Als biografiewerk je aanspreekt is enig inzicht in de methode waarmee je werkt van belang. Het levenswiel is bekend in vrijwel alle tradities en is gebaseerd op de oorspronkelijke sjamanistische kosmologie en een prachtig hulpmiddel bij het ‘terugbladeren’ in je levensboek om de Bron te vinden van wat je nu bezig houdt en in de toekomst op een manier die passender is of dichterbij jezelf vorm wil gaan geven. Veel data die ik je geef doorheen mijn artikelen zijn afkomstig uit wetmatigheden uit het vakgebied van de biografie of levensloopkunde. Het is mijn eigen expertise dit te koppelen aan Tzolkin wetmatigheden waardoor een heel mooi inzicht ontstaan kan in je werkelijke levensgeschiedenis. Je merkt dit als je creatiever wordt en tot groei en zelf- verwerkelijking komt en vooral zie je het terug in de ‘kunst van een goed gesprek’.

Spiritueel gezien wordt In deze tijd ieder mens aangespoord door het Leven-Zelf het hart van de bloem te openen. Oude beschavingen weten in deze ‘bloem’ een bijzondere heilige plaats, een soort geheime kamer waar alles met alles samenkomt, een plaats van eenheid. Het hart, de innerlijke zon of het innerlijk vuur, staat centraal in de verbinding met de bron; het zwart-wit centrum waar Yin en Yang naar evenwicht streven.

De toon van je hart is dezelfde als het geluid uit de kern van de Grote Centrale Zon; het klinkt alleen veel zachter maar wordt luider als het meegaat in de kosmische trilling van liefde en compassie.

Het levenswiel geeft inzicht in de ontwikkelingsfasen van ieder mens persoonlijk die zich tonen in de wetmatigheid van de vier kleuren. De 4×13 congruentie als opmaat naar harmonie. Het levenswiel, of het wiel met de vier richtingen en belichaamt onze fysieke, emotionele, psychologische en spirituele krachten en processen. Deze processen kunnen verdiept worden door (karmisch) inzicht in jouw Hoeders van de Windrichtingen. Zij helpen focussen op een zuivere, door liefde ingegeven intentie. Essentieel om de poort naar het hart verder te openen en de vlam aan te wakkeren in de velden van de aarde.

Wat het kennen van dit levenswiel toevoegt, is ordening, verdieping, structuur en beweging. Het levenswiel heeft géén voorspellende waarde maar ondersteunt je bij het vinden van vele verbanden en connecties, plaatst je ervaringen in een holistisch verband, laat zien hoe mensen en situaties samenhangen en geeft woorden aan synchroniciteit. Het ondersteunt én verheldert op dezelfde wijze als inzicht in het weekritme ordenend werkt als je weet welke dag het is weet je ook wat je te doen staat.

rood, oost staat voor de kracht van initiatie – wit, noord staat voor de kracht van verfijning –                                                                                 blauw, west staat voor de kracht van transformatie – geel, zuid staat voor de kracht van opbloei

 

In sommige kringen wordt gesproken over je galactische signatuur. Wat wordt daarmee bedoeld en Wat betekent galactisch?

Ons Zonnestelsel draait rond een veel groter centrum wat Het Galactische Centrum genoemd wordt. De woorden galactisch en galaxy komen van het Griekse galaktos (melk) of galaxias (melkachtig of ook wel ‘de melkweg’) In werkelijkheid is het een spiraalvormig sterrenstelsel en symboliseert zich in de vier kleuren – rood-wit-blauw-geel en inzicht biedt in jouw draaiboek. Het leven is cyclisch. Er is geen begin- of eindpunt, het leven in de natuur is voortdurend in een cyclische beweging van groei, bloei, afsterven en rust. Dit toont zich in Tzolkin in de 4×13 fasen van je leven dit afgestemd zijn op de zon.

De zon gaat op en de zon gaat onder. Lente, zomer, herfst en winter als seizoenen trekken voorbij. Door bewuster de levensfasen van geboorte, volwassenheid, ouderdom en dood te kunnen aangaan is inzicht in je werkelijke levensgeschiedenis en haar herhalende mechanismen gebaseerd op menskundige inzichten van niet te onderschatten waarde. Vanzelf hoop ik dat je de data die ik doorheen artikelen met je deel koppelen gaat aan de zonnezegels in jouw geboortegolf en dus aan de grote fasen in jouw leven.

Is je interesse gewekt en wil je inzicht in ritmen en spiegelingen in de biografie schrijf erover, maak tekeningen, collages of welke kunstuiting ook maar bij jou past, zoek foto’s bij de fasen en herinner wat in je leven speelde en koppel het aan kleur, zegel en vanzelf ook de tonen. en durf contact op te nemen als je daar steun bij wil ontvangen…..

Wens je een boeiende reis….