Het Project Mens

In de (spirituele) ontwikkeling staat het moment ‘nu’ altijd centraal. Aanwezig-zijn in het moment van ‘nu’ is de overgave in onze ziel aan het eeuwig-vrouwelijke. Het maagdelijke moment van nu vraagt om een toewending erheen. Lees verder

Advertenties

omkijken en vooruitzien

De jonge maisgod is een van de meest geliefde goden uit de klassieke Maya-tijd en verwijst naar de verbinding van de jonge maisgod met de offermythe, volgens welke hij elk jaar bij de oogst moest sterven opdat in de zaaitijd weer nieuw leven uit hem kon voortkomen. De maisgod was het symbool van mannelijke vruchtbaarheid en scheppingskracht. Lees verder

Met Sint Jan draait het blad zich om

Het derde deel van deze kleurencyclus wordt geleid door de energie van de blauwe Aap. In deze golf vindt tevens de zomer-zonnewende plaats. De zon is steeds hoger geklommen en na de zonnewende of langste dag worden de dagen weer korter en de nachten langer. Alles in de natuur heeft zijn hoogtepunt bereikt. De vruchten en granen (in onze ziel) beginnen te rijpen. Er is een oud gezegde dat luidt: ‘Met Sint Jan draait het blad zich om.’ Dit geeft die langzame verandering in de natuur prachtig weer. Het Sint Jansfeest op 24 juni is ook het midzomerfeest, al vindt de officiële zonnewende en start van de zomer al op 21 juni plaats…. Lees verder

het ruisen van de wind

Alles in het Universum, inclusief energie kent een (spiraalsgewijze) cyclisch verloop. In het Yin en het Yang zijn vier/vijf veranderingsfasen te onderscheiden die zich tonen in de elementen. De elementen corresponderen weer met de vier windrichtingen Oost, Noord, West en Zuid. Wij reageren daarop en zijn bij goede gezondheid in staat met alle veranderingen om ons heen mee te gaan. Nu we richting de zomer gaan is er volop (vurig) licht. Als mens hebben we het licht nodig om ons een mens te voelen. Het licht kunnen we ook vuur noemen, warmte, liefde, compassie…. Lees verder