Veel mensen zien werken met Tzolkin als werken met affirmaties. Ze combineren de energie van de (geboorte) dag met toon en zegel met sleutelwoorden in samenwerking met de kracht van het gids-zegel en menen zo veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Zelf werk ik hier niet mee en ondersteun deze vormen van affirmeren dan ook niet.

Het idee dat we met ons denken, bijvoorbeeld door affirmaties eindeloos te herhalen, kunnen scheppen wat we willen en negatieve zaken, zelfs traumatische ervaringen, kunnen de-creëren schept een wereldbeeld of liever een ‘denkkasteel’ die de oorspronkelijke emoties verbergen. Als we onze eigen angsten niet accepteren, zullen we ze als duistere plekken op anderen projecteren.

Positief denken dat niet gericht is op het herstel van het contact met onze ziel zal aan het licht brengen dat we niet leven in harmonie met onze ziel. Werken met Tzolkin is dan ook voornamelijk ademruimte scheppen en de weg zelf als een leerlandschap zien om jouw eigen potentieel te kunnen ontwikkelen en je bewust verbinden. Tzolkin kun je zien als een dertien stappenplan waarin jij je dienstbaarheid aan de planeet kunt laten ontvouwen met hulp van twintig zonnezegels, dertien tonen in het kader van de vier kleuren. De combinatie van talenten, eigenschappen en levenservaring die je als mens meeneemt, dat is precies het  geschenk dat jij de mensheid te bieden hebt.

Onze binnenwereld staat niet los van de buitenwereld, alles is deel van dezelfde eenheid. Stap één in het vinden van ons levensdoel is bewustwording van het grote ik, onze ziel. Bij de biografiestudie zoek je naar het Ik, dus naar iets van geestelijke aard.

Opkomende angst kan vriendelijk en geduldig geobserveerd worden, de ruimte krijgen.                                                                                      Dat is het pad naar onvoorwaardelijke liefde en werkelijk mededogen.

Biografie is een geheel dat zich in de tijd ontplooit. Naarmate dit geheel meer en meer vorm krijgt, komt ook het individuele van de mens tevoorschijn. Het Ik leeft in de tijd, altijd naar de toekomst gericht. Het is nooit af. We moeten het Ik dan ook niet zozeer zoeken in afzonderlijke gebeurtenissen -een ongeval, een ontmoeting, een scheiding- maar in hetgeen door dergelijke gebeurtenissen vrijkomt aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Het woord ‘biografie’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Het gaat over de inwerking van de planeten, over wetmatigheden en vooral over wat je er zelf mee gedaan hebt of juist niets.

Door biografiewerk te laten samen gaan met Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s,  ontstaan inzichten die het mogelijk maken je leven in de hand te nemen en de diepere persoonlijke motieven op het spoor te komen die de rode draad door je leven vormen. Dit geeft kracht om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan. Juist zo ontstaan mogelijkheden, verkrijg je nieuwe inzichten en komt je werkelijke levensgeschiedenis tot leven. Immers elk jaar kun je met hulp van jaarthema én jaardrager opzoeken en zo belangrijke gebeurtenissen of ervaringen in dat jaar voor jezelf duiden en kleur geven waardoor je geboortegolf tot leven komt en dit biedt de archetypen (uit het collectief onbewuste) de mogelijkheid tot leven te komen.

Zo kun je ontdekken dat het zeven jaar-ritme in relatie tot je geboortetoon een kleurig ritme vormt van 4×13 jaar op een door jouw ziel gekozen wijze opdat je het pad dat bij jouw eigen ziel hoort kunt vrijmaken en je écht jeZelf kunt worden.

Spiritualiteit
is geen religie
maar
betekent
dat je contact hebt
met
jezelf

Dat is belangrijk juist in deze tijd waarin velen vastlopen door het grote aanbod in therapieland en vooral voortkomt uit onvoldoende inzicht maar aangespoord door de biografische hulpverlening zich tóch verder kan ontwikkelen……

Van je leven een kunstwerk maken is levenskunst – met biografiewerk kan dit.