er zijn duizelingwekkende geheimen verbonden aan de benadering van zomer- en winterzonnewende. De in- en uitademing van de aarde. Om hier wat meer contact mee te kunnen gaan krijgen is het leuk om te weten dat de zeven jaarfeesten voor ieder die zich hiervoor openstelt de zeven stappen verbeelden op die weg. Je mag het zelf-inwijdingen noemen, zeven inwijdingen of ontwikkelingsstappen die ons dieper kunnen verbinden met het natuurritme en zo met wat wel de geestelijke wereld wordt genoemd.

Mensen die een steeds ‘vrijer’ en ruimer bewustzijn ontwikkelen nemen volgens mij in aantal toe en dat betekent ook dat er steeds meer mensen zijn die verbinding kunnen leggen met elementenwezens. Deze vaardigheid is een toekomstige belofte voor vele mensen.

Zon bewustzijn brengt helderheid, is klare taal die verbonden is met ons innerlijk (ge) weten en de zevenvoudige bewustzijnsstroom. Het geweten is onze schatkamer van geestelijk-ethische wijsheid. Het geweten is een soort stem of kriebel die ons toefluistert; het is een licht dat altijd in u leeft en u zegt wat goed is – en dat te volgen, en wat fout is – en daarvan af te zien. Maak een vriendin van je geweten, stimuleer het, open je hoofd en je hart voor deze innerlijke stem die de verzamelde wijsheid van eeuwen is. Vertrouw dat hoger deel van je Zelf….

48 Selected Paintings By Spanish Artist Montserrat Gudiol

‘Maanbewustzijn’ is een innerlijke ontwikkeling; in het ritme van de maancyclus beleef je de verbondenheid van je eigen emotionele huishouding met die van Zon en Maan in hun maandelijkse dans. Zoals de Maan eb en vloed beïnvloedt en de zeespiegel bepaalt, zo beïnvloedt zij ook onze gemoedsgesteldheid, de getijdenspiegel van onze stemmingen.

Het ritme van zeven jaar in elke biografie vindt zijn oorsprong in kosmische wetten en bezit net als het weekritme een eigen dynamiek. Planetenkrachten werken door in het menselijke leven. Zo staan we vanaf de conceptie tot ons 7e jaar onder invloed van de maankrachten, die onze gestalte en constitutie bepalen.

In deze periode waarin we onze ouders imiteren ligt de grondslag voor de morele krachten in ons leven en de aanleg van denken, voelen en willen in drie kleine fasen: 0 – 3 jaar, 3 – 5 jaar en 5 – 7 jaar.

Dat wat een dromerige innerlijke spiegelend maan-zilver kwaliteit is, moet nu tot bewust Zonnegoud omgevormd worden tot een denken met het Hart; daarheen zijn we onderweg…..

© Joke – fluisteralsjeblieft