een Ritueel in de Cirkel

De Wereldboom, als universeel sjamanistisch symbool van de vier verbindingslijnen tussen hemel en aarde wordt wel omschreven als een wereldwijd verschijnsel. Het beeld wordt door alle volkeren erkend, want zij staat centraal in wereldgodsdiensten, sprookjes, mythen en scheppingsverhalen. Bomen tonen een universeel mythisch beeld van ons zelf, oftewel bomen geven ons inzicht in de binnenzijde van … Meer lezen over een Ritueel in de Cirkel

De Ouroboros als eivormige kosmos

De naam ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter of zelfverslinder. Het is een van de oudste mythische symbolen ter wereld en ons inzicht bieden kan in de ‘verschillende lagen in het mensenwezen’ en het belang van goed geaard zijn. Ouroboros is een slang of draak die een cirkelende beweging maakt. Hij/Zij verslindt zichzelf … Meer lezen over De Ouroboros als eivormige kosmos

Vrijheid, gelijkheid, broeder-zusterschap

De twintig gezichten van de schepping ontrollen zich in dertien stappen. Iedere groeigolf (er zijn er 20) is genoemd naar het eerste zegel in zijn reeks van 13. De vier kleuren: rood-wit-blauw-geel geven het ritme aan, waarbij het eerste zegel van de rode groeigolf het overkoepelende thema aangeeft. De gehele kleurencyclus schenkt je de energie … Meer lezen over Vrijheid, gelijkheid, broeder-zusterschap

piramide als huis van de zon

Doorheen de symboliek van de drie mysteriedieren: Jaquar, Adelaar en Slang neemt ook de symboliek van de piramide een grote plaats in waar elk jaar een heilig ritueel plaatsvindt. Een feest wat gevierd wordt als feest van vruchtbaarheid, voorspoed en de harmonie tussen hemel en aarde. De piramide of tempeltoren telt meestal zeven verdiepingen, in … Meer lezen over piramide als huis van de zon

Perfectionisme de baas worden….

Deze poortwachter laat geloven dat er iets goed gemaakt kan worden: als ik maar…, dan... Perfectionisme is meestal een overlevingsmechanisme. Perfectionisme is eigenlijk verkapte angst. Merk het op bij jezelf. Zonder oordeel. Goed je best doen is een mooi streven, maar....hoe hoog of laag ligt jouw lat...? Imperfectie zorgt voor herkenning. En herkenning zorgt voor verbinding. … Meer lezen over Perfectionisme de baas worden….