Onder spiegelingen word verstaan dat levensomstandigheden of situaties op latere leeftijd samen kunnen hangen met gebeurtenissen in de vroegere levensjaren. Dat wil nog niet zeggen dat daarmee de oorzaak van de latere levenssituatie verklaard wordt. Het geeft alleen aan dat er een herhaling, vaak in een andere gedaante, optreedt die ons bewust kan maken dat hier een proces gaande is dat nog niet voldoende gekend is. Er ligt dan meestal een opgave onder die je al je hele leven meedraagt om acceptatie en graag een positieve kracht in je leven wil worden.

Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

De leeftijd van 1-7 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 56-63 jaar. De fase van 21 – 42 jaar is een spiegeling van de eerste 21 jaar én in de leeftijdsfase van 49-56 jaar. De leeftijd van 14-21 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 42-49 jaar.

Er zijn verschillende manieren die inzicht bieden in de spiegelingen. De spiegelingen die ontstaan vanuit de Planetenkracht is vaak het minst zichtbaar. De kwaliteiten geef ik hieronder in het kort weer. Elders op de website kun je meer lezen over de wetmatigheden en de planeten in je biografie.

Van belang is ook het kijken naar de maanknoop met het ritme van 18½ jaar, het Jupiterritme van 24 jaar en het Saturnusritme van 28,9 jaar.

Planetenkwaliteiten

Saturnuskwaliteiten: Onderzoeken, in de diepte gaan, zich betrokken voelen bij het verleden, trouw en betrouwbaarheid, inzicht hebben.

Jupiterkwaliteiten: Overzicht, orde, globaal denken, harmoniseren, domineren.

Marskwaliteiten: Ondernemingsgezind, ideeën willen realiseren, doelgericht, toekomstgericht, moed, agressiviteit.

Venuskwaliteiten: Verzorgend, schoonheidszin, sfeer creërend, fantasievol.

Mercuriuskwaliteiten: Combinerend, associatief denken, zich kunnen aanpassen, flexibiliteit, vernieuwing, zaken in beweging brengen, oppervlakkigheid.

Maankwaliteiten: Ordenen, spiegelen, natuurbeleving, genieten.

Zonnekwaliteiten: Alle andere krachten in harmonie brengen, stralend, creatief, verbindend.

Deze planetenspiegelingen kun je meenemen in jouw ritme van denken-voelen-willen….

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.
© Joke – fluisteralsjeblieft