Het achtvoudig pad – 6 eeuwen voor Christus ons gegeven door Boeddha – is de weg van verandering, omzetten van de leer van liefde en compassie in de daadwerkelijkheid.  Het achtvoudige pad zijn eigenlijk de 8 oefeningen voor innerlijke scholing, zoals geïnitieerd door Boeddha en getransformeerd voor de bewustzijnszielentijd door Rudolf Steiner. Het achtvoudige pad is een weg van reiniging en vermenselijking van het astrale lichaam, de ziel.

De 16-bladige lotusbloem van het keelchakra geeft het omvormen treffend weer: diep vanuit de aarde, de vruchtbare modder, komt de kiem, de knop omhoog, die zich tenslotte met licht en warmte als een prachtige bloem aan de mensheid en de hemel laat zien. Geweldloze communicatie is dan het uiteindelijke resultaat, maar ook de manier om nader tot elkaar te komen, met begrip voor elkaars doelen en standpunten, zonder muren op te bouwen in de communicatie.

Het getal 8 is verbonden met een globetrotter die de bereidheid heeft iets nieuws te willen ontdekken; de heiligheid van acht is de Lemniscaat.

Er zijn 8 innerlijke processen waar we zorg aan mogen leren schenken:

1 Let op je beelden, je voorstellingen; het zijn berichten over dingen van de buitenwereld en oefen erin je gedachteleven zo te sturen dat het een getrouwe           afspiegeling wordt van de buitenwereld en zo je onjuiste voorstellingen verwijdert uit je ziel.

2 Oefen erin minder gedachteloos te handelen en span je in weloverwogen redenen te hebben als je handelt

3 Vermijdt het praten om te praten, het voert je van je weg af. Juist in de omgang met elkaar moet het spreken betekenisvol worden, doordacht.

4 Onthoudt je van handelingen die storend zijn voor anderen of in tegenspraak met wat zich rondom je afspeelt. Voeg je harmonisch in je omgeving en sluit         aan bij je medemens en bij gebeurtenissen die nu in jouw leven plaatsvinden en onderzoek zorgvuldig hoe het beste recht gedaan kan worden

5 Richt je leven zo in dat het in overeenstemming is met de natuur, de geest. Overhaast niets en wees niet traag.

6 Toets je vermogens, je kunnen en gedrag. Probeer je taken en je plek te begrijpen en durf verder te kijken dan de vereisten van alledag

7 Probeer een rijke schat aan (ziele) ervaringen te verzamelen en pleeg ze zorgvuldig om raad, blijf lerende onderweg

8 neem voldoende rust en tijd om het innerlijk zich te laten uitspreken in het licht van je levensmissie en zet het in bij het ontwikkelen van levensprincipes;             hierbij komt het niet aan op de ‘goede bedoeling’ maar op de werkelijke daad

Waarachtigheid, oprechtheid, eerlijkheid zijn opbouwende krachten – Leugenachtigheid, onwaarachtigheid, oneerlijkheid afbrekende krachten

 

De lotusbloem wordt gezien als symbool van de eeuwige vernieuwing van het leven. De prachtige bloem sluit zich ’s avonds en bloeit ’s morgens weer op, zoals de zon iedere avond ondergaat en iedere ochtend weer opkomt. De lotusbloem is een waterplant en wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en bloemen er ooit modderig uitzien. Dit is de reden waarom de lotusbloem symbool staat voor zuiverheid. Het zelfreinigende vermogen van de bladeren wordt wel het lotus-effect genoemd. Chakra’s worden wel lotusbloemen genoemd, omdat zij staan voor het zich volledig te kunnen open vouwen. Elke chakra bestaat uit twee delen (radar). Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait de tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Chakra’s worden lotusbloemen genoemd, want deze ‘bloemen’ zijn de zintuigen van de ziel.

Een mystieke symboliek is dat de lotusbloem wordt gezien als de toegang tot het universum, het oneindige, het Al. Zou daar de reden liggen dat de wilde lelie, ookwel madonna lelie genoemd – de fleur-de-lis – verbonden wordt met Maria Magdalena? Chakra’s werken immers ook in paren: het eerste met het zevende, het tweede met het zesde, het derde met het vijfde en het hart als vierde coördineerde alles. Dit maakt duidelijk dat hogere chakra’s niet goed functioneren wanneer de lagere vervormd zijn. Hogere kennis gaat ook niet om verering van mensen, het gaat om verering van waarheid en inzicht.