Maya astrologie is een natuurlijk, zelf bekrachtigend, galactisch afstemmingsgereedschap. Een hulpmiddel dus bij de eerste stappen die we aan het zetten zijn in het leren van een nieuw soort tijd voor een nieuw soort wereld. In de nieuwe tijd zullen al onze lichamen mogen leren gebruiken en innerlijk tot weten komen, met ons hoofd en met ons hart, onze spirit. Daarbij is de wereld om ons heen een levende school die ons leert hoe het universum werkt. Als we inzicht beginnen te krijgen in de verschillende getallen die samen een cycli afleggen, kunnen we ons bewust worden van het web dat onze werkelijkheid weeft en vanuit dat web gaan creëren.

Aangezien onze planeet richting krijgt door de opkomst en ondergang van wat wij de Zon noemen, hebben we te maken met de vier windstreken. De zon komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen. De Zonnewenden voorzien ons van ons Noorden en Zuiden.  Het oosten werd door hen verbonden met rood, het zuiden met de kleur geel, het westen met zwart/blauw en het noorden met wit. Maïs speelt daarin een belangrijke rol en was voor de Maya’s van levensbelang. Met die maïscyclus als rode draad – zaaien, groeien, oogsten en wedergeboorte – komen uiteenlopende aspecten van de Mayacultuur aan de orde die verrijkende inzichten in je levensloop bieden, maar misschien nog wel meer aanwijzingen bieden voor de inwijdingsweg die het leven zelf jou voorschotelt.

Mysterie komt uit het Grieks en betekent geheimenis. Het is een verzamelwoord voor de geheimen van de inwijdingsweg.
In tijden voor 2000 waren er vele mysteriescholen, bijv. van de Azteken, de Maya. Er werd dezelfde kennis doorgegeven, misschien met andere accenten. In de Babylonische traditie ligt het accent op astrologie (de wijzen uit het oosten kwamen de koning bezoeken) In de Egyptische traditie ligt het accent op genezing. In de Indiase traditie ligt het accent op meditatie
en inkeer. Al deze scholen hadden contact met elkaar. Daarom was het niet voor niets dat Jezus de mysteriescholen heeft bezocht in Babylonië, Egypte en India. Zo leerde hij de universele kennis. De mysteriescholen leren je de weg van de inwijding.

De vier windrichtingen zijn volgens mij de vier ontwikkelingsniveaus en kun je aangaan met de bewustzijnsfuncties: Denken en voelen, gewaarwording en intuïtie zoals Jung deze uitwerkt en in de cyclus zaaien, groeien, oogsten en wedergeboorte gestalte krijgt. Het rijpen aan je vragen is een belangrijke stap om hier je weg in te vinden!

Bewustzijnsontwikkeling gaat over de samenhang van de drie grote gebieden (denken, voelen, willen) en het innerlijk (spiritueel) bewustzijn hoe deze zich ontwikkelen en samenwerken. Dit is bereikbaar voor ieder mens van goede wil. Het midden van de aarde werd verbonden met de kleur blauwgroen, de kleur van jonge planten, dus het leven wat voortkomt uit de integratie!

De Levensboom is de Oer-Moeder met haar 4 zonen; je kunt de Tzolkin horizontaal benaderen of lineair. De kunst is eigenlijk dat je het multidimensionale en verticale op het spoor gaat komen. Pas dan gaan deuren open die een ingang bieden naar nieuwe mogelijkheden, synchroniciteit krijgt betekenis voor je. Vrijwel alle mythologische verhalen kennen voor het oerbegin het beeld van de boom. De Levensboom is geworteld in de aarde, de stam richt zich op en reikt haar takken tot ver in de onzichtbare wereld van de Grote Geest of Weefster en haar helpers. Deze matrix ziet er zó uit, van belang bij biografiewerk zoals ik dat aanga zijn de hoeders van de vier windrichtingen….daarover lees je onder de matrix.

De hoeders van de vier windrichtingen 

Als voorbeeld geef ik je Nederland. De geboortedatum van Nederland, zo leert ons de geschiedenis van de 80-jarige oorlog, wordt vaak gesteld op 15 mei 1648 (vredescongres Munster) – kin 247 –  geeft de blauwe Hand energie op toon 13 met als onderliggende gidsenergie de gele mens op toon 8. De blauwe Hand op toon 13 is de afronding van de blauwe Adelaar golf; de Adelaar op toon 1 staat voor visie, het grotere plaatje overzien en visie vinden op de vraag: Hoe kun je het best het helperschap vormgeven…..?

Vrijheid is belangrijk, maar nooit zonder tolerantie, samenwerken en nieuwsgierig blijven naar andere waarden en normen. Ben je boos, gefrustreerd, woedend of voel je je ongemakkelijk daarbij – is het zinvol te onderzoeken waar je in dissociatie bent geraakt. Het is altijd belangrijk hierbij de kiezen voor geweldloze oplossingen en zo bij de dragen aan (innerlijke) vrede en relaties daarbij in harmonie te brengen….. verbindt eens jouw geboortekin (deze kun je via de mail opvragen) met de geboortekin van Nederland….

De hoeders van de vier windrichtingen bekrachtigen de energie van de geboortedag, vormen de uitdaging, geven verwantschappen aan en de blinde vlek. Het werken met de heilige kalender van de Maya’s begint steeds met de omrekening van de gezochte dag en op grond van die informatie kun je zover je maar kijken durft veel stimulansen ontvangen tot het verruimen van je bewustzijn. Deze energieën geven je iets om over na te denken.

Hoe leer je denken met je Hart?

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009 – 2021