Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. Dit is de mythische boom die de 3 werelden verbindt en langs wiens stam de sjamaan kan reizen naar zowel boven- als onderwereld, vaak met een dier als begeleider in de droom en zo verbinding tot stand brengt tussen denken-voelen-willen om de kundalinistroom op gang te houden. Vandaar misschien dat Slang, boom en vogel veel gebruikte symbolen zijn in oude culturen. In onze eigen biografie herhalen we de bewustzijnstrappen van de biografie van de gehele mensheid en het is raadzaam om inzicht te vinden in de maansknopen; de kruispunten van zonne- en maanbaan die ons weer in dezelfde positie brengt als die we bij onze geboorte innamen.

Het inzicht betreffende de maansknoop is een biografisch inzicht. Niet als richtlijn of voorspellend van aard, maar achteraf pas kun je inzichten vinden in de diepere samenhangen en kun je begrip ontwikkelen voor de biografische wetmatigheid door er vanaf een afstandje naar te kijken. Het is dus belangrijk dat je je zonder vooroordeel openstelt. De daad te wagen.

Je zou kunnen zeggen dat je bij elke maanknoop je verleden aflegt om een nieuwe geboorte van het ik te beleven dankzij de zonnekracht. Hieraan is de biografische dynamiek van denken-voelen-willen af te lezen. Vaak sluiten zich dan levensomstandigheden die geen toekomst meer hebben en worden ons van buitenaf nieuwe mogelijkheden of perspectieven aangereikt.

Sjamanisme betekent ervaren.

Sjamanisme is geen religie of godsdienst. Volgens Westerse opvattingen behoort het sjamanisme tot de ‘natuurreligies’ maar oorspronkelijk gaat het dus niet om een religie maar om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld dat momenteel over de hele wereld verspreid is. Oude volken kenden het ook, het is immers een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De overeenkomst tussen oude culturen (onze bakermat de gnosis), het Tibetaans boeddhisme met Tara de godin van compassie of Quan Yin, de Chinese Godin van Mededogen, of Moeder Maria die alles in haar hart bewaarde of de lady van Guadeloupe met het sjamanisme is dat men ervan uitgaan dat alles bezield is: mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren, rivieren etc. hebben een ziel en communiceren. De oorsprong van het woord sjamanisme, een woord uit de Toengoezische taal, staat voor een rituele dans doen bij ziekengenezing. Soulwork.

Het sjamanisme kent een vroege vorm die te maken heeft met het vermogen van vrouwen om een sjamanistische reis in de andere wereld te maken, schrijft Annine van der Meer in haar boek over Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes. Pas onder invloed van de patriarchale invloed neemt de rol van de vrouw als Hoedster van het magische denken af en ontstaat een dualistisch wereldbeeld. We horen dan over hemel en over hel, over goed en kwaad waar reizen naar de andere wereld niet meer thuishoort. Wedergeboorte wordt dan ook niet meer begrepen als de wereld van de gestorvenen niet meer kan meemaken. Witte en zwarte magie vertegenwoordigen de schijnzekerheid van veruiterlijkte rituelen waardoor taboes ontstaan die de vrijheid inperken.

In een kosmologie bestaat de kosmos uit drie lagen: de boven- midden- en onderwereld. In de latere beeldtaal voorgesteld als berg, hoge boom, ladder, trap, zuil of regenboog. Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de jakobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Symbolen die erop duiden dat de mens verbinder is tussen hemel en aarde.

De levensboom wortelt in de onderwereld, waar de slang regeert.
Via de stam of de middenwereld kom je in de bovenwereld van de kosmos en                                                                                                                              de adelaar vertegenwoordigt geestelijk gezien ons menselijk hoofd.

De Maya noemde de uil ook wel de nachtadelaar, omdat Uil kan zien wat anderen niet zien. Uil is het symbool voor wijsheid, Uil bezit de kracht van het bereizen van al het onzichtbare en is daarom het symbool van veel sjamanen. In de bovenwereld zijn er de astrale symbolen als zon, maan en de sterren. Ook de wind en de zielenvogel wonen daar. Sprookjes verhalen daar nog over en vertellen hoe hulpdieren, onze voorvaders en moeders, in hun diergestalte aanwezig zijn. Het magische denken van het toversprookje is sjamanistisch van inhoud, waarbij de verandering in een vogel de oudste voorstelling schijnt te zijn. Het zijn codes voor dood en terugkeer en symboliseren de overtocht naar de andere wereld.

