De enige manier om mens te worden is via relaties met andere mensen.
Dat zijn mannen en vrouwen voor wie jij ook weer een ander bent.
In lak’ech (In la:kesj) is de Maya begroeting en betekent ‘ik ben een andere jij’.

De oude Maya zagen de wereld als één groot netwerk dat alles en iedereen met elkaar verbindt en waarbij een ieder zich bewust is van de verbondenheid met één en dezelfde geest. En to pan, in het oud-Grieks. Daarom kan lood goud worden, ook in je relatie. Hoe dieper we door een relatie geraakt worden, hoe groter de kans dat we erdoor tot bewust-zijn over onszelf komen.

Hoe wordt je een alchemist van de liefde: https://bit.ly/2YFjvFc

In mijn werk met Tzolkin heb ik ontdekt dat overeenkomende levensthema’s elkaar aantrekken, zelfs als het er ogenschijnlijk anders uitziet of sterker nog je het idee hebt dat je elkaar niets te bieden hebt. Kijk eens met deze ogen naar de mens die je vandaag ontmoet, naar je partner, je kinderen, je ouders en je vriendschappen. Door – ja-  te zeggen tegen de spanningen oftewel wat er ‘nu’ is stel je je open voor het begin van transformatie naar grotere vrijheid voor beiden. Vrij worden van stelselmatig maar op één bepaalde manier kunnen zijn, reageren en handelen. Hans Stolp spreekt in dit kader over het vinden van ‘het juiste midden’ en geeft deze aanwijzingen:

· Leef je eigen leven en kies je eigen levensdoel.
· Breng een offer niet omdat het moet maar als bewust keuze.
· Beschouw je partner als de snelweg naar geestelijke groei.
· Wees niet bang voor ruzie en conflicten.
· Weet dat iedere relatie het spanningsveld tussen uitdaging en geborgenheid kent.
· Slechts degene die alleen kan zijn, kan ook echt samen zijn.
· Verwerk na een scheiding of het overlijden van je partner eerst je verdriet voordat je aan een nieuwe relatie begint.
· Besef dat een relatie nooit vanzelfsprekend is; het vraagt erom dat het zorgvuldig en met aandacht en liefde wordt onderhouden.
· Beloof elkaar trouw zolang de liefde levend blijft.
· Leer in relaties de helende kracht van vergeving.
· Als je een relatie beëindigt, doe dat zorgvuldig en met respect.
· Laat je steeds weer ontroeren door de innerlijke schoonheid van de ander.

Op het moment dat we de verticale lijn gaan ontdekken en opwaarderen, tussen ‘Moeder Aarde, Ik en Vader Hemel’, komt ook het besef binnen dat wij zelf onze meest belangrijke steun en toeverlaat zijn in dit aardse traject.Deze hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.

Leef je eigen leven, leef niet het leven van je relatie.

Gelijkwaardigheid is de (nieuwe) basis van waaruit je verder kunt……Het prachtige verhaal vanuit het Hindoeïsme is ook voor relaties en de omgang met elkaar een mooie reminder.

Het is het verhaal van de tien blinden die zo graag wilden weten wat een olifant is. En dus mochten ze allemaal die olifant voelen. De één voelde die slurf, en die zei, een olifant, dat is zo’n
beweeglijk zacht geval, heerlijk. Een ander had die slachttand te pakken en die zei, een olifant is keihard met punten, uitkijken, uit de buurt wezen. De derde die had een poot te pakken en die zei,    een olifant dat is een zuil, een zuil die onwrikbaar op de grond staat. Nou en zo voort, en ze kregen ruzie met elkaar omdat de één zei een olifant is dit, en de ander zei, nee een olifant is dat…….

Het Hindoeïsme leert mij dat álle mensen zijn als blinden op aarde; er is een sluier van de vergetelheid over ons heen gevallen, maar allemaal krijgen we bepaalde invalshoeken naar die ene centrale waarheid. Alle ontmoetingen, alle relaties en elk gesprek kun je zo benaderen en zoals                                                                        gezegd met hulp van Tzolkin bewustworden wat het jou te leren heeft.

Wil je inzicht in het relatie-thema tussen jou en je partner, een ouder, kind of collega, mail me dan beide geboortedata en als je dat fijn vind vertel iets over dat contact. Het moeizame mag, de duur of de intensiteit informeert.