Al het goede komt in drieën

In denken, voelen en willen neemt de mens de wereld om zich heen drievoudig waar. Het principe van de drieledigheid kunnen we op het spoor komen in onze eigen biografie. De ontwikkeling van lichaam, ziel en geest verloopt volgens een vast patroon waarbij verschillende fasen doorlopen worden. Elke fase heeft zijn eigen ontwikkelingstaak. Het samenspel … Meer lezen over Al het goede komt in drieën

het reflectie proces

Reflectie betekent: terugspiegeling, overdenking en bezinning. Reflecteren geeft een activiteit aan, je wilt je dingen bewustworden. Reflecteren is een manier van leren die start bij het inzicht van je grootste kracht; ben je een denker, een voeler of vooral een wilskrachtig mens en wat overheerst. Je mannelijke of je vrouwelijke kant...?  Oprecht zijn tegenover jezelf betekent … Meer lezen over het reflectie proces

onze zintuigen en overgevoeligheden

Zaaien, groeien, bloeien, rijpen en oogsten - Het cyclische proces wat het leven ons toont beweegt zich onafgebroken tussen de aspecten van groei, bloei, verval en transformeren. Zie jezelf als ontkiemend Zaad en verwelkom in je blauwe hemelgewaad de kleine Zon die je wil omhullen en verwarmen opdat je liefde straalt uit al je ledemaatjes … Meer lezen over onze zintuigen en overgevoeligheden