De taal van Licht

De energie achter de schepping van alle dingen komt van de Zon. Deze energie wordt in de vorm van trillingen naar de aarde gezonden. Iedere trillingsfrequentie kan worden belichaamd door zeven klankcategorieën die bekend zijn als de toonladder Do re mi fa sol la ti… De wet van zeven ofwel de octaaf-wet geeft ons een ander systeem van symbolen, van heilige geometrische figuren die resoneert met onze gevoelens. Geometrie is een taal van het Licht en omdat wij zelf ook Licht zijn, herkent onze Ziel deze taal. Leer resoneren en in harmonie te zijn met de verschillende energieën, mensen en gedachten. Lees verder

bezield handelen

Creativiteit is het vermogen om nieuwe ideeën en concepten te verzinnen, en deze ook uit te voeren. Voor de één betekent dit ‘eerst doen, dan denken’ en voor de ander ‘eerst denken, dan doen’. Hand is de sjamaan in jezelf en geeft je de mogelijkheden om heelheid te vinden in dit leven. Door dat wakker te kussen en je dingen te integreren kom je tot meer bewustzijn en op een hoger plan. Lees verder

Magische helpers langs de weg

Luisteren naar de wind is luisteren naar het lied van de Liefde. Boeddhisten beoefenen het tonglen, Indianen roken de vredespijp, het Hindoeïsme leert dat lucht en wind zorgen voor de verspreiding van geuren en gezang, christenen spreken over de adem Gods en de Maya’s over inspiratie en communicatie. De verbindende taal van het hart is geweldloos als we ons integer uitdrukken wat er in ons omgaat. Gelukkig zijn er magische helpers…..
Lees verder

de druppel en de oceaan

Herinneringen kunnen in je opkomen als je plots weer de zeep ruikt die je oma altijd gebruikte. Meestal weet je dan ook meteen weer hoe je je voelde als je bij je grootouders was, de kunst is die momenten te vangen en niet te projecteren. Herinneringen komen via de zintuigen binnen, we hebben een heleboel onthouden zonder het te weten. Door situaties een emotionele waardering te geven en zo in het geheugen vast te leggen, kunnen we later op een soortgelijke situatie waarschijnlijk eerder en beter reageren. Lees verder

innerlijke leiding

In dit artikel stemmen we af op de energie van het archetype de gele Krijger– de energie van de eerste dag opereert als een onzichtbare onderlaag onder de zichtbare energie van de komende dertien dagen. Zij wil je ondersteunen en loyaal bewaken wat je lief is. Op dit beginpunt verzamel je de energie die je nodig hebt om vorm (dag 13, Ster) te creëren. Ontvang…. Lees verder

het belang van niets-doen

In dit artikel stemmen we af op de energie van het archetype de blauwe Nacht– de energie van de eerste dag opereert als een onzichtbare onderlaag onder de zichtbare energie van de komende dertien dagen. Zij wil je ondersteunen en loyaal bewaken wat je lief is. Op dit beginpunt verzamel je de energie die je nodig hebt om vorm (dag 13, Adelaar) te creëren. Ontvang…. Lees verder