De oudste indeling, die op onze westerse cultuur invloed heeft is de Griekse indeling. Zij noemden de 10 fasen van elk zeven jaar Hepdomaden. De bekendste schrijfster over de menselijke levensloop is Charlotte Bühler. Zij onderscheid 5 levensfasen met elk een eigen thema of dominantie én de herhalende en spiegelende krachten in het latere leven.

Daarbij ken elk leven een hoofdintentie: het leidmotief. Het zingevingsaspect van biografiewerk is dan ook het grondpatroon van je leven leren kennen opdat je met hulp van de zevenjaarsperioden je eigen leven beter zal begrijpen.

Het gaat hierbij altijd om de drieslag verleden, heden, toekomst oftewel het denken, voelen, willen of zo je wil lichaam, psyche en geest.

Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

art: Montserrat Gudiol

Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in kosmische wetten. Er zijn boeken vol geschreven over deze planetenkrachten; biografiewerk is alleen geen astrologie en ook geen psychotherapie. Planeetkrachten die elk bijzonder sterk op de zevenjaarsperioden van de biografie inwerken zijn deze:

1 – 7 jaar Maankrachten (groeikrachten, magische sfeer, nabootsing)
7 – 14 jaar Mercurius (gouden jaren, energie, levenslust)
14 – 28 jaar Venus (liefde, idealen, voortplantingskrachten)
28 – 42 jaar Zon (individualiteit, onafhankelijkheid)
42 – 49 jaar Mars (individualisering)
49 – 56 jaar Jupiter (wijsheid)
56 – 63 jaar Saturnus (loslaten, beproevingen)

Hardnekkige patronen in je huidige leven kun je altijd terug voeren op je systeem van herkomst. Met terugkerende patronen kun je denken aan heel kritisch zijn, schuld- en schaamtegevoelens, relatie en/of communicatie vragen (depressie, labels etc.) angsten, conflicten en overprikkeling…..

Het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis wordt vanuit dat oogpunt steeds belangrijker. Vaak ben je al een eindje op weg als je dit leest en worden de spiegelingen belangrijker. Immers door terug te kijken opent zich een andere toekomst.

Onder spiegelingen word verstaan dat levensomstandigheden of situaties op latere leeftijd samen kunnen hangen met gebeurtenissen in de vroegere levensjaren. Dat wil nog niet zeggen dat daarmee de oorzaak van de latere levenssituatie verklaard wordt. Het geeft alleen aan dat er een herhaling, vaak in een andere gedaante, optreedt die ons bewust kan maken dat hier een proces gaande is dat nog niet voldoende gekend is. Er ligt dan meestal een opgave onder die je al je hele leven meedraagt om acceptatie en graag een positieve kracht in je leven wil worden.

De leeftijd van 1-7 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 56-63 jaar. De fase van 21 – 42 jaar is een spiegeling van de eerste 21 jaar én in de leeftijdsfase van 49-56 jaar. De leeftijd van 14-21 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 42-49 jaar. Er zijn verschillende manieren die inzicht bieden in de spiegelingen. De spiegelingen die ontstaan vanuit de Planetenkracht is vaak het minst zichtbaar. De kwaliteiten geef ik hieronder in het kort weer

art: Montserrat Gudiol

Planetenkwaliteiten

Saturnuskwaliteiten: Onderzoeken, in de diepte gaan, zich betrokken voelen bij het verleden, trouw en betrouwbaarheid, inzicht hebben.

Jupiterkwaliteiten: Overzicht, orde, globaal denken, harmoniseren, domineren.

Marskwaliteiten: Ondernemingsgezind, ideeën willen realiseren, doelgericht, toekomstgericht, moed, agressiviteit.

Venuskwaliteiten: Verzorgend, schoonheidszin, sfeer creërend, fantasievol.

Mercuriuskwaliteiten: Combinerend, associatief denken, zich kunnen aanpassen, flexibiliteit, vernieuwing, zaken in beweging brengen, oppervlakkigheid.

Maankwaliteiten: Ordenen, spiegelen, natuurbeleving, genieten en nabootsen.

Zonnekwaliteiten: Alle andere krachten in harmonie brengen, stralend, creatief, verbindend.

Deze planetenspiegelingen kun je meenemen in jouw unieke ritme van denken-voelen-willen; zoals gezegd daarover valt veel meer te vertellen. Dat kan in een persoonlijk biografisch gesprek of als reactie op een gepost artikel in je mailbox.

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.
© Joke – fluisteralsjeblieft