Vogelvluchten, Vrijheid en Flow

Ruimte scheppen is een oefening in 'nee' zeggen tegen onmiddellijke bevrediging en 'ja' zeggen tegen wat wezenlijk is - wat is jouw visie? Diersymbolen hebben zowel voor als na de ijstijd een kalenderfunctie. Bij de overgang naar patriarchale culturen raken mannelijke goden in gezelschap van mannelijke dieren. Arenden of adelaars werden en worden veel gebruikt als … Meer lezen over Vogelvluchten, Vrijheid en Flow

Bewuster met de stroom mee….

Door de eeuwen heen hebben dieren een symboolfunctie gekregen, dieren spelen een belangrijke (symbolische) rol die je niet zomaar ‘tevoorschijn kunt toveren’. De boodschap die zij uitdragen voor de aarde en dus ook voor de mens kan ons openen voor een ander soort wijsheid en intelligentie leidende naar een dieper contact met de natuurlijke wereld…. … Meer lezen over Bewuster met de stroom mee….

Symbolen, een kosmische taal?

Symbool komt van sym-ballein: samenvoegen. Het brengt meerdere dingen bij elkaar. Of anders gezegd: er zitten veel betekenislagen in. Symbolen dragen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Een regenboog is daar een goed voorbeeld van. Veel mensen reageren op een regenboog met een gevoel van hoop.  Een veel gebruikt symbool in Tzolkin … Meer lezen over Symbolen, een kosmische taal?