Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. In veel wereldbeelden en mythologische verhalen neemt de levensboom dan ook een belangrijke plaats in. De levensboom schenkt niet enkel leven, als wereldboom structureert ze ook het universum en verbindt alle dimensies van het leven en alle levende wezens met elkaar.

De wereldboom, of axis mundi (wereldas), is de levende en symbolische verbinding tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Langs haar wortels, stam en takken reizen sjamanen al duizenden jaren lang naar de spirituele dimensies om er op zoek te gaan naar genezing en oplossingen voor hun gemeenschap.

In alle oude culturen werd grote waarde gehecht aan de zevenheid als het getal waarin de wijsheid zich openbaart.  Sjamanen geloven in een ‘web van leven‘ waarin alle dingen afhankelijk en verbonden met elkaar zijn. Er is een oorzaak-gevolg relatie tussen verschillende dimensies, krachten en entiteiten van de kosmos. Beelden die met het spinnen of weven van het leven of lot geassocieerd worden. Het dromen over spinnen of weven heeft een archetypische betekenis. Sjamanen zijn zich bewust van de complexe connecties die er bestaan tussen onze dromen en het alledaagse, tussen psychische processen en de ritmes van het leven. Het complex van verbanden dat in sjamanistische culturen wordt erkend lijkt veel meer op het concept synchroniciteit dat Jung naar voren heeft gebracht.

Sjamanistische culturen gaan uit van het bestaan van verschillende realiteiten. In de westerse wereld spreken we al heel lang over hemel, aarde en een onderwereld (dat wil zeggen de uitgestrektheden van het onbewuste)

Het leven van sjamanen is vaak verre van gemakkelijk. Psychisch en/of lichamelijk lijden gaan vooraf aan de roeping tot sjamaan. En tijdens hun werk nemen zij het leed van anderen op zich. Het archetype dat als het ware geactiveerd wordt in hun psyche is dat van de wounded healer of gewonde genezer.

Sjamanisme betekent ervaren.

Sjamanisme is geen religie of godsdienst. Volgens Westerse opvattingen behoort het sjamanisme tot de ‘natuurreligies’ maar oorspronkelijk gaat het dus niet om een religie maar om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld dat momenteel over de hele wereld verspreid is. Oude volken kenden het ook, het is immers een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De overeenkomst tussen oude culturen (onze bakermat de gnosis), het Tibetaans boeddhisme met Tara de godin van compassie of Quan Yin, de Chinese Godin van Mededogen, of Moeder Maria die alles in haar hart bewaarde of de lady van Guadeloupe met het sjamanisme is dat men ervan uitgaan dat alles bezield is: mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren, rivieren etc. hebben een ziel en communiceren. De oorsprong van het woord sjamanisme, een woord uit de Toengoezische taal, staat voor (zieken)genezing en heeft een diepe relatie met de tempelslaap en dromen. Sjamanen zijn zich bewust van de complexe connecties die er bestaan tussen onze dromen en het alledaagse, tussen psychische processen en de ritmes van het leven.

Het sjamanisme in haar vroege vorm heeft te maken heeft met het vermogen van vrouwen om een sjamanistische reis in de andere wereld te maken zo leren de verhalen over Vrouw Holle. Als we de lagen afpellen en komen bij de Godin en de vele gedaanten die het leven van mensen duizenden jaren lang heeft gevormd.  Pas onder invloed van de patriarchale invloed neemt de rol van de vrouw als Hoedster van het magische denken af en ontstaat een dualistisch wereldbeeld. We horen dan over hemel en over hel, over goed en kwaad waar reizen naar de andere wereld niet meer thuishoort. Wedergeboorte wordt dan niet meer begrepen. En de hel lijkt dan de wereld te worden waar gestorvenen rusten. Dat zijn oude beelden waar nog veel mensen diepe pijn bij ervaren in hun ziel.

Brug tussen Hemel, Aarde en Onderwereld

In een kosmologie bestaat de kosmos uit drie lagen: de boven- midden- en onderwereld. Allereerst zien we het beeld van Mens, zoals b.v. onderaan dit artikel is afgebeeld. In de latere beeldtaal voorgesteld als berg, hoge boom, ladder, trap, zuil of regenboog. Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de jakobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Symbolen die erop duiden dat de mens verbinder is tussen hemel en aarde.

De levensboom wortelt in de onderwereld, waar de slang regeert.
Via de stam of de middenwereld kom je in de bovenwereld van de kosmos en                         de adelaar vertegenwoordigt geestelijk gezien ons menselijk hoofd.

Het beeld van de Levensboom komt in alle culturen over de hele wereld voor. Het beeld wordt door alle volkeren erkend, want zij staat centraal in wereldgodsdiensten en scheppingsverhalen. ‘Waarom? ’, vraag je je af? De Levensboom of de Kosmische boom toont een universeel mythisch beeld van ons zelf. Het laat zien hoe de mens vanuit zijn ‘ik’ tussen drie rijken – hemel, aarde en onderwereld – naar eigen verbeeldingskracht denkt, voelt en handelt.

Zo herinnert de Levensboom je voortdurend aan de opgave van de menselijke individualiteit hemel en aarde, binnen en buiten met elkaar te verbinden, vanuit het midden, vanuit het hart, dat de zetel is van het IK is. Niet ten koste van, maar dankzij de medemens.

Je kunt jezelf niet vinden door naar je verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het heden te komen door van denken, voelen en willen een harmonisch geheel te maken en ze te integreren opdat je wat in jou leeft, met jouw eigen wijsheid en liefde gaat manifesteren in de wereld. Alleen zo leren we met vallen en opstaan de Zelfsturing te ontdekken en brengen we het ‘denken, voelen en willen’ onder de leiding van ons Hoger Zelf en treden er veranderingen op in de chakra’s, onze levenskrachten schenkende energieknooppunten

Observeer en neem gewaar hoe maankrachten (het denken-op-gezag) zich transformeren wil naar wat je symbolisch gezien kunt voelen bij de opgaande zon…ontwakende krachten van een hoger denken….

© Joke – fluisteralsjeblieft

2 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s