De grote verandering waar esoterische tradities al eeuwenlang over spreekt, begint in onze tijd werkelijkheid te worden en dit gaat niemand voorbij. Dat wij nu leven in een lastige, maar ook heel boeiende transformatietijd is vooral merkbaar in relaties. De grote veranderingen in relaties, die samenhangen met de verschuiving van het bewustzijn van veel mensen hebben een directe relatie met de ontwikkeling vanuit de sfeer van het ego naar leven vanuit de sfeer van ons hogere Zelf; een Hartgedragen bewustzijn.

Het hartchakra is verbonden met thema’s als liefde, adem, evenwicht, relatie, affiniteit, eenheid, genezen en het element ‘lucht’. In het Sanskriet heet het ‘Anahata’, dat vertaald wordt met ‘ontwarren’ of ‘ongebroken’. Allereerst kunnen we twee grote stromen van liefde onderscheiden die elk vraagt om een bepaalde balans. De één is de horizontale liefde, de balans tussen ik en gij en de ander de verticale liefde, de balans tussen hemel en aarde.  Zij kruisen elkaar in het midden van het grote geestelijke mensenhart.

Met ieder mens heb je een relatie en met ieder mens dus de kans innerlijk bewust te worden van ons eigen denken, voelen, willen en ons handelen. Iteke Weeda schreef over Liefde, vriendschappen en b.v. onze intuïtie een mooi artikel http://www.weeda.nl/Het_Geheim_Van_Ware_Liefde.pdf

De keuze ligt vrijwel altijd tussen Liefde (vertrouwen) en Angst. Daarin zijn gelijk in onze menselijkheid, maar sommigen zijn zich meer bewust van die menselijkheid dan anderen, en daarin zijn ze meer. Velen van ons zijn vergeten wie ze zijn, door ons te herinneren wie we zijn, worden we meer. De uitdaging ligt erin onsZelf te herinneren,  te begrijpen en de positieve invalshoeken te vinden en die als richtsnoer te hanteren.

Wil je voor jezelf nagaan wat de energetische betekenis is tussen jou en bijvoorbeeld je geliefde of hartsvriendin,  je vader of moeder, zielsverwant of kind en daar de vier windrichtingen als wegwijzer bij gebruiken kun je contact met mij opnemen. De vier elementen aarde, water, lucht en warmte laten vier verschillende kenmerken zien van de dingen om je heen. Op de vier richtingen vindt elke mogelijke menselijke ervaringen een plek die je met inzicht de wetmatigheden van de levensloop beter kunt duiden. Wat is er mooier dan zien en gezien worden in je ware gedaante….?