Bewuster met de stroom mee….

Door de eeuwen heen hebben dieren een symboolfunctie gekregen, dieren spelen een belangrijke (symbolische) rol die je niet zomaar ‘tevoorschijn kunt toveren’. De boodschap die zij uitdragen voor de aarde en dus ook voor de mens kan ons openen voor een ander soort wijsheid en intelligentie leidende naar een dieper contact met de natuurlijke wereld…. Lees verder

Advertenties

Symbolen, een kosmische taal?

Symbool komt van sym-ballein: samenvoegen. Het brengt meerdere dingen bij elkaar. Of anders gezegd: er zitten veel betekenislagen in. Symbolen dragen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Een regenboog is daar een goed voorbeeld van. Veel mensen reageren op een regenboog met een gevoel van hoop.  Lees verder

omkijken en vooruitzien

De jonge maisgod is een van de meest geliefde goden uit de klassieke Maya-tijd en verwijst naar de verbinding van de jonge maisgod met de offermythe, volgens welke hij elk jaar bij de oogst moest sterven opdat in de zaaitijd weer nieuw leven uit hem kon voortkomen. De maisgod was het symbool van mannelijke vruchtbaarheid en scheppingskracht. Lees verder