Het woord ‘biografie’ stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Het gaat over de inwerking van de planeten, over wetmatigheden en vooral over wat je er zelf mee gedaan hebt of juist niets.

Met biografiewerk onderzoek je als mens de eigen levensloop. Hierin zijn antwoorden te vinden op vragen die in jou leven, die te maken kunnen hebben met verschillende levensdomeinen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan carrière en werk, partner en relatie(s), persoonlijke groei, vrienden en familie, gezondheid en/of zingeving. In het biografiewerk is de visie dat lichaam, ziel en geest met elkaar verbonden zijn en dat de levensloop onderhevig is aan universele ritmen en wetmatigheden die in elk mensenleven op unieke wijze tot uitdrukking komen.

Ons leven verloopt in ritmes van zeven jaar. In elk van die zeven jaar, die we ontwikkelingsfasen noemen binnen onze levenscyclus staan opgaven centraal die we ons bewust mogen worden. Zo ontwikkelen we gevoel voor ritme en krijgen we inzicht in het vierledig mensbeeld. Ritme gevoel wordt vergroot door de (religieuze) feesten als Kerst en Pasen te vieren, maar bijvoorbeeld ook de start van de lente of de Michaël feesten in de herfst.

Een ontwikkelingsweg die loopt langs de fasen: kind, volwassene, oudere. We kunnen deze reeks nog iets oprekken door het voor-geboortelijke en het na-sterfelijke er bij te betrekken. Elk mens gaat in zijn biografie een ontwikkelingsweg. Deze weg kan er per persoon nogal verschillend uitzien. Om enig begrip te kunnen krijgen voor elkaars ontwikkelingsweg, kun je de mensen in drie types onderverdelen, namelijk: koningen, herders en dienaren.

Door biografiewerk te laten samen gaan met Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s ontstaan inzichten die het mogelijk maken je leven in de hand te nemen en de diepere persoonlijke motieven op het spoor te komen die de rode draad door je leven vormen. Dit geeft kracht om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan. Juist zo ontstaan mogelijkheden, verkrijg je nieuwe inzichten en komt je werkelijke levensgeschiedenis tot leven, immers elk jaar kun je met hulp van jaarthema én jaardrager opzoeken en zo belangrijke gebeurtenissen of ervaringen in dat jaar voor jezelf duiden en kleur geven. Zo kun je ontdekken dat het zeven jaar-ritme in relatie tot je geboortetoon een kleurig ritme vormt van 4×13 jaar. De vier kleuren staan voor het spirituele, het mentale, het emotionele en het fysieke fasen – tevens heb je vier hulpbronnen om je kernkwaliteit heen, die ieder op zijn eigen manier, ondersteuning bieden zodat jij helemaal in je kracht komt.

Spiritualiteit
is geen religie
maar
betekent
dat je contact hebt
met
jezelf

Dat is belangrijk juist in deze tijd waarin velen vastlopen door het grote aanbod in therapieland en vooral voortkomt uit onvoldoende inzicht maar aangespoord door de biografische hulpverlening zich tóch verder kan ontwikkelen……

Van je leven een kunstwerk maken is levenskunst – met biografiewerk kan dit.