Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. Dit is de mythische boom die de 3 werelden verbindt en langs wiens stam de sjamaan kan reizen naar zowel boven- als onderwereld, vaak met een dier als begeleider in de droom en zo verbinding tot stand brengt tussen denken-voelen-willen om de kundalinistroom op gang te houden. Vandaar misschien dat Slang, boom en vogel veel gebruikte symbolen zijn in oude culturen en je in vrijwel iedere traditie of cultuur kunt tegenkomen.

Sjamanisme betekent ervaren.

Sjamanisme is geen religie of godsdienst. Volgens Westerse opvattingen behoort het sjamanisme tot de ‘natuurreligies’ maar oorspronkelijk gaat het dus niet om een religie maar om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld dat momenteel over de hele wereld verspreid is. Oude volken kenden het ook, het is immers een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De overeenkomst tussen oude culturen (onze bakermat de gnosis), het Tibetaans boeddhisme met Tara de godin van compassie of Quan Yin, de Chinese Godin van Mededogen, of Moeder Maria die alles in haar hart bewaarde of de lady van Guadeloupe met het sjamanisme is dat men ervan uitgaan dat alles bezield is: mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren, rivieren etc. hebben een ziel en communiceren. De oorsprong van het woord sjamanisme, een woord uit de Toengoezische taal, staat voor een rituele dans doen bij ziekengenezing. Soulwork.

Het sjamanisme kent een vroege vorm die te maken heeft met het vermogen van vrouwen om een sjamanistische reis in de andere wereld te maken zo leren de verhalen over Vrouw Holle als we de lagen afpellen en komen bij de Godin en de vele gedaanten die het leven van mensen duizenden jaren lang heeft gevormd.  Pas onder invloed van de patriarchale invloed neemt de rol van de vrouw als Hoedster van het magische denken af en ontstaat een dualistisch wereldbeeld. We horen dan over hemel en over hel, over goed en kwaad waar reizen naar de andere wereld niet meer thuishoort. Wedergeboorte wordt dan ook niet meer begrepen als de wereld van de gestorvenen niet meer kan meemaken. Witte en zwarte magie vertegenwoordigen de schijnzekerheid van veruiterlijkte rituelen waardoor taboes ontstaan die de vrijheid inperken.

In een kosmologie bestaat de kosmos uit drie lagen: de boven- midden- en onderwereld. Allereerst zien we het beeld van Mens, zoals b.v. onderaan dit artikel is afgebeeld. In de latere beeldtaal voorgesteld als berg, hoge boom, ladder, trap, zuil of regenboog. Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de jakobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Symbolen die erop duiden dat de mens verbinder is tussen hemel en aarde.

De levensboom wortelt in de onderwereld, waar de slang regeert.
Via de stam of de middenwereld kom je in de bovenwereld van de kosmos en                         de adelaar vertegenwoordigt geestelijk gezien ons menselijk hoofd.

Het beeld van de Levensboom komt in alle culturen over de hele wereld voor. Het beeld wordt door alle volkeren erkend, want zij staat centraal in wereldgodsdiensten en scheppingsverhalen. ‘Waarom? ’, vraag je je af? De Levensboom of de Kosmische boom toont een universeel mythisch beeld van ons zelf. Het laat zien hoe de mens vanuit zijn ‘ik’ tussen drie rijken – hemel, aarde en onderwereld – naar eigen verbeeldingskracht denkt, voelt en handelt.

Zo herinnert de Levensboom je voortdurend aan de opgave van de menselijke individualiteit hemel en aarde, binnen en buiten met elkaar te verbinden, vanuit het midden, vanuit het hart, dat de zetel is van het ik is. Niet ten koste van, maar dankzij de medemens. De beproevingen en avonturen die een mens doorstaat om dit ideaal te bereiken daarover verhalen de sprookjes. Sprookjes vertellen hoe hulpdieren, onze voorvaders en moeders, in hun diergestalte aanwezig zijn. Ook de wereld van de natuurwezens voelt een beetje Sprookjesachtig aan, maar de Natuurwezens beleven absoluut geen Sprookjes!

Het magische denken van het toversprookje is sjamanistisch van inhoud, waarbij de verandering in een vogel de oudste voorstelling schijnt te zijn en ook de Andere Wereld taal komt uit het sjamanisme.  Het zijn codes voor dood en terugkeer en symboliseren de overtocht naar de andere wereld. Inmiddels weten we dat onder invloed van latere rationalisering helden verandert zijn in kooplui die de overtocht als koopvaart ondernemen. Dat is een prachtige metafoor; de andere wereld ligt in een havenstad.

Je kunt jezelf niet vinden door naar je verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het heden te komen door van denken, voelen en willen een harmonisch geheel te maken en ze te integreren opdat je wat in jou leeft, met jouw eigen wijsheid en liefde gaat manifesteren in de wereld. Alleen zo leren we met vallen en opstaan de Zelfsturing te ontdekken en brengen we het ‘denken, voelen en willen’ onder de leiding van ons Hoger Zelf en treden er veranderingen op in de chakra’s, onze levenskrachten schenkende energieknooppunten

Observeer en neem gewaar hoe maankrachten (het denken-op-gezag) zich transformeren wil naar wat je symbolisch gezien kunt voelen bij de opgaande zon…ontwakende krachten van een hoger denken….

© Joke – fluisteralsjeblieft

2 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s