Het Levenswiel is een krachtig instrument en behulpzaam bij de persoonlijke ontwikkeling en bestaat uit acht segmenten die samen een heel leven vertegenwoordigen. Zowel ons onderscheidingsvermogen als ook onze verbindende krachten varen hier wel bij. Het versterkt, bekrachtigd en ondersteunt ons bij het loslaten van de gespletenheid in onszelf.

In veel artikelen op de website deel ik tussen neus en lippen door wetmatigheden, soms gekoppeld aan jaren die daaraan verbonden zijn en soms een markeringspunt in de biografie aangeven. Het is heel leuk om dit op te zoeken in Tzolkin en zo meer informatie te krijgen waar je op verder kunt mijmeren en zo jouw ervaring meer kleur kunt gaan geven. Daar kun je ook enkel daarover contact met mij over opnemen.

Het idee van het levenswiel is afkomstig uit de ‘volksreligies’ (ook wel sjamanistische religies genoemd). Het levenswiel, of het wiel met de vier richtingen en belichaamt onze fysieke, emotionele, psychologische en spirituele krachten en processen. Wat het wiel toevoegt, is ordening, verdieping, structuur en beweging. Het levenswiel heeft géén voorspellende waarde maar geeft vele verbanden en connecties aan, plaatst het in een holistisch verband, laat zien hoe dingen samenhangen en elkaar beïnvloeden. De zon gaat op en de zon gaat onder. Lente, zomer, herfst en winter als seizoenen trekken voorbij. Door bewuster de levensfasen van geboorte, volwassenheid, ouderdom en dood te kunnen aangaan is inzicht in je werkelijke levensgeschiedenis gebaseerd op menskundige inzichten van niet te onderschatten waarde. Het leven is cyclisch. Er is geen begin- of eindpunt, het leven in de natuur is voortdurend in een cyclische beweging van groei, bloei, afsterven en rust.