Inmiddels weten we dat onder invloed van latere rationalisering helden verandert zijn in kooplui die de overtocht als koopvaart ondernemen. Dat is een prachtige metafoor; de andere wereld ligt in een havenstad.

Je kunt jezelf niet vinden door naar je verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het heden te komen. Observeer!

Op zich is het observeren voldoende, dat betekent dat je met de scherpe blik van de Adelaar in je, aanvaardt wat op dit moment is.  De Adelaar in ons heeft een scherpe blik en kan Zien-Wat-Is en zo al waarnemend tot nieuwe visie komen, dichter bij de Bron van Weten. Dit lukt alleen als je vanaf een afstandje leert kijken naar al je reacties, impulsen, woorden, daden, ingevingen, verlangens etc. en zo jezelf leert kennen door je eigen patronen op het spoor te komen. Als je zo leert kijken ben je eigenlijk als een mens die leeft in twee werelden; want dit schouwen en nadenken over jezelf gaat op geen enkele manier ten koste van de actieve, handelende en pratende mens die je ook bent. Als je dit goed doet kun je zelfs opmerken dat er ruimte ontstaat en je energiepeil omhoog gaat, er is niets meer te verhullen enkel perspectief-verruiming, als je tenminste eerlijk bent tegen jezelf.

Als je weet waar je staat en wat je basis is, weet je wat reëel is en wat niet. De vraag die daarbij hoort is: hoe ga jij je acties ondernemen, van waaruit handel jij – zo worden gedachten tastbaar omgezet in daden, afhankelijk van de visie of de visioenen kun je zo inzichten ontvangen hoe jij het best ‘vredesstichter’ kan zijn.

Je kunt een voornemen uitspreken, maar het daadwerkelijk in beweging zetten van jouw visie en doen is in dit proces heel belangrijk en waardevol. Distantie en betrokkenheid dienen hierbij vloeiend samen te gaan, met een zekere elegantie. Het vereist een soort mentale beweeglijkheid, haast te vergelijken met de gratie van een danser.

Meestal wordt dit begrippenpaar in omgekeerde volgorde genoemd: betrokkenheid en distantie. Maar voor gespreksvoering geldt dat distantie is een absolute voorwaarde is voor betrokkenheid. Je kunt je pas betrokken maken of dichtbij de ander komen wanneer je afstand weet te houden, wat vanzelf iets anders is dan onverschilligheid. Het noodzakelijke ‘het is úw probleem’ moet niet de klank krijgen van ‘dat is uw probleem en niet de mijne’ – dan ben je aan het weglopen of vlucht je voor de realiteit. De saboteur is actief in het niet goed kunnen inschatten wat afstand is en wat nabijheid is en is gediend bij een stap zetten uit competitie, uit strijd. Stel bijvoorbeeld dat je als kind niet goed uit de voeten kon met competitie – mogelijk ga je dan nu nog steeds confrontaties uit de weg, loop je uit situaties weg, wordt je driftig, blijft vergelijken of gaat afleiding zoeken. Hoe fijn zou zijn als je kunt leren hoe je deze situaties van afstand en nabijheid constructief aan kunt gaan?

Als mannelijke daadkracht mag samengaan met de vrouwelijke gevoeligheid voor beeldtaal openen we ons, in flow, voor het visionaire ogenblik. Dan gaan we bezield handelen, waar je niet als op de automatische piloot handelt, maar er helemaal bij bent opdat de Adelaar en de Condor weer samen leren vliegen zoals de Sterrenoudsten voor ogen hadden als de verbinding die in onze tijd gemaakt moet worden.

Wat is jouw visie en waar kun jij het beste ‘vredestichter’ zijn….?

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

  1. Een nieuw Godinnenkleed……………ditmaal voor Brigida.
    Ik denk er al zo lang over en heb al plannen en tekeningen gemaakt. Morgen (vandaag) is dus een goede dag om te beginnen. Dank je wel Joke………….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s