We zijn, in de tijd gezien in 1899, een nieuwe periode van de mensontwikkeling binnengegaan. Een bijzondere fase waarin steeds meer mensen zich innerlijk bewust worden van hun eigen Ware Ik of Hoger Zelf. Anderen noemen dit ‘grote’ in hun wezen de goddelijke Vonk, Boeddhanatuur of ‘Christus in onszelf’.

Deze bijzondere ontwikkeling van het Ik-bewustzijn  wordt ook wel de ontwikkeling van de bewustzijnsziel genoemd. Een ontwikkeling waarin wij werkelijk bewust worden van ons denken, ons voelen en ons handelen en in ons hart als grote stromen van Liefde en Wijsheid samenkomen. Trouw aan ons hart, aan ons eigen geestelijke hart of hartchakra, noemen we dat. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt, waar tweelingziel relaties aan werken.

In het boek ‘De weg tot inzichten in hogere werelden’, geeft Rudolf Steiner een veelheid aan unieke inzichten en opent hij voor ons wegen, om onze sluimerende vermogens en geestelijke talenten te helpen ontwaken en in ons bewustzijn te brengen. Het is een werkboek, immers de ontwikkeling van de bewustzijnsziel is nieuw en heeft impact op onze zintuigen – in het hartchakra, het Centrum van onze Ziel – gaan we Liefde voor Al Wat Is ervaren en dat vraagt om Meesterschap maar vooral ook Weten wat er met je/ons als mensheid gaande is.

 

Het hartchakra wordt ook wel de 12 bladige lotusbloem genoemd die zich in het midden van ons lichaam bevindt. De ontwikkeling van dit orgaan, die Rudolf Steiner beschrijft als een geestelijk orgaan, de twaalfbladige lotusbloem:  “Van de twaalfbladige lotusbloem, die wordt gevormd in de hartstreek, was de helft van de bladen al in een vroegere ontwikkelingstoestand van de mens aanwezig en actief. Deze zes bladen hoeven daarom bij de innerlijke scholing niet speciaal te worden ontwikkeld; zij verschijnen vanzelf en beginnen te draaien wanneer aan de andere zes gewerkt wordt. Om deze ontwikkeling te bevorderen, moet de mens bepaalde zielenactiviteiten op bewuste wijze een bepaalde richting geven en in je gewone dagelijks leven integreert.

Het zesvoudige pad bestaat uit oefeningen om het denken te leren beheersen, de wil leren beteugelen en leiding te nemen over je gevoelsleven. Ook het oefenen van onbevangenheid (als een kind) en het ontwikkelen van positiviteit (gelijkmoedigheid) is van belang opdat deze vijf basisoefeningen samen een kracht mobiliseren die een harmonisch samenspel brengt.

 

Art: Natalia Melnikova

De kleuren in Tzolkin kun je in verbinding brengen met de drie grote zielenkrachten: denken, voelen willen. De andere drie: het ontwikkelen van positiviteit, van onbevangenheid en harmonie of gelijkmoedigheid kun je ook terugvinden in je eigen zonnen horoscoop. Ik schreef al vaker over deze zes stappen en was verheugd deze stappen bij Steiner terug te vinden én verder te kunnen brengen.

Het belang van ‘spirituele ontwikkeling’ in verbinding met het leven van overdag:

Ze helpen een evenwicht te vinden tussen daadkracht en openheid, zelfbeheersing en gevoel, denken en vertrouwen. Deze zes beschouwt Steiner als basisoefeningen en worden ook wel het ‘zesvoudige pad’ genoemd – in het licht van de balans tussen jezelf en de balans met de wereld –  Het pendelen tussen hemelhoog juichend en tot sterven toe bedroefd zijn, leert de leerling zichzelf af. Dit maakt ruimte vrij om te proberen je keer op keer in de situatie van de ander te verplaatsen.

Steiner beschrijft deze zes specifieke zielenprocessen, die we zelf ter hand ‘dienen’ te nemen, om de nog zes ‘slapende’ bladeren te wekken en de gehele lotusbloem tot bloei te brengen. (zie ook het artikel over het achtvoudige pad!) Door zes stappen te ontwikkelen activeren we een heel nieuw krachtig zelfhelend vermogen. Zo brengen we lichaam, ziel én geest samen en zetten we flinke stappen op de weg van mens-wording.

De andere inspiratiebron is onze eigen levenservaring en inzichten, en wat wij elkaar toevertrouwen over deze bijzondere weg.