Het enneagram is een eeuwenoud model dat in het Grieks (ennea) negen en (gramma) punt betekent. Het is een dynamische cirkel die negen onderlinge interacties beschrijft. Negen patronen van denken, voelen en handelen (wil) of anders gezegd: de negen enneagramtypes zijn te verdelen in hart-, hoofd- en buiktypen. Het is een levend model, want in de negenpuntige ster zijn meerdere driehoeken te ontdekken die allemaal onderling met elkaar verbonden zijn.

Het is niet helemaal duidelijk waar het enneagram haar oorsprong vindt. Sommigen menen dat het een paar duizend jaar geleden is ontstaan in het Midden- Oosten en mondeling van generatie op generatie is overgedragen. Anderen zien het als een kosmologisch model en behulpzaam bij processen die haar oorsprong vind in de Soefi traditie.

De negen punten van de taart kun je opvatten als negen gloeilampjes. Alle lampjes branden, alleen één lampje brandt het felst. Je basistype; deze ontstaat al op hele jonge leeftijd en ook hier is dus sprake van een sterke beïnvloeding door erfzonde, karma, opvoeding en cultuur. Het moment dat je je bewust wordt waarom je dingen doet zoals je doet, is het begin van een mooi en onthullend transformatieproces. Je gaat kennis maken met de drijfveren en je kernmotivatie door het omarmen van de negen basisvormen waaruit het enneagram is opgebouwd.

Ook in het enneagram kun je globaal spreken van drie vormen van bewustzijn: fysiek, emotioneel en mentaal. We hebben allemaal toegang tot alle drie. Van belang voor je ontwikkelweg is het onderzoeken waar je voorkeur ligt; immers wanneer een van de drie centra overheerst wordt de harmonie verbroken. Ook binnen je voorkeur of wat het meest ontwikkelt is kun je sterke kanten valkuilen etc vinden; deze inzichten dienen je om uiteindelijk met de klok mee harmonie te scheppen in je eigen leven.

Het draait allemaal om harmonie en de ontwikkeling ligt in het scheppen van balans.

 

Net als in Tzolkin kun je ook met het Enneagram Kernkwaliteiten onderscheiden. Ook het model van geweldloze communicatie bestaat uit vier elementen.

Kernkwaliteiten ‘kleuren’ een mens en is altijd potentieel aanwezig. Wat het kernkwadrant je ook laat zien, is dat het wel eens zo kan zijn je het meest kunt leren van die mensen aan wie je de meeste hekel hebt of waar je het ogenschijnlijk niet mee ‘klikt’. Allergie is zo bezien een ander woord voor stress en maar al te vaak samen gaat met onbegrip. Nu dus niet meer. Je kunt me bereiken via de mail als je nieuwsgierig bent. Jouw eigen verhaal en vragen zijn leidraad om de deur te kunnen openen.

Geweldloze of Verbindende Communicatie moedigt ons aan onze aandacht te richten op het gesprek. De dialoog cirkel als cirkelvormig wandelpad. In de dialoog waarbij echt geluisterd wordt gebruik je je eigen denken om het denken van de ander te begrijpen en je gevoel om je in te leven in diens gevoelens en ervaringen. Met je wil tast je af wat die ander eigenlijk wil. Er is dan even werkelijk contact van mens tot mens ontstaan.

© Joke – fluisteralsjeblieft