Iedere voorouder is drager van een specifieke kracht, een specifiek talent of een ander geschenk. In Indiaanse culturen ‘medicijn’ genaamd, dat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat maar ook, of misschien wel juist, de moeilijkheden.

Familie-karma is de familie-erfenis, – traditie, – zegening, – of vloek die de familieleden bindt, vaak onbewust, en soms ook bewust de olie op het vuur is van de vetes. Veel zielen krijgen door hun geboorte in een bepaalde familielijn een stuk karma mee dat hoort bij de familie. Om daar inzicht in te vinden is het belangrijk om je bewust te worden van alle gevoelens die er nog spelen in de relatie met je ouders, met name de gevoelens vanuit je jeugd. Jouw moeder neemt daarbij een heel belangrijke plek in. Bij haar heb jij jouw eerste kennismaking met liefde opgedaan. De ouders behoren op het moment van je geboorte tot de energie van de aarde. Innerlijk afscheid nemen van je ouders wil dan ook zeggen: hen vrijlaten in hun eigenheid, geen poging (meer) doen hen te veranderen.

Het doel is om jezelf te verlossen van dat karma. Daarmee schep je een energetische ruimte van mogelijkheden, waarvan de anderen dan gebruik kunnen maken, als zij dat willen. Want er is altijd sprake van vrije keuze.

Pelgrimeren doorheen de stamboom

Sommige tradities gebruiken in plaats van het begrip ‘loslaten’ het woord ‘pelgrimeren’ – bij innerlijk pelgrimeren lopen je reis en je leven door elkaar: het een voedt het ander. Vrouwenlijnen en Mannenlijnen:  De familie vormt een systeem – een geheel van individuen die onderling aan elkaar verbonden zijn. Elke persoon binnen een familie is verbonden met alle andere familieleden, zelfs als deze al lang zijn overleden of als de persoon deze nooit heeft gekend.

De verkenningstocht doorheen de familiedynamiek en onze relaties kun je het best aangaan door het maken van een genogram. Een ‘genogram’ is een grafische weergave van de samenstelling van een familie, over minstens drie generaties. Daarbij worden specifieke symbolen gebruikt en kunnen belangrijke feiten worden weergegeven. Een ‘spiritueel genogram’ biedt de mogelijkheid om de persoonlijke levensbeschouwelijke overtuiging te plaatsen in een bredere context en vast en zeker veel inzicht aan je bieden zal. Het is heel leuk om hierbij Tzolkin te gebruiken en zo inzicht te vinden in de familie nalatenschap met hulp van de zonnezegels en/of in de zeven chakra’s.

De basis, ook van deze vorm van biografiewerk vormt ook de studie naar algemene wetmatigheden van de/jouw lichamelijke, psychische en geestelijke ontwikkeling, naast individuele gebeurtenissen en constellaties van het lot. Daarbij baseer ik mijn werk op Steiners menskundige inzichten en Tzolkin, de kalender van de Maya  (symbool-psychologie) gekoppeld aan inzichten die voortkomen uit ‘het vergeelde familieboek’ en doorwerken in mijn en onze levens.

Biografiewerk is géén therapie, biografiewerk helpt je de rode draad van je leven doorheen de diepere motieven te ontdekken van jouw persoonlijke ervaringen in dit leven in relatie tot de verticale (familiale) loyaliteit tussen kinderen en ouders; het meerpersoonsweefsel of netwerk van gebondenheden die per definitie ervoor zorgen dat de balans niet gelijk is!

De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. Dat is zo heel anders dan de manier waarop wij leven. Wij zijn verleerd om bij onszelf te rade te gaan, een time-out te nemen als het leven erom vraagt of om aandacht te schenken aan dromen en de betekenis te zien van situaties waarin het leven ons brengt en zo onze (klein)kinderen het geschenk van onze ouders kunnen meegeven samen met jouw specifieke kracht of talent