De dialoog wordt beschouwd als de koninklijke weg naar wederzijds begrip, als brug om conflicten te overbruggen,                voorwaardenscheppend voor onze menswording. De dialoogbegeleider is een gids op dit terrein, die ons helpt om onze eigen ontdekkingstocht te doen in gesprek maar ook in het delen van schrijfsels die recht uit mijn hart komen.

De dialoog cirkel is een prachtige vorm om een diepgaande uitwisseling en een gezamenlijk groeiproces mogelijk te maken. Als je de klank van je eigen woorden hoort, dan weet je pas of ze waarachtig zijn of niet.

De cirkel wordt een sacrale ruimte waarin heling kan ontstaan en een mogelijkheid biedt om allerlei schijnbare tegenstellingen te overstijgen. Iedere echte dialoog is een waagstuk, een stap in het onbekende die de waarnemer of de getuige, degene die vanaf een afstandje kijkt naar zicht kan waarnemen in de dynamiek van denken-voelen-willen.

‘Afstand nemen en naar jezelf kijken’ is een ik-activiteit. In het schrijven doen we dat door te spelen met taal en dit brengt je levensverhaal in beweging. En ook hierin schuilt een paradox: door afstand te nemen, krijg je vaak een scherper en helderder blik op de beschreven situatie. Je komt er juist dichterbij.

Een mens is een drieledig: denkend, voelend en willend wezen, welk in alle culturen op een of andere manier wel wordt waargenomen en benoemd in de eigen traditie. b.v. Vader-Moeder-Kind of lichaam-ziel en geest of wortels, stam en kruin.

Van belang is dat het denken, voelen en willen met elkaar in dialoog blijven met elkaar.

Bewustzijn ontwikkel je voornamelijk in de dialoog tussen deze drie principes. De strijd die nu door de samenleving waait rondom milieuvraagstukken waar denkers en voelers elkaar bestrijden en in feite uitnodigen een holistische visie te gaan ontwikkelen op basis van de drieledigheid en dit gaan vormgeven in het eigen leven. Op deze wijze ben je direct aan het werk met je eigen vragen, in verbinding met je Hoger Ik of Zelf. Hierdoor kun je als mens een innerlijk houvast gaan vinden van waaruit je je staande leert houden in een wereld, waar we voortdurend door prikkels en druk van buitenaf uit onszelf getrokken worden, wat je ook wel de fragmenterende werking van ahrimanische krachten kunt noemen.

Dit transformatie of dialoog proces heet bewustzijn!

Hoe deze drieledigheid in jouw geboorteprofiel of zonnehoroscoop werkt is voor ieder mens anders; wil je hier op een voor jou toegankelijke wijze vorm aan geven en een stap verder gaan dan artikelen lezen kan mij mailen met de vragen of contact opnemen via andere bronnen. 

Zie ook de pagina ‘natuurlijk leren’ 

Bezien vanuit de Jungiaanse theorie over de elementen/temperamentenleer ontvangt deze dialoog een extra impuls.

Anders gezegd in alle ontmoetingen ligt de mogelijkheid dat er zich iets ontvouwt dat gepaard kan gaan met de kracht van transformatie. Dat kan als we ons openen voor nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden, die opduiken in de ruimte tussen ons. Die ruimte ontstaat als we de moed hebben ons uit te spreken over wat echt belangrijk voor ons is. En als we de bereidheid hebben echt te luisteren naar wat belangrijk is voor anderen. De dialoog creëert verbondenheid, gebaseerd op wederzijds respect. De dialoog zoekt naar nieuwe vormen van samenleven en humaniteit. Dat betekent allereerst: Iedere bijdrage wordt evenzeer gewaardeerd.

Dialoog komt van ‘vanwege’ (dia) en ‘woord’ (logos). De uitdaging die wij allemaal hebben is bridging, het tot stand brengen van een verbinding in jezelf én op basis van je eigen biografie leer je gelaagd luisteren, verbinden en stappen te zetten vanuit de groeiende kracht van je hart met hulp van het denken.

 

****Holistisch werken met loyaliteiten****

Het systemisch werken. Voor veel mensen is dit voornamelijk bekend als familieopstelling – dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger –  biedt veel helderheid en inzicht met hulp van een dialoogcirkel met hulp van de zonnezegels in Tzolkin. Zo kun je, net als in een familie- of systemische opstelling inzicht krijgen in de vraagstelling. Vaak werken deze beelden lang door, soms ook door het laten samengaan met met stambomen en genogrammen. De zonnezegels in Tzolkin zijn bijzonder geschikt om (met geboortedata) de onderliggende dynamiek naar voren te halen en daar meer bewustwording op te gaan ontwikkelen. Dat kan zijn op relatiethema’s, ziekten, opvoeding, ouder-kind thema’s etc… die je beschrijft en zelf kiest wat je daarvan met mij deelt. Zoeken naar oplossingen staat centraal, het biografiewerk is immers geen psychotherapie.

De beelden en/of inzichten die opborrelen geven verheldering in je eigen ontwikkeling en kwaliteiten.  Dit noemen we biografie onderzoek. Biografiek is hét vak voor de 21e eeuw en is bij uitstek geschikt om de tijd tot bondgenoot te maken.

 

De methodes die ik gebruik is op basis van Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s en mijn inzichten komen voort uit de menselijke levensloop waar de esoterische traditie inspiratiebron voor is naast een gevoeligheid voor beeld- en symbooltaal en Kunst. 

*Welke invalshoek je ook kiest werken aan jezelf omvat altijd de mythologische voorstelling van het Zelf die in tradities wordt voorgesteld als de vier hoeken van de wereld. Jung gebruikte het Hindoewoord ‘mandala’ (magische cirkel) om een structuur aan te kunnen brengen en verwijst naar kunstwerken waarin het Christuskind staat afgebeeld als, of met, de wereldbol als motief dat klaarblijkelijk op het Zelf duidt, want een kind en een bol zijn beiden universele symbolen van de totaliteit, van heelheid.

We staan niet los van elkaar, maar we zien onszelf gespiegeld in de verhalen van de anderen. Woorden dragen sterke trillingen in zich, die de kracht hebben te inspireren, helen en transformeren.

In een mailcontact beoefenen we het schrijven van ons eigen (stukje) verhaal, geven we taal aan woorden die zinnen worden en bezinnend onderdeel uitmaken van ons gesprek en onze zoektocht naar meer begrip.

Als je je hart opent, ga je er altijd op vooruit, nooit op achteruit….

 

 

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Biografisch Advieswerk fluisteralsjeblieft

Joke Vesseur

 

 

© Joke – fluisteralsjeblieft 2020