In het proces van natuurlijk leren ontvang je bijna als vanzelf de juiste gebeurtenissen, kennis, inzichten en ontmoetingen op je weg. Levenslessen die het leven-zelf je aanreikt. Waar je in vroeger tijden een mysterieschool bezocht, mag je in onze tijd ervaren dat ons aardse leven een inwijdingsweg is geworden. De vraag is dan vanzelf hoe krijg je inzicht in deze kosmische ordening.

De sleutel ligt bij het getal zeven

Wetmatigheden staan al vanaf oudsher in een reeks van zeven. Denk maar aan de zeven dagen van een week, de regenboog heeft zeven kleuren (stralen) er zijn zeven klanken, zeven vrije kunsten en zeven chakra’s. Ook de Wereldweek kent zeven tijden en dus is er ook een zevenvoudige inwijdingsweg. De meeste artikel op de website zijn gericht op het ritme van elk zeven jaar van ons eigen leven in relatie tot de zeven chakra’s . Het getal zeven is een dynamisch getal, dat kun je met name ontdekken in het artikel over de Zeven Vrije Kunsten en de Boom in Jou op de pagina’s.  

In de verbinding die we maken breng ik religie, (levens) kunst en geneeskunde bij elkaar. Het is natuurlijk allemaal in mijzelf in ontwikkeling. Het delen roept reacties op en daar leren we weer van. Zo werkt het! 

In de gnostische traditie speelt Maria Magdalena een grote rol en zij wijst ons in haar evangelie de zeven knopen die we mogen ontwarren in ons eigen hart. Ze geven ons leven een diepere betekenis en gaandeweg leer je  bewust gebruikmaken van de krachten in onze geest.  De bekendste inwijdingsweg was die van de Mithascultus. Die zeven stappen met uitleg staan als je goed zoekt op internet.

Zelf maak ik een verbinding met Maria Magdalena. De zeven zonden, die eigenlijk zeven ‘knopen’ of inwijding stappen zijn staan deels beschreven in haar eigen evangelie. Daar wordt duidelijk dat we langs de chakra-ladder afdalen met onze mannelijke krachten en weer opklimmen met onze vrouwelijke krachten. 

Waaruit bestaat die weg dan nu? 

1. De Duisternis

De eerste les is het overwinnen van de Duisternis. Dit betekent dat wij leren inzien dat de aardse waarden van rijkdom, voorspoed en macht waarden zijn die ons in slaap brengen en ons doen vergeten waarom we eigenlijk op aarde zijn.
Wanneer we ons op aardse waarden richten vergeten we dat er nog andere waarden zijn. Zoals naastenliefde, mededogen, eenvoud, zuiverheid etc…We zijn vergeten en willen ook vergeten dat er ‘iets’ meer bestaat dan aardse geneugten. 

2. Begeerte

Het willen hebben wat je nog niet hebt en verhindert je tevreden te zijn met het NU.

3. Onwetendheid

Onwetendheid is als duisternis waar het licht van bewustwording egocentrisch wordt aangewend. Je geweten vertelt je wel dat er andere waarden en normen zijn. Maar je vind de prijs te hoog om er naar te leven. Macht, aanzien, geld en bezit blijven belangrijker

4. De doodsangst

Wanneer we overgave en vertrouwen geleerd hebben, kunnen we ook de dood zonder angst tegemoet zien, Doodsangst is verkapte levensangst

5.Gebondenheid aan de fysieke wereld

De baas worden over je driften en verlangens.
Moeten we meteen onze “zin” in vervulling zien gaan of kunnen we wachten tot het juiste tijdstip en ondertussen werken aan inzicht in onszelf, onze eigen biografie? 
Kunnen we zien dat alles op aarde Goddelijk is? Dat alles leeft
Hebben we eerbied voor al wat leeft in mineraal, plant, dier en mens? 

6. De bekrompenheid van het denken in fysieke termen.

Geloven we alleen datgene wat “te bewijzen is”.
Zij we te hoogmoedig te erkennen dat er een wereld bestaat die we niet met vijf zintuigen kunnen waarnemen. Denken in fysiek termen gaat af op de buitenkant en gaat voorbij aan het occulte, het verborgene.

7. De kennis die oprijst in toorn en wrok

Boosheid op zich in niet verkeerd, zolang we ons niet laten leiden door die boosheid. Meesterschap verkrijgen over boosheid is inzicht krijgen in de reden van je boosheid en daar weer van leren.

Wie het leven als een weg van geestelijke groei kan zien en daar voor kiest, zal een geleidelijke groei ervaren die haar of hem stap voor stap leert kijken tot voorbij de buitenkant…..

De spirituele christelijke geschriften noemen Maria Magdalena de gezellin van Jezus; Rembrandt schilderde hen in de tuin rond het graf op de Paasmorgen in de hof van Jozef van Arimatea – de hof van Eden. Er liggen grote geheimen besloten, verborgen achter de drie grote krachten van denken-willen-voelen als opmaat voor het Licht-Lichaam. Werken aan jezelf is jouw geschenk aan deze wereld. Follow your Heart….. 

© Joke      www.fluisteralsjeblieft.nl

biografisch advieswerk 2009-2